Digitální transformace je pro CIO z utilit jednou z hlavních priorit

Praha, 26. 7. 2017 – Ředitelé IT a provozu v českých a slovenských společnostech z odvětví utilit považují za jednu z nejdůležitějších priorit digitální transformaci – zejména oblast interakce se zákazníkem, inovaci procesů a produktů a využívání internetu věcí. Naopak mezi méně významné technologie řadí například blockchain. Vyplývá to z ankety, kterou u příležitosti tematického brífinku s analytiky Gartner zpracovala informační služba INSIDE.

Informační služba INSIDE uspořádala u příležitosti brífinku pro IT a provozní ředitele ze segmentu utilit anketu mezi jeho účastníky zaměřenou na digitální trendy v tomto odvětví. Průzkumu se zúčastnila desítka respondentů reprezentujících podniky z oblasti výroby a distribuce elektřiny, plynu, paliv a vodárenství se souhrnným obratem přes 190 miliard Kč.

Z ankety vyplynulo, že prioritní oblastí, které se budou respondenti v příštích dvou letech nejvíce věnovat, je (kromě modernizace aplikační architektury a infrastruktury) především výstavba a rozvoj digitálního byznysu. Za nejdůležitější trendy (takové, do nichž již jejich organizace investovaly nebo plánují v dohledné době investovat) pak respondenti považují:

  • digitální interakci se zákazníky (prostřednictvím mobilních zařízení, sociálních sítí apod.),
  • digitální byznys a transformaci (procesy, obchodní modely, produkty a služby)
  • a internet věcí (senzory v sítích, chytré odečty apod.).

Internet věcí plánuje většina respondentů využít pro chytré odečty (smart metering), monitorování sítí a infrastruktury a v o něco menší míře také pro řízení inspekčních robotů a dronů. Naopak plány pro využití technologie blockchain většina respondentů nemá – přibližně třetina ale uvažuje o možnostech jeho nasazení u řešení, jako jsou inteligentní smlouvy, vyúčtování apod.

Plné čtyři pětiny respondentů uvedly, že v oblasti digitálního byznysu je jejich organizace přinejmenším ve fázi návrhu a plánování. Třetina již vytvořila specializovaný tým či organizační strukturu pro digitální byznys – nicméně hlavní překážkou pro téměř všechny respondenty je nedostatek znalostí a specialistů pro digitální oblast.

V rámci brífinku představil viceprezident společnosti Gartner Žarko Sumić hlavní trendy a způsoby využívání internetu věcí v odvětví utilit – to je v současné době podle průzkumů Gartner ve využívání IoT nejdál – nějaký druh řešení či systému internetu věcí již v celosvětovém měřítku nasadily více než dvě třetiny firem (67 %) a další bezmála čtvrtina (23 %) IoT nasazuje nebo to má v plánu během příštích 12 měsíců. Hlavní výzvou podle Sumiće nicméně pro utility bude vytvořit ekosystémy využívající internet věcí v zákaznické doméně – pro chytré řízení domácností a optimalizaci spotřeby či zátěže energetických distribučních sítí – vytvoření tzv. energetického informačního hodnotového řetězce.

O informační službě INSIDE

Informační službu INSIDE určenou pro komunitu CIO, IT ředitelů a vedoucích pracovníků především v korporátní sféře provozuje společnost KPC-Group, zastoupení společnosti Gartner v ČR, SR a Rumunsku. INSIDE je na trhu od roku 1999 a v současné době zahrnuje týdenní zpravodaj Observer, čtvrtletní sborník analytických témat a lokálních průzkumů Report a odborné semináře, konference a akce pro komunitu odběratelů.

O společnosti KPC-Group

KPC-Group, s.r.o., působí v ČR, SR a Rumunsku jako výhradní zastoupení Gartner, vedoucí nezávislé výzkumné a poradenské společnosti, jejímž cílem je pomáhat svým klientům dělat správná rozhodnutí v oblasti IT. Kromě prodeje služeb firmy Gartner a provozování informační služby INSIDE zajišťuje KPC-Group lokální podporu vrcholových manažerů a CIO, členů exekutivních programů Gartner, a služby v oblasti měření výkonnosti IT.

Společnost KPC-Group byla založena před patnácti lety. Jejím prostřednictvím dnes využívá služeb Gartner na sedmdesát firem a organizací napříč průmyslovými sektory. V loňském roce byla už po čtvrté vyhodnocena jako nejlépe fungující zastoupení Gartner na světě.