Veřejnost vybírá nejchytřejší radnici

Příležitost vyjádřit se ve volbách ke stavu věcí veřejných mohou občané již nyní. Hlasovat mohou nikoli prostřednictvím volebních lístků, ale on-line. Hodnotit budou nikoli záměry politických stran, ale konkrétní projekty, které jim mají usnadňovat a zpříjemňovat život.

Organizátoři soutěže Chytrá radnice, v níž soutěží města a obce o to, které z nich nejlépe zavádí moderní technologie, dávají možnost hlasovat o jednotlivých soutěžních projektech
i veřejnosti. Na webu www.chytra-radnice.cz se mohou lidé seznámit s projekty
a následně je podpořit i svým hlasem. Každý může hlasovat pouze jednou, anketa se uzavře 29. září.

Do soutěže Chytrá radnice, kterou počátkem března vyhlásil Úřad vlády ČR ve spolupráci
s Českou spořitelnou, společností O2 Czech Republic a agenturou DDeM a která je největší svého druhu v Česku, je přihlášeno celkem 64 projektů. Jsou rozděleny do pěti soutěžních kategorií. Odborná porota z řad organizátorů, akademické obce i partnerů, které předsedá ekonom Pavel Kysilka, v současnosti vyhodnocuje projekty z hlediska originality, efektivity
a celkového přínosu.

„Zavádění moderních technologií do řízení měst a obcí není samoúčelné – smysl má tehdy, když napomáhá efektivnějšímu provozu, anebo usnadňuje život občanů. Považuji proto za skvělé, že soutěž Chytrá radnice umožňuje občanům posoudit přínosy jednotlivých projektů a podpořit je svým hlasem. Bude zajímavé sledovat, jak se názory poroty prolnou s míněním širokého publika,“ říká Pavel Kysilka.

Vítězové jednotlivých kategorií včetně držitele Ceny veřejnosti budou vyhlášeni
na galavečeru v pražském Lichtenštejnském paláci 11. října.

Hlavním cílem soutěže je vytvořit platformu pro vzájemné porovnání nápadů, projektů
a chytrých řešení. Organizátoři chtějí rovněž zviditelnit aktivitu municipalit i soukromých subjektů realizující veřejné zakázky z oblasti Smart Cities a ocenit zavádění moderních technologií do každodenního života měst a obcí. Největší zastoupení v počtu přihlášených projektů má kategorie e-úřad, následuje životní prostředí, veřejná a individuální doprava
a energetika. Tři kategorie jsou průřezové a jednou z nich je i Cena veřejnosti.

 

Soutěž Chytrá radnice podpořili:

Organizátoři a generální partneři: Úřad vlády ČR, Česká spořitelna, O2 Czech Republic
a DDeM

Zlatí partneři: AVE CZ odpadové hospodářství, Microsoft a ŠKODA AUTO DigiLab

Partneři: Cross Zlín, Visa a Camea

Odborní partneři: Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, Fakulta dopravní ČVUT v Praze, Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Czech Smart City Cluster, Svaz měst a obcí ČR
a 6D Academy

Hlavní mediální partner: vydavatelství CNC s tituly E15, info.cz, Blesk

Mediální partneři: Pro-Energy magazín, EnergyHUB, Pro města a obce a Moravské hospodářství

 

Další informace o soutěži Chytrá radnice naleznete na www.chytra-radnice.cz.