Vzniká Digitální inovační hub Ostrava

10. února 2020, Ostrava  – Digitalizace je stále častěji považována za jeden z klíčů pro zajištění budoucí konkurenceschopnosti podniků, včetně malých a středních firem. Národní superpočítačové centrum IT4Innovations VŠB-TUO se proto společně s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava rozhodlo propojit své know-how a zakládá Digitální inovační hub Ostrava. Firmám, zejména z Moravskoslezského kraje, umožní prověřit a případně i řešit jejich potřeby v oblasti digitalizace.

30. ledna 2020 uzavřelo IT4Innovations národní superpočítačové centrum (IT4Innovations) a Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (MSIC Ostrava) Memorandum ustavující Digitální inovační hub Ostrava (DIH Ostrava). Strategickým cílem DIH Ostrava je podpora zavádění a využívání pokročilých digitálních inovací ve firmách i ve společnosti. „Vznikem DIH Ostrava dochází k propojení expertíz dvou respektovaných pracovišť. MSIC dokáže navázat spolupráci s firmami s inovačním potenciálem a zprostředkovat jim podporu šitou na míru. IT4Innovations je následně schopné tuto podporu poskytnout ve specifických oblastech digitalizace, jako jsou vysoce-výkonné výpočty, analýza velkých dat či umělá inteligence,“ uvádí Martin Duda, koordinátor projektu DIH Ostrava. 

Nabídka podpůrných činností poskytovaných DIHem Ostrava bude široká. V tomto může pomoci provedení digitálního auditu. Pro identifikované potřeby lze následně nastavit změnový projekt či provést otestování, zda vůbec, či do jaké míry, investovat do daného digitálního řešení. Vývoj a aplikace konkrétního digitálního řešení může představovat relativně jednoduché převedení vybraného firemního procesu do digitální podoby, jako je například evidence vztahů se zákazníky. Nebo se naopak může jednat o velmi sofistikovanou, a na nejmodernějších technologiích závislou, změnu, jakou je přechod na testování parametrů fyzického produktu prostřednictvím vytvořeného digitálního dvojčete.  „Věříme, že díky propojení MSIC Ostrava a IT4Innovations pomůžeme firmám z Moravskoslezského kraje využít příležitostí, které s sebou přináší digitalizace, robotizace a další pokročilé technologie. MSIC Ostrava již pilotně ověřuje provádění digitálních auditů a návrhy změnových projektů v rámci programu DIGIExpand. V rámci DIH Ostrava budeme moci tyto služby dále rozšiřovat a 

pomáhat většímu počtu firem,“ doplnila Adéla Hradilová, která je zodpovědná za přípravu projektů a programů na podporu rozvoje malých a středních firem v Moravskoslezském kraji.

Malé a střední podniky, na rozdíl od velkých firem, většinou nemají finanční prostředky ani personální kapacity, které by mohly vyčlenit na prověření a případné zavedení digitálních technologií. K tomu napomáhá i spolupráce s Moravskoslezským krajem, který se rozhodl pilotně podpořit mechanismy podpory digitalizace malých a středních firem, včetně finančního zvýhodnění na vybrané typy služeb a přístupu k superpočítačovým kapacitám.  

IT4Innovations národní superpočítačové centrum poskytuje českým i zahraničním výzkumným týmům z akademické sféry i průmyslu nejmodernější technologie a služby v oblasti vysoce výkonnostních výpočtů a datových analýz. V současné době provozuje IT4Innovations čtyři superpočítače – Anselm (instalován 2013, výkon 94 TFlop/s), Salomon (instalován 2015, výkon 2 PFlop/s), Barbora (instalován 2019, výkon 826 TFlops) a speciální systém pro výpočty umělé inteligence DGX-2 (instalován 2019, výkon 94 TFlop/s a až 2 PFlop/s). V roce 2020 bude instalován petascalový systém EURO_IT4I jakou součást projektu EuroHPC.

IT4Innovations je také výzkumným centrem se silnými mezinárodními vazbami. Stěžejními tématy výzkumu IT4Innovations jsou zpracování a analýza rozsáhlých dat, strojové učení, vývoj paralelních škálovatelných algoritmů, řešení náročných inženýrských úloh a modelování pro nanotechnologie. IT4Innovations je součástí VŠB – Technické univerzity Ostrava. Více na www.it4i.cz 

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. (dále jen MSIC Ostrava) zahájilo svou činnost v červenci 2017 transformací Vědeckotechnologického parku Ostrava, a.s. Již na počátku roku 2017 došlo v podobě memoranda o spolupráci k dohodě Statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje o společném postupu v oblasti podpory podnikání a inovací v regionu. Součástí provedené transformace byla podstatná úprava vlastnického zadání a s tím spojená změna obchodního názvu společnosti s cílem vybudovat novou společnou značku a kompetentní organizaci pro rozvoj inovačního ekosystému v regionu.

Hlavním posláním MSIC je poskytování služeb podporujících růst a inovace ve firmách; koordinace Regionální inovační strategie MSK a implementace jejich vybraných strategických projektů. V oblasti individuálních podpory firem, jde o služby, které v našem regionu nejsou na trhu spontánně nabízeny či nejsou nabízeny v požadované kvalitě, dosažitelné ceně či za jinak relevantních podmínek. Postupně rozvíjené služby MSIC tak doplňují existující komerční služby a přispívají ke zlepšování prostředí pro podnikání a inovace v Ostravě i v celém kraji. Více na www.ms-ic.cz