Budoucnost je v DVB-T2. Novela zákona o elektronických komunikacích zajišťuje bezproblémový přechod

Praha, 22. května 2017 – Do třetího čtení postoupilo projednávání návrhu novely zákona o elektronických komunikacích v Poslanecké sněmovně. Norma vedle opatření pro snazší změnu operátora upravuje i přechod bezplatného terestrického vysílání DVB-T na inovovaný standard DVB-T2. Ten je úspornější ke kmitočtovému spektru a umožní divákům i nadále přijímat televizní vysílání přirozeným, nejekonomičtějším a nejpoužívanějším způsobem.

V souvislosti s informacemi, které se na veřejnosti objevují s cílem zpochybnit přijetí novely, považuje Český telekomunikační úřad za nutné uvést na pravou míru zavádějící tvrzení některých skupin.

Česko má za sebou úspěšný přechod z analogového na digitální zemské televizní vysílání. Proces, který skončil v roce 2011, přinesl i očekávanou úsporu kmitočtového spektra. Jeho část v rozsahu 790 – 862 MHz byla použita  pro budování mobilních vysokorychlostních sítí, díky kterým (a díky stanovení povinných rozvojových podmínek) má nyní Česká republika pokrytí kvalitními 4G sítěmi na úrovni 98 % obyvatel.

O uvolnění další části spektra do roku 2020 rozhodla Světová telekomunikační unie a následně i Evropská unie. Tzv. druhá digitální dividenda má zajistit, že část kmitočtů, nyní využívaných pro televizní vysílání, bude do roku 2020 uvolněna pro rychlý mobilní internet. Česká republika tak bude mít v dohledné době možnost opět při aukci spektra stanovit podmínky zaručující, že občané a firmy využijí uvolněné pásmo prostřednictvím moderní rychlé sítě.

Stát však musí současně zajistit, že zemské televizní vysílání nebude druhou digitální dividendou ohroženo. Tento způsob bezplatného příjmu digitální televize přitom využívá 60 % domácností.  Vysoká obliba terestrické platformy je dána především téměř celoplošným pokrytím signálem, možností příjmu na pevnou anténu, ale v omezené míře i v rámci pohyblivého nebo mobilního příjmu, možností nabídnout regionální a lokální obsah a v neposlední řadě i technickou a ekonomickou dostupností pro diváka.

Přechod na standard DVB-T2 a jeho nastavení se řeší již od roku 2013, kdy vláda přijala strategii Digitální Česko v. 2.0 – Cesta k digitální ekonomice, na níž navázala v roce 2015 vládou přijatá Strategie správy spektra a konečně v roce 2016 rovněž Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání.

Přechod na nový standard bude spojen s náklady na straně spotřebitele – diváka v řádech sto- až tisícikorun, vyvolanými nutností pořídit nový televizor nebo set-top-box. Domácnosti tím však získají příjem televizních kanálů bez nutnosti pravidelně hradit měsíční poplatky, jako je tomu v případě ostatních platforem.

Naopak nepřijetí novely zákona by ohrozilo přechod na DVB-T2, mělo by za následek ztrátu pokrytí zemským vysíláním, omezení počtu vysílaných programů a neřízené odpojování vysílačů. Domácnosti by pak musely řešit příjem TV signálu některou z existujících placených variant.