Jindřich Ploch v září skončí jako rektor VŠO

Rektor Vysoké školy obchodní v Praze Jindřich Ploch dokončí k 30. září působení v pozici rektora a statutárního ředitele vysoké školy. Po téměř tříletém úspěšném vedení VŠO dosáhl zadaných cílů včetně převedení školy do prostředí Akademického holdingu. Zasadil se také o prohloubení spolupráce s podniky působícími zejména v oblasti cestovního ruchu a služeb v letecké dopravě civilního letectví ČR a EU.

V roli rektora VŠO zúročil své dlouholeté zkušenosti, které získal především na půdě této vysoké školy – nejprve v roli vedoucího Katedry letecké dopravy a později také jako prorektor pro pedagogickou činnost. Jako zástupce vedoucího katedry inženýrského a radiotechnického zabezpečení letectva se po deset let věnoval pedagogické a vědecké činnosti také na Univerzitě obrany v Brně. Dále působil ve výzkumných a vývojových pracovištích v rámci leteckého průmyslu České republiky.

Během své kariéry působil Jindřich Ploch mimo jiného jako generální ředitel Úřadu pro civilní letectví a zástupce ČR v radě Evropské agentury pro bezpečnost civilního letectví EU (EASA). Stal se členem Světové organizace ředitelů podniků cestovního ruchu
a letecké dopravy a členem kolegia cestovního ruchu ministryně místního rozvoje.

Jako uznávaný odborník v oblasti letecké dopravy bude Jindřich Ploch nadále působit v akademickém prostředí VŠO, kde se bude podílet na rozvoji studijního programu Management podniků letecké dopravy a Služby letecké dopravy v cestovním ruchu.

O nástupci Jindřich Plocha v pozici rektora VŠO rozhodne Správní rada do září.

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., se sídlem ve Spálené ulici na pražském Novém Městě byla založena v roce 2000. Jako neuniverzitní soukromá vysoká škola poskytuje akreditované bakalářské a magisterské studijní programy, kurzy celoživotního vzdělávání a v souvislosti s tím i vědecko-výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. V současné době ji navštěvují téměř 3 000 studentů prezenčního a kombinovaného studia. Mezi obory studia na VŠO patří například Cestovní ruch, Služby letecké dopravy v cestovním ruchu, Průvodcovská činnost v cestovním ruchu, Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy, Management leteckých podniků, nebo Management cestovního ruchu.