Ardon Safety oznamuje výsledky srovnávacích testů technologicky pokročilých a konvenčních rukavic

Praha, Přerov, 9. ledna 2019 – Společnost Ardon Safety oznamuje výsledky srovnávacích testů technologicky pokročilých a konvenčních pracovních rukavic z tradičních materiálů. Smyslem zátěžové zkoušky bylo prověřit reálnou odolnost ochrany rukou v ostrém provozu a získat věrohodná data z autentického prostředí. Testování probíhalo ve firmě z automobilového průmyslu a účastnili se jej dobrovolníci z řad operátorů linek. Zátěžové testy patří mezi nástroje bezpečnostních auditů, které pomáhají průmyslovým podnikům zefektivnit investice do povinného ochranného vybavení pro zaměstnance a vylepšit celkový systém bezpečnosti práce. Ardon Safety patří v Česku mezi hlavní dodavatele OOPP a ročně firmám dodá řádově desítky miliónů párů rukavic.

Kritéria hodnocení. Souboj moderních a konvenčních rukavic

Ve srovnávacích zátěžových testech se utkaly technologicky pokročilé rukavice ATG Maxicut z protiřezného úpletu, které jsou máčené speciálním patentovaným způsobem v nitrilové pěně. V druhé skupině jim konkurovaly bavlněné a kombinované kožené pracovní rukavice, které patří v průmyslu k nejprodávanějším typům. „Srovnávali jsme odolnost proti proříznutí, životnost a komfort nošení. Hodnotili jsme také citlivost úchopu, která musela vyhovovat operátorům při práci s ostrými kovovými díly různé velikosti. Cílem testů bylo demonstrovat nákupčím i bezpečnostním pracovníkům nové možnosti a rozdíly v oblasti ochrany pracovníků s přihlédnutím k běžným rozhodovacím parametrům – ceně a kvalitě ochranného vybavení,“ přibližuje Ondřej Švadlenka z Ardon Safety, specialista na ochranu rukou.

Osobně považuje používání bavlněných rukavic v prostředí s vysokým rizikem řezu za neadekvátní. „Opakované používání tohoto typu rukavic je v praxi zabetonované u nákupčích zejména kvůli nízké ceně. Zátěžové testy ovšem prokázaly vyšší bezpečnost zaměstnanců a zároveň rychlou finanční návratnost při používání moderních rukavic, i když jsou opticky dražší. Díky moderní kompozici totiž vydrží i desetkrát déle než konvenční typy. Ve finále nakonec vůbec nedošlo k navýšení rozpočtu kvůli pořízení technologicky vyspělých rukavic,“ objasňuje Ondřej Švadlenka.

Jak si vedli dobrovolníci ve dvou testovaných skupinách

Výsledky rozdílových testů potvrdily, že rukavice prošly obrovským technologickým vývojem a konvenční materiály jsou zastaralé a mají kratší životnost. „U dobrovolníků vybavených moderními rukavicemi jsme zaznamenali počet řezných poranění roven nule, zatímco u bavlněných rukavic byly drobné řezné rány na denním pořádku a vážnější úrazy rukou běžné. Dobrovolníci s bavlněnými rukavicemi byli během pracovní směny nuceni navlékat si na dlaň dva páry rukavic, především kvůli slabé odolnosti proti oděru a riziku řezného poranění. Spotřeba rukavic byla dvojnásobná, což se by se z dlouhodobého hlediska odrazilo ve vyšších nákladech na odpadovém hospodářství a financích na odvoz vyřazených rukavic. Nákupčí ve firmách ovšem k těmto nákladovým položkám při srovnávání cen pokročilých a konvenčních typů rukavic nepřihlíží. Inovované pracovní prostředky ale přinášejí jednoznačné benefity, které jsou měřitelné v číslech a přispívají k lepšímu hospodaření firmy i spokojenosti zaměstnanců,“ dodává k výsledkům testů Ondřej Švadlenka z Ardon Safety.

Co naměřily zátěžové testy rukavic

Technologicky vyspělé rukavice ATG Maxicut vykazovaly oproti stávajícím bavlněným rukavicím, ale také kombinovaným koženým rukavicím, znatelně lepší ochranu a odolnost proti mechanickém poškození i proti žhavým částicím. U všech vzorků testovaných rukavic došlo k prvnímu viditelnějšímu poškození asi v pátém dni používání (12 hod směny), kdy se ovšem rukavice většinou daly ještě nějakou dobu používat (1-2 dny). Rukavice se vždy poškodily mechanickým prořezem o hrany dílů. Vnější strana testovaných rukavic (hřbet ruky) nebyla u žádného vzorku poškozená. Z toho lze usuzovat, že proti okujím rukavice odolávají velice dobře a vždy došlo dříve k prořezání rukavic než k jejich propálení od jisker. Rukavice navíc neobsahují zdravotně rizikové látky jako DMF (dimethylformamid) nebo šestimocný chrom.

 

Bezpečnostní audit pomáhá lépe řídit výdaje za OOPP

Zátěžové testy ochranného pracovního vybavení patří mezi nástroje bezpečnostního auditu. Audit je dobrovolná služba na bázi důvěry, která nemá firmy nachytat na švestkách, ani není smluvně vázána na žádný odběr zboží. Smyslem je seznámit bezpečnostní pracovníky a nákupčí s technologickým vývojem OOPP a pomoct jim lépe řídit výdaje za povinné ochranné vybavení pro zaměstnance. „Technologický vývoj v rámci ochranných prostředků jde mílovými kroky kupředu a v praxi vnímáme velký nepoměr v informovanosti decision makerů na straně koncových uživatelů a výrobců či distributorů na straně druhé. Audit a s ním spojená výměna informací je velmi efektivní cesta jak tento nepoměr srovnat. Ze zkušenosti víme, že si firmy často a nevědomky budují zbytečné vícenáklady až v řádu milionů korun ročně. Nejvíce patrné je to v automobilovém, stavebním, chemickém a těžkém průmyslu,“ uzavírá Tomáš Voženílek, jednatel společnosti Ardon Safety.