Podepsáno memorandum o spolupráci na podporu digitální gramotnosti

Olomouc, 7. listopadu 2016 – Zástupci Okresní hospodářské komory Olomouc (OHK), kteří reprezentují celou řadu zaměstnavatelů Olomouckého kraje a zástupci České společnosti pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) podepsali memorandum o spolupráci v oblasti zvyšování úrovně digitálních znalostí a dovedností zaměstnanců. (TZ)

Digitální znalosti, dovednosti a obecně digitální gramotnost zaměstnanců patří mezi klíčové přenositelné kompetence, které mají významný vliv na efektivitu práce zaměstnanců. Ve svém důsledku tak ovlivňují konkurenceschopnost podniku. Mezinárodní koncept digitální gramotnosti ECDL je jedním z uznávaných nástrojů, jak tyto kompetence smysluplně a efektivně získat. Obsah memoranda je plně v souladu s   dokumentem Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020, schváleným Vládou ČR.

„Existují dva mylné názory ohledně digitální gramotnosti. Zaprvé, názor, že mladí lidé jsou již ze školy vybaveni dostatečnými přenositelnými digitálními dovednostmi, které trh práce automaticky předpokládá a očekává, a zadruhé, názor, že to, co pro svoji práci zaměstnanci potřebují, tak to umí“, připomíná Ing. Jiří Chábera, ředitel pracovní skupiny ECDL-CZ při ČSKI.

„Zaměstnavatelé si jen málo uvědomují, jak zásadní dopad na efektivitu a produktivitu práce mají nedostatečné přenositelné digitální dovednosti jejich zaměstnanců. Zaměstnanci se jen obtížně učí využívat pokročilejší digitální technologie, jsou málo adaptabilní a často neumí předcházet rizikům, která jsou s využíváním digitálních technologií a internetu spojena,“ dodává Ing. Leopold Podmolík, místopředseda představenstva OHK.

ČSKI je profesní sdružení a nezisková organizace, která ručí za kvalitu ECDL zkoušek a vzdělávacího obsahu podle konceptu ECDL v ČR. Vydává ECDL certifikáty a prostřednictvím pracovní skupiny ECDL-CZ, kterou zřídila, uděluje oprávnění pro realizaci ECDL zkoušek těm vzdělávacím organizacím, které splní požadovaná kriteria. Akreditované organizace, tzv. testovací střediska, jsou oprávněna využívat mezinárodní koncept ECDL za účelem podpory vzdělávacího procesu v oblasti ICT.

OHK Olomouc podpisem memoranda podporuje distribuci informací a komunikaci směrem k zaměstnavatelům a bude propagovat a podporovat potřebu vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitální gramotnosti.