Vyjádření Romana Sysla (Taxify) ve věci aktuálního rozhodnutí Soudního dvora EU

Rozhodnutí Soudního dvora EU v krátkodobém horizontu podle našeho názoru příliš nemění podmínky pro moderní aplikace.
 
Věříme, že v oblasti osobní přepravy je potřeba určitá míra regulace. Všichni řidiči by měli splňovat určité základní požadavky. Díky přiměřené míře regulace bude umožněna otevřená soutěž mezi řidiči a současně bude zaručena vysoká úroveň služeb pro zákazníky.

Doufali jsme, že Soudní dvůr EU bude na platformy pohlížet jako na digitální služby a umožní tak více inovací a konkurence. To by napomohlo otevírání dosud uzavřených trhů v Německu, Španělsku, Itálii, Maďarsku a skandinávských státech. Taxikářským organizacím se zde podařilo zlobovat místní politiky a ti na místní úrovni zakázali tyto inovativní služby. Přísné lokální regulace pouze ochraňují malé skupiny taxikářů a nedovolují zákazníkům výběr způsobu přepravy po městě.
 
Taxify se ve všech zemích, v nichž působí, aktivně zapojuje do jednání s místními politiky s cílem vytvořit základní pravidla, která by umožnila fungování moderních přepravních platforem.
 
Taxify také v České republice prosazuje principy takzvaného estonského modelu. Jsme rádi, že Ministerstvo dopravy připravuje návrh zákonné úpravy, která by se inspirovala právě touto zemí. Uvítali bychom, kdyby na českém trhu mohly nadále fungovat nejen klasické taxi společnosti, ale také moderní aplikace. Zákazníci by si tak mohli vybírat z široké palety přepravních možností.