Sdružení EPS ČR prodloužilo spolupráci s Native PR

Sdružení EPS ČR si pro další spolupráci v oblasti strategického poradenství a public relations vybralo již popáté Native PR. Spolupráce byla zahájena v roce 2006 a nová tříletá smlouva prodlouží partnerství na 15 let, což je v tomto oboru výjimečná záležitost. Spolupráce se sdružením zastupujícím zájmy výrobců pěnového polystyrenu v Česku potvrzuje kvality Native PR jako experta v osvětových kampaních. Sdružení EPS ČR dlouhodobě podporuje snížení energetické náročnosti budov v Česku a posiluje vnímání polystyrenu jako ideálního izolačního materiálu pro zateplení budov.

„Výběrového řízení na poskytování PR služeb pro naše sdružení se zúčastnilo několik renomovaných agentur. Nakonec zvítězila agentura, která nás dlouhodobě přesvědčuje o svých kvalitách. Pokračování spolupráce nám zajistí plynulou kontinuitu naší osvětové kampaně, ve které Native PR opakovaně potvrzuje svou expertízu, flexibilitu a schopnost reagovat na naše požadavky,“ uvedl k výběru PR agentury Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

Native PR tak dále posiluje svoji pozici experta v oblasti strategické komunikace, osvětových kampaní a komunikace profesních asociací. Dalšími klienty agentury z řad svazů a asociací jsou například Česká bankovní asociace, Český svaz pivovarů a sladoven či Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. „Děkujeme kolegům ze Sdružení EPS ČR za opakovanou důvěru, které si vážíme. Prodlouží-li některý z klientů spolupráci s námi na 15 let, je to pro nás signál, že děláme svou práci dobře,“ uvedl k prodloužení spolupráce Václav Pavelka, zakladatel a hlavní konzultant Native PR.

Native PR je poradenskou společností poskytující profesionální služby v oblasti firemní komunikace a budování vztahů s veřejností. Na českém trhu působí nepřetržitě od roku 1993 a mezi její klienty patří úspěšné mezinárodní i tuzemské společnosti napříč obory. Je jedním ze zakládajících členů české Asociace PR agentur (APRA).

Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení EPS ČR má 12 členů, včetně zástupce Plastics Europe Brusel (www.plasticseurope.org) a dále 5 čestných členů. Reprezentuje tak většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v České republice. Roční obrat se pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 50 tis. tun EPS. V posledních letech společnosti investovaly téměř 4 miliardy Kč do rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000 pracovníků.

Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů.Sdružení EPS ČR je členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS.Více informací naleznete na www.epscr.cz.