Prodej pojištění se začal řídit přísnějšími pravidly. Nový zákon pomůže klientům a poctivým poradcům

/Praha – 5 prosince 2018/ Pojišťovací domy i finanční poradci, kteří prodávají jejich produkty, si musí zvykat na zásadní změnu pravidel hry. Důvodem je nový zákon, jenž do oblasti prodeje pojištění přináší více profesionality a komplikuje tak život nepoctivým hráčům.

Nová pravidla pro prodej pojištění, která nabyla účinnosti 1. prosince, se na svět dostávala velmi trnitou cestou. Původní národní snahy změnit zastaralý zákon totiž vždy ztroskotaly. A že jich za posledních deset let nebylo málo. Některé návrhy se sice dostaly až do druhého čtení v Poslanecké sněmovně, či kvůli nim téměř padla vláda, ale nakonec se jim vždy něco postavilo do cesty.

V oblasti pojištění se přitom vždy vyskytovalo nejvíce problémů z celého finančního světa. Právě pojistný trh však paradoxně zůstal posledním ze sektorů, kterých se dotkla přísnější pravidla, jež se ve finančnictví začala prosazovat po globální hospodářské krizi. A to navzdory faktu, že se jedná o jeho nejmasovější část z hlediska počtu osob, jež se v ní pohybují.

Nejdůležitější změnou, kterou nový zákon přináší, jsou jednotná pravidla pro všechny. Napravuje tak dosavadní nerovnováhu, kdy se finanční poradci museli řídit závaznými předpisy, zatímco nabízení pojistek přímo pojišťovnami bylo dlouhou dobu zcela neregulované.

Díky novému zákonu navíc zákazníci znovu dostanou do ruky funkční nástroj, pomocí kterého si budou moci snadno a rychle ověřit, zda jejich finanční poradce smí pojištění vůbec prodávat. Registr takových osob sice existuje už nyní, ale dávno neplní svoji roli. Je totiž plný takzvaných černých duší, které už dávno přestaly činnost vykonávat. Ty teď budou muset z databáze zmizet.

Nová právní úprava jde celkově vstříc profesionalizaci na pojistném trhu. Po finančních poradcích například vyžaduje alespoň středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, což je v ostatních odvětvích již dlouho standardem. Poradci kromě toho musí složit odbornou akreditovanou zkoušku z jednotlivých pojistných odvětví a jsou povinni se i v průběhu výkonu činnosti dále vzdělávat.

Za pozornost stojí i nová opatření, jež mají za cíl chránit zákazníka. Zaměřena jsou například na větší informovanost klienta o tom, kolik peněz zaplatí a z čeho přesně je složeno pojistné, jež každý měsíc odesílá ze svého konta na účet pojišťovny.

V oblasti investičního životního pojištění jsou prodejci nově povinni klientovi poradit, který typ produktu je pro něj nejvhodnější. S tím se samozřejmě pojí i odpovědnost pojišťovacího zprostředkovatele za to, že je rada správná. U ostatních typů pojištění však zůstává poskytnutí rady dál dobrovolné a je tak na klientovi, aby si vybral kvalitního finančního poradce, jenž své práci rozumí a nezajímá se pouze o vlastní jednorázové provize.

Opatření ve prospěch klienta lze najít v novém zákoně ještě víc. I proto je zřejmé, že je norma přínosem především pro všechny odborníky, kteří chtějí svou práci dělat dlouhodobě, poctivě a profesionálně jako hlavní povolání. Naopak se z trhu pokouší odstranit ty, kteří byli zdrojem nekalých praktik v minulosti.

Nový zákon je tedy bezesporu krokem kupředu. Vždy je však co vylepšovat. Proto je nezbytné neusnout na vavřínech a snažit se cestou pozitivní motivace dál ulehčovat podmínky těm finančním poradcům, kteří trh kultivují, posouvají ho dál a poskytují klientům stále lepší služby.

SIRIUS Finance je česká finančně poradenská firma s cílem poskytovat klientům profesionální, komplexní a vysoce kvalitní služby. Její ambicí je konkurovat největším hráčům na trhu, k čemuž jí má pomoci i unikátní akciový program pro poradce a manažery. SIRIUS Finance existuje od roku 2016. Díky spojení se zakladatelskou společností Gepard Finance a příchodu čtyř zkušených vrcholových manažerů ze společnosti Partners ale firma získala v říjnu 2018 zcela novou podobu. Více informací naleznete na www.SIRIUSFinance.czFacebooku, či Instagramu.