Česká firma pomáhá Europolu s rozpoznáváním tváří!

V boji proti terorismu a pro vyšetřování případů závažné trestné činnosti ve členských státech EU používá Europol software pro rozpoznávání tváří od české firmy Eyedea Recognition. (TZ)

Evropský policejní úřad si pro svoji práci zvolil software Eyedentity pro rozpoznávání tváří od české firmy Eyedea Recognition. „Software Eyedentity úspěšně využíváme při vyšetřování případů organizované trestné činnosti a v boji proti terorismu ve členských státech EU.“,  zmiňuje pracovník Europolu v Haagu, European Counter Terrorism Centre.

Jádro systému je založeno na pokročilých metodách strojového učení (tzv. machine learning) a hlubokých neuronových sítích. „Metody strojového učení patří do oblasti umělé inteligence. Tyto metody samy automaticky nalézají nejvhodnější způsoby vyhodnocení tváří na základě desítek miliónů příkladů.“ říká hlavní inženýr projektu Eyedentity Radek Svoboda. Problematikou rozpoznávání tváří a metodami strojového učení se výzkumný tým zabývá již více než deset let. Nasazení systému Eyedentity zvažují také bezpečnostní složky ČR.

Obr. 1  Ilustrační obrázek použití systému Eyedentity (screenshot), který slouží jako podpůrný nástroj pro vyhledávání a identifikaci zájmových osob ve videozáznamech.

Obr. 2  Ilustrační obrázek systému Eyedentity použitého jako podpůrný nástroj na pracovišti bezpečnostních analytiků.

Výzkum a vývoj technologií použitých v systému Eyedentity byl podpořen TA ČR  (Technologická agentura České republiky).

Eyedea Recognition:

Eyedea Recognition je česká IT společnost, která se zabývá vývojem a využitím metod strojového učení a umělé inteligence pro pokročilou analýzu videozáznamů. Produkty společnosti se uplatňují především v oblasti bezpečnosti, dopravy a v automobilovém průmyslu. Společnost byla založena v roce 2006, minoritním vlastníkem je ČVUT v Praze.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se této tiskové zprávy i problematiky strojového učení a rozpoznávání tváří nás prosím neváhejte kontaktovat.