Víc jak polovina zaměstnanců není spokojená se svou prací

56 procent lidí není šťastných ve svém zaměstnání a 40 % z nich jsou navíc ještě demotivovaní. Chybí jim uznání nadřízených, jsou přepracovaní a často zažívají ponížení. „Negativní pocity mělo někdy 81 % zaměstnanců,“ říká Tomáš Ervín Dombrovský z LMC. Největší problém je u nejmladší generace. „Přes polovina mladých neustále hledá nové pracovní místo,“ doplňuje Barbora Wachtlová z Green Fox Academy.

Trh práce je přehřátý a nezaměstnanost je na historickém minimu, a to na 2,6 %. Firmy mají dlouhodobé potíže obsadit volná pracovní místa. V říjnu jich bylo 338 tisíc. Přesto si mnozí zaměstnavatelé svých lidí neváží a vystavují se riziku, že jim odejdou za lepším.    

Přepracovanost a nedostatek uznání

Zaměstnance nejvíce trápí nedostatek ocenění a uznání. To chybí 59 %. Jen o procento méně lidí si pak stěžuje na přemíru práce. 55 % pociťuje ve firmách či kolektivech odcizení a vadí jim rutina. Ve výčtu důvodů nespokojenosti nechybí ani ponižování, které zmiňuje 45 % zaměstnanců. „Každý pátý je pak dokonce vystaven šikaně,“ poznamenává Tomáš Ervín Dombrovský, vedoucí analýz ve společnosti LMC. Překvapivě nízký plat a málo peněz je až na pátém místě, stěžuje si na ně 38 % lidí.

Nejčastější důvody odchodu zaměstnanců

Zde se jasně ukazuje rozdílnost pohledů. „9 z 10 šéfů si myslí, že zaměstnanci odcházejí, protože chtějí více peněz. Ovšem většinou platí známé pravidlo, že lidé přicházejí kvůli penězům, ale odcházejí kvůli nadřízeným a kolegům,“ uvádí Barbora Wachtlová, provozní ředitelka společnosti Green Fox Academy. Právě očekávání lepšího a slušnějšího jednání u nového zaměstnavatele stálo za odchodem 36 % nespokojených zaměstnanců. Další téměř pětina dala sbohem firmě kvůli spolupracovníkům a šéfům. 18 % pak skutečně jako důvod odchodu uvedlo vyšší plat.

O kolik je potřeba přidat

Právě nespokojenost lidí dává šanci konkurenci, která se snaží získat do svých řad nové posily a obsadit volná pracovní místa. Mnohdy se nemusí ani příliš snažit. „Čtyři procenta zaměstnanců by kývla na nabídku ihned, aniž by dostala vyšší plat,“ říká Tomáš Ervín Dombrovský z LMC. Mnohdy však nemají firmy políčeno jen na ty pracovníky, co zvažují odchod, ale zkouší přetáhnout i klíčové osoby. Tady už pak musí připlatit. Pro třetinu lidí by motivací k odchodu bylo navýšení platu o 20 % a 28 % lidí by požadovalo nárůst 30 %. 

„Ovšem jsou obory, kde už platy a odměny dosáhly vrcholu. Takže přeplácení je velmi výjimečné,“ připomíná Barbora Wachtlová z Green Fox Academy, která pořádá rekvalifikační a víkendové kurzy programování, a dodává: „V IT se tak firmy snaží zaujmout spíše zajímavější náplní práce, flexibilitou, benefity a dalším vzděláváním. Třeba u seniorních pozic programátorů jsou běžně platy nad 100 tisíc, takže tam už prostor na výrazné navýšení není.“

Mladí a nespokojení

Největší nespokojenost se zaměstnáním vládne u nejmladší generace. „Podle studií více jak polovina osob z ní kontinuálně hledá novou práci,“ poznamenává Barbora Wachtlová a uzavírá: „Po dokončení studia totiž dojde ke střetu s realitou a očekávání zůstávají často nenaplněna. Zvláště u humanitních oborů je obrovský problém s uplatněním. Takže absolventi mnohdy nastupují do práce, jen aby nějakou měli. Mnozí z nich pak přicházejí k nám. Hledají rekvalifikaci a mění obor, protože mají velké plány a nechtějí se jich vzdát.“ 

Poznámky pro média:

Společnost Green Fox Academy (GFA) byla založena v roce 2015 v maďarské Budapešti, kde se velmi rychle stala jedničkou na trhu. Spolupracuje zde se společnostmi, jakými jsou Lufthansa, Evosoft (Siemens) či Bosch. Doposud její kurzy programování v Maďarsku i Česku absolvovalo více než 700 lidí a z nich 94 % získalo nabídku zaměstnání v oboru IT a pozici junior software developer. GFA vstoupila na český trh v září roku 2018, kdy byl v Praze zahájen první kurz Junior programátor. Nyní končí třetí a další kurzy jsou naplánovány na březen 2020. Kromě čtyřměsíčního intenzivního kurzu byl v listopadu otevřen večerní a víkendový kurz programování. V Česku GFA spolupracuje například se společnostmi Rohlík.cz, Amaris, TV Nova, Behavee či Artinii. Více informací naleznete na www.greenfoxacademy.cz.