Co očekává česká internetová populace od sítě 5G? Zejména stabilnější a silnější signál

Monitoring reklamy v oblasti telekomunikačních služeb: V letošním roce zatím nejvíce inzerovala O2

Jaká očekávání má česká populace od diskutovaného zavedení nové datové sítě, bylo předmětěm výzkumu, který realizovala společnost Nielsen Admosphere letos v říjnu na internetové populaci starší 15 let.

Co je výsledekem průzkumu, který proběhl na vzorku pěti set online respondentů? Ze získaných odpovědí například plyne, že informaci o zavedení páté generace mobilní sítě (5G) zaznamenala asi polovina dotázaných. Častěji o problematice 5G vědí muži než ženy. 

Toto vysoké procento obeznámenosti lze přičítat četným veřejným diskuzím o aukci kmitočtů, která by měla proběhnout v blízké době, přestože vlastní zprovoznění sítě se chystá až za pět let. 

Pokud obrátíme pozornost k věcným dopadům realizace 5G, průzkum se zaměřil na to, co nového se od nové datové sítě očekává. Nejvíce od této změny internetová populace čeká stabilnější a silnější signál (50 %), rychlejší stahování a nahrávání (46 %), vyšší kvalitu hovorů a videohovorů (38 %) a zlevnění mobilního internetového připojení (35 %).

Se zavedením nové internetové sítě jsou však také živě diskutována bezpečnostní rizika, jako jsou kyberútoky, sledování polohy uživatelů, zneužití informací pro politické účely, ale i rizika ekologická, jako je možný dopad záření na živé organismy. Tyto průvodní jevy však od 5G sítí očekává jen malé procento oslovených: bezpečnostní rizika každý sedmý z dotázaných a zdravotní a ekologická rizika obecně očekává každý desátý.

Společnost Nielsen Admosphere přináší díky vlastnímu monitoringu reklamy Ad Intel také přehledy inzertních výkonů. V tomto případě se společnost zaměřila na segment telekomunikačních činností. V něm měl inzerci v nejvyšší ceníkové hodnotě v období leden–září 2019 operátor O2 Czech Republic. Ta přesáhla 475 milionů korun. Druhý Vodafone umístil reklamu v hodnotě přes 471 milionů korun a T-Mobile inzeroval ve stejném období v ceníkové hodnotě necelých 426 milionů korun.

www.nielsen-admosphere.cz

Doplňující informace:

Společnost Nielsen Admosphere (www.nielsen-admosphere.cz) je výzkumnou agenturou s širokým portfoliem produktů a služeb v oblasti marketingových a mediálních výzkumů, analýz a zpracování dat. Zaměřuje se především na metodologicky a technologicky náročné projekty, jako je elektronické měření sledovanosti televize metodou TV metrů. Pro elektronické měření médií vyvíjí vlastní technologie pod značkou SimMetry™. Věnuje se i monitoringu reklamy, marketingovému výzkumu (online průzkumy, CAWI, CATI průzkumy…) a analýze dat a nabízí komplexní servis spolehlivé výzkumné agentury se zázemím mezinárodní výzkumné společnosti Nielsen.

Součástí skupiny Nielsen Admosphere je i společnost Adwind Software, která vyvíjí software pro práci s daty z výzkumů sledovanosti a monitoringu reklamy.

Český národní panel (www.ceskynarodnipanel.cz) je jedním z největších výzkumných panelů v Česku, na Slovensku (Slovenský národný panel – SNaP), v Polsku a v Maďarsku. Jeho spoluvlastníkem je výzkumná agentura Nielsen Admosphere. Panel slouží pro kvalitní a rychlé on-line sběry dat o internetové populaci. Disponuje početnou skupinou 50 000 respondentů v České republice, 25 000 respondentů na Slovensku, 17 000 v Polsku a 10 000 v Maďarsku.