Velká personální rošáda v Security Ident Group (SIG) a SPM – Security Paper Mill a.s. (SPM) z finanční skupiny Delta Capital

  • Novým ředitelem SPM – Security Paper Mill a.s. se stal Jaroslav Štefek, bývalý předseda představenstva PTC Praha a.s. a současný ředitel Tiskárny Hradištko.
  • Zdeněk Kůstka, bývalý ředitel SPM, se stal ředitelem globálního obchodu v SIG, která patří do skupiny Delta Capital.
  • Do skupiny Delta Capital patří např.: Security Ident Group (SPM – Security Paper Mill, SSP IDENT GmbH, Tiskárna Hradištko), Delta Medical Holding (genetická laboratoř Genlabs, Alzheimer centrum v Třebíči), Auris / Kybernetické zabezpečení, Nadační fond START IT UP! a další.


/Praha, 30. ledna 2018/ Jaroslav Štefek, bývalý předseda představenstva PTC Praha, a.s., a současný ředitel Tiskárny Hradištko je novým ředitelem SPM bude tak řídit obě firmy současně. Zdeněk Kůstka se posouvá na pozici ředitele globálního obchodu SIG.

má skoro třicetiletou zkušenost v tiskařském oboru. Úspěšně se mu povedlo restrukturalizovat Tiskárnu Hradištko. Chceme plně využít jeho potenciál, proto bude mimo tuto firmu řídit i SPM. Jeho úkolem bude zvýšení obratu a ziskovosti firmy,“ uvádí Radim Pařík, CEO mateřské Delta Capital a CEO SIG a dodává: „Zdeněk se posouvá do role ředitele globálního obchodu SIG s odpovědností za všechny firmy v této divizi. Osobně se těším na budoucnost, která nás s Jaroslavem a Zdeňkem čeká“.

„SPM má dlouholetou tradici ve výrobě ceninového papíru a zaměřuje se na vysoce inovativní produkty, které dodává do třiceti zemí světa. V roce 2017 jsme byli extrémně úspěšní. Podařilo se nám navýšit tržby o 20% na celkových 227,6 mil. Kč a státu dodat prvních 1 157 734ks registračních značek s úsporou 36,5mil. Kč. Pro rok 2018 plánujeme 10 % nárůst tržeb a chceme tak pokořit tržby ve výši 250 milionů korun,“ uvádí Jaroslav Štefek, nový ředitel SPM.

„Security Ident Group dnes vlastní několik firem věnující se oboru zabezpečených dokumentů se zaměřením na inovace a technologie. Hlavním cílem SIG je integrace těchto dokumentů s digitálním světem. Mým úkolem je věnovat se mezinárodnímu rozvoji obchodu pro SIG a zároveň i dalším firmám ve skupině, resp. SPM, SSP IDENT, SPM Systems a Tiskárně Hradištko, abychom do konce roku signifikantně zvýšili obrat a zisk.“ uvádí Zdeněk Kůstka, nový ředitel globálního obchodu SIG.

Ing. Jaroslav Štefek (46) má třicetiletou zkušenost v tiskařském průmyslu. Patnáct let působil v PTC Praha a.s., naposledy na pozicích výkonný ředitel nebo předseda představenstva. Je zkušebním znalcem Svazu českých filatelistů pro obor ochranné prvky poštovních známek, celin a kolků České republiky. Vystudoval Bankovní institut VŠ a Vysokou školu manažerské informatiky a ekonomiky. Hovoří česky a anglicky. Je somelierem 3. stupně z Vinařského institutu ČR. Mezi jeho koníčky patří cestování, filatelie, someliérství, cyklistika. Foto Jaroslava Štefka naleznete zde.

Ing. Zdeněk Kůstka (47) je globálním obchodním ředitelem SIG. V rámci skupiny byl ředitelem SPM. Více než patnáct let se věnoval obchodu pro české a mezinárodní společnosti. Je absolventem Českého vysokého učení technického. Hovoří česky, anglicky a rusky. Mezi jeho záliby patří fotografování a cestování. Foto Zdeňka Kůstky ke stažení zde.

Radim Pařík (38) je CEO Delta Capital, a.s. bývalým místopředsedou představenstva společnosti Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. V maloobchodě působil 14 let. V průběhu posledních 8 letech vedl strategii expanze společnosti Kaufland v České a Slovenské republice, kde dohlížel na investice ve výši 700 milionů € (19mld. Kč).

V posledních letech byl zodpovědný za růst a strategii rozvoje  v Polsku (2,2 miliardy € – více než 61mld. Kč), 202 prodejen a 18.000 zaměstnanců. Má dlouholeté zkušenosti s prodejem, logistikou, expanzí, výstavbou, property managementem, technickým nákupem, restrukturalizacemi a rozvojem zaměstnanců.  Je absolventem The Nottingham Trent University ve Velké Británii. Hovoří česky, německy, anglicky, polsky a znakovým jazykem. Mezi jeho záliby patří karate, basketbal, squash, vaření a cestování.

Investiční skupina Delta Capital a.s. je dlouhodobě aktivní v oblasti private equity a venture capital. Zaměřuje se na projekty nejen v seed či start-up fázi, ale také v tradičních oblastech, které mají vysoký obchodní potenciál. Skupina působí v několika evropských zemích a exportuje do více než 80 zemí světa. Doposud realizovala nákup a prodej společností v hodnotě stovek miliónů korun. Hlavní pilíře Delta Capital tvoří Document a IT Security, Medical, IT/služby a inovativní start-upy. Více naleznete zde.

Security Ident Group (SIG) je mezinárodní skupina společností zabývající se výzkumem, vývojem a výrobou bezpečnostních dokumentů a cenin. Její součástí jsou v současnosti 4 společností, z nichž 3 jsou výrobní podniky – SPM – Security Paper Mill, SSP Ident a Tiskárna Hradišťko. Poslední z nich – SPM Systems je aktivní v oblasti informačních technologií. Hlavními produkty, na které se skupina zaměřuje, jsou bankovky, osobní dokumenty, víza, certifikáty a další produkty vyžadující bezpečnostní prvky. Propojením těchto společností SIG získává jedinečnost ve svém oboru co do komplexnosti nabízených produktů a služeb na špičkové úrovni. Více naleznete zde.

SPM – Security Paper Mill, a.s. je hlavním a nejstarším papírenským výrobcem ceninových a speciálních druhů papírů a kartonů v České republice. Společnost byla založena v roce 1997 českými akcionáři a navazuje na více než padesátiletou tradici výroby ceninových papírů. Ceninové papíry jsou papíry, které obsahují různé způsoby jištění proti padělání. Slouží k ochraně dokumentů a jejich zajištění proti padělání. V současnosti je ve společnosti vyráběno více než 1000 různých druhů ceninových papírů s odlišnou technickou specifikací dle požadavků zákazníků. Mezi nosné produkty patří například papíry na cestovní pasy, občanské a řidičské průkazy, daňové kolky, akcie, jízdenky, poštovní známky, šekové knížky, poukázky, stravenky, vstupenky, vysvědčení atd. Vysoká a garantovaná kvalita produkce je oceňovaná nejen na domácím trhu, ale především na nejvyspělejších trzích států Evropské unie, kam je exportována převážná část výroby. Podíl exportu dosahuje 90% celkové produkce a zboží je exportováno do více než 30 zemí světa. SPM disponuje jedinečným know-how, moderní papírenskou technologií, vlastním vývojem a výzkumem, spolu se zajištěním výroby kontrolními a bezpečnostními systémy. Více naleznete zde.

Tiskárna Hradištko s.r.o. vznikla jako pokračovatel více, jak 60leté polygrafické tradice v historické budově z roku 1944. Navazuje na vyhlášenou profesní zručnost zdejších tiskařů, kteří jsou evropskou špičkou ve výrobě obtisků.

20 zaměstnanců a další personální potenciál v tomto tiskařském kraji, zásobuje trh vypalovacími obtisky na sklo, porcelán, keramiku a smalt. Díky kvalitě zdejších tiskařů, využívá kombinaci ofset – síto, kde dosahuje velmi jemných reliéfů. Legendárními jsou i obtisky na vajíčka, které se v našich obchodech objevují už desítky let. Velmi žádanými produkty v nabídce jsou tetovací obtisky a pozitivní obtisky na různé druhy materiálů. Tiskárna Hradištko tiskne také veškerý ofsetový merkantil. Nedílnou součástí činnosti firmy jsou speciální tisky, např. ceniny. Více naleznete zde.