Vzdělávání zaměstnanců je nutností. Kdy si náklady odečtěte z daní?

V dnešní moderní době je vzdělávání zaměstnanců nedílnou částí konkurenceschopnosti firmy. Vzdělávání zaměstnanců je pro firmu užitečné hned z několika důvodů.

  1. Pracovník si rozšíří kvalifikaci a odvádí tak lepší pracovní výkony.
  2. Možnost rozvíjet se zvyšuje motivaci zaměstnanců a posiluje jejich loajalitu k zaměstnavateli.
  3. Vzdělávání zaměstnanců je za určitých podmínek daňově uznatelným nákladem.

Ne každé vzdělávání však správce daně jako náklad uzná. Na co si tedy u vzdělávání zaměstnanců dát pozor?

Podmínky pro daňovou uznatelnost

Dle zákona o daních z příjmu jsou daňově uznatelné náklady, které jsou vynaložené na provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo spojené s odborným rozvojem zaměstnanců a rekvalifikace. „Náklady na vzdělávání zaměstnanců spadají mezi výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců. V praxi se jedná o financování zaškolení zaměstnanců, odborné praxe absolventů a prohlubování či zvyšování kvalifikace zaměstnanců,“ vysvětluje Jan Vaněk z účetní firmy Tigra.

Nutností pro daňovou uznatelnost je souvislost s podnikatelskou činností zaměstnavatele případně pracovním zařazením zaměstnance. Pokud tedy firma mezi svými benefity nabízí jazykové kurzy, které však zaměstnanci v náplni práce nevyužijí, nejedná se o uznatelný náklad a hrazeny budou ze zisku po zdanění případně z fondů. Naopak, pokud zvyšování kvalifikace souvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele, patří mezi daňové náklady i náhrada mzdy, která zaměstnanci náleží za dobu pracovního volna k účasti na zvyšování kvalifikace v souladu se zákoníkem práce.

Vzdělávání zaměstnanců ve vlastním zařízení

Možností je také, že zaměstnavatel rozhodne založit vlastní vzdělávací zařízení. „I provoz takového zařízení by byl daňově uznatelným nákladem. Daňově uznatelné je však pouze vzdělávání vlastních zaměstnanců. Pokud by zařízení sloužilo ke vzdělávání i jiných osob, bylo by možné do daňových výdajů zahrnout jen část provozních výdajů,“ upozorňuje Vaněk.

Daňové výhody pro zaměstnance

Proplácení odborného vzdělávání je chápáno jako určitý druh příjmu. Přesto v případě nepeněžního plnění, z něj zaměstnanec nemusí odvádět daně ani pojištění. Nepeněžní plnění v tomto případě znamená, že kurzovné zaměstnavatel zaplatí přímo poskytovateli vzdělávacích služeb nebo zaměstnanec dostane na vzdělávání poukaz. „Pokud by kurzovné uhradil zaměstnanec a zaměstnavatel mu jej poté proplatil, jednalo by se o peněžní plnění, které se zdaní, a který se zahrnuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného,“ upřesňuje Vaněk.

Možností je i outsourcing

Vzdělávání zaměstnanců je tedy nutné. Přestože výše zmíněné výdaje jsou daňově uznatelný náklad, znamenají pro zaměstnavatele zátěž. Musí zaměstnance uvolnit po dobu školení a ten mu tím pádem není k dispozici. Někteří zaměstnanci musí na školení kvůli neustálému vývoji v odvětví často. Alternativou, při které by nedocházelo k výpadku zaměstnanců, a přesto byla odváděna kvalitní práce, je outsourcing. Najmout externí firmu je možné například na marketing nebo účetnictví. „Nespornou výhodou externího poskytovatele účetních služeb jsou účetní, kteří jsou vždy proškolení podle aktuálně platných zákonů a předpisů, orientují se v celém odvětví účetnictví a vždy dodržují termíny,“ vypočítává výhody outsourcingu Vaněk.

O společnosti Tigra

Tigra s.r.o. je účetní firma. Na českém účetním trhu působí více než dvacet let. V současnosti má dvě pobočky, v Praze a Hranicích. Zakládá si na dlouhodobé spokojenosti klientů. Péče o klienty obsahuje komplexní účetní servis, daňové poradenství, finanční analýzy a outsourcing zaměstnanců.

www.tigra.cz

O Janu Vaňkovi

Jan Vaněk je jedním ze zakladatelů účetní firmy TIGRA s.r.o. I když firma je zaběhnutá, přesto tráví hodně času právě v práci. Díky dvěma pobočkám, každé na druhém konci republiky a které musí spravovat, stráví hodně času v autě, které je tím pádem jeho třetí kanceláří. Svůj volný čas tráví především s rodinou, kde se snaží využít maximálního společného vyžití. Jak sám říká: „ Podnikání má vliv i na můj soukromý život. Nicméně z dnešního pohledu bych neměnil a do založení firmy bych šel znovu.“