Vyhlášení vítězů prvního UniCredit Hackathonu ve střední a východní Evropě

 • Dvoudenní hackingový maraton zaměřený na řešení týkajících se nové směrnice o platebních službách (PSD2) se konal 2. a 3. září ve slovinské Lublani.
 • UniCredit přivítala programátory, webové designéry a lidi z celého světa se schopností přinášet netradiční řešení.
 • Vítězné týmy získaly finanční odměnu a zároveň předloží své projekty vrcholovému vedení Divize pro střední a východní Evropu skupiny UniCredit. Zároveň budou mít možnost podílet se na implementaci řešení.

UniCredit ve spolupráci s ABC Accelerator uspořádala první celosvětovou soutěž UniCredit Hackathon CEE. Konala se ve slovinské Lublani 2. a 3. září 2017.

Do soutěže se přihlásili programátoři, zástupci start-upů v oblasti finančních technologií a softwaru a také lidé se schopností přinášet inovační řešení i zaměstnanci skupiny UniCredit. Společně vytvořili 12 mezinárodních týmů. Účastníci programátorského maratonu dorazili například z Albánie, Rakouska, Bosny a Hercegoviny, Turecka a dokonce i Japonska. Mezi soutěžícími byli také zástupci z České republiky.  

Zadání pro soutěžící souviselo s novou směrnicí o platebních službách (PSD2), na jejímž základě budou muset všechny finanční instituce EU poskytnout třetím stranám přímý přístup ke svým klientským účtům. Zadání pro hackatonisty znělo „Využít informace z klientských účtů a nalézt řešení ke zlepšení spokojenosti klientů s přidanou hodnotou pro klienty i banku“. Účastníci měli například vyvíjet aplikace a platformy k analýze klientských údajů a v rámci toho zajistit zlepšení spokojenosti klienta.

Vítězné týmy byly vybrány v první zářijovou neděli, na závěr intenzivní dvoudenní soutěže. Své projekty budou prezentovat vrcholovému vedení Divize pro střední a východní Evropu skupiny UniCredit. Ocenění šampióni budou mít možnost pracovat jako členové týmů, které budou nová řešení implementovat do praxe.

Vítěznými týmy jsou:

 1. místo (cena 5 000 EUR)
 • Emre Erol, Turecko
 • Gün Makinabakan, Turecko
 • Cahit Taşkın, Turecko
 • Recep Tiryaki, Turecko
 • Tanja Arsenijevic, Srbsko (UniCredit Bank Serbia)
 • Nikolina Cvitanovic, Chorvatsko (Zagrebačka Banka)
 • Todor Kondev, Bulharsko (UniCredit Bulbank)
 1. místo (cena 3 500 EUR)
 • Petra Fon, Slovinsko
 • Boštjan Pišler, Slovinsko
 • Ivan Litsvinenka, Itálie
 • Aleksander Zaras, Polsko (UniCredit Business Integrated Solutions)
 • Aron Nemeth, Maďarsko (UniCredit Bank Hungary)
 • Gabor Koros, Maďarsko (UniCredit Bank Hungary)
 1. místo (cena 1 500 EUR)
 • Iztok Sebič, Slovinsko
 • Giuseppe Guarnieri, Itálie
 • Alessandro Panza, Itálie
 • Amadej Tauses, Slovinsko
 • Marina Sinitsyna, Rusko (UniCredit Bank Russia)
 • Alisa Tarada, Rusko (UniCredit Bank Russia)

Sergio Marino, člen představenstva společnosti UniCredit Banka Slovenija, uvedl: „Poslední den Hackathonu zúčastněné týmy prezentovaly mnoho skvělých nápadů v souvislosti se zadáním týkajícím se požadavků směrnice PSD2. Některé z nápadů byly velmi detailně rozpracované. Při výběru vítězů se hodnotily zejména aspekty jako např., zda předložený ucelený scénář obsahuje ekonomické zdůvodnění, samotná pracovní demoverze, prezentace a kreativní provedení. I když už UniCredit Hackathon CEE proběhl, ve skutečnosti to neznamená konec. Nejlepší týmy budou prezentovat své inovativní myšlenky před vrcholovým vedením Divize pro střední a východní Evropu a budou mít možnost pracovat jako členové týmů, které budou daná řešení implementovat.”

Francesco Vercesi, zodpovědný za Agile aktivity ve skupině UniCredit, dodává: „Zásluhou UniCredit Hackathon CEE jsme měli možnost vidět, co dokážou lidé pocházejících z různých prostředí společně vytvořit a rozpracovat myšlenky, které se dají uplatnit později v praxi. Ve skupině UniCredit jsme přesvědčeni o potřebě inovací, proto jsme zavedli systém Agile, který uplatňuje nový způsob práce a lépe reaguje na rychle se měnící prostředí. Tento přístup, v jehož rámci různé týmy spolupracují na rychlém a opakovaném plnění úkolů, nám pomohl při organizaci samotného UniCredit Hackathonu ve střední a východní Evropě. Jsme hrdí na dosažené výsledky a blahopřejeme všem vítězným týmům.“

O Skupině UniCredit

UniCredit je silnou celoevropskou skupinou s jednoduchým komerčním bankovním modelem, který vychází z korporátního a investičního bankovnictví, a přináší svým 25 milionům klientů produkty a služby prostřednictvím své unikátní sítě v západní, střední a východní Evropě. UniCredit disponuje lokálními znalostmi a zároveň má mezinárodní působnost. Naše klienty podporujeme kdekoli na světě a poskytujeme jim bezkonkurenční přístup k předním bankám na 14 klíčových trzích, jakož i v dalších 18 zemích na celém světě. Evropská bankovní síť UniCredit zahrnuje Itálii, Německo, Rakousko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Maďarsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Turecko.

O společnosti ABC Accelerator

Společnost ABC Accelerator je největším akcelerátorem podporujícím soukromé podniky ve Slovinsku a v širším regionu. Byla založena v roce 2015 a doposud se podílela na podpoře růstu téměř 100 začínajících společností, které svou činností mění ekonomiku a rostou rychleji než běžné společnosti. Vyvinula systém na urychlení růstu začínajících společností s inovativními myšlenkami a pomáhá jim, aby uspěly na trhu. ABC kromě toho pomáhá malým, středním i velkým podnikům při změně jejich podnikatelských plánů tím, že v tradičních společnostech prosazuje myšlení začínajících společností. Podporuje velké společnosti při využívání potenciálu nových nápadů, které mohou pocházet jak zevnitř společnosti, tak i zvenčí. Kombinací velmi rychlého růstu s novými inovativními myšlenkami od začínajících společností a poznatků, investic a lidských zdrojů, které mají velké podniky k dispozici, se nepochybně vytváří nejlepší předpoklady k tomu, jak proniknout na stávající trhy.