Monitorovací zpráva 2/2020

Praha, 19. února 2020 – V souvislosti se zavedením dvourychlostního doručování u České pošty je nutné zásilky v prioritním režimu označovat na adresní straně viditelně zkratkou „D+1“. Upozorňuje na to dnes vydaná monitorovací zpráva. Se zásilkami bez tohoto označení pošta zachází v režimu ekonomického doručování, třebaže je na nich vylepena dražší písmenná známka A či výplatní známky v hodnotě odpovídající prioritnímu doručování.

V případě takovéto zásilky bez viditelného označení D+1 by se jednalo o přeplacení požadované služby. Pošta ale případné přeplatky nevrací. Bude-li naopak na zásilce vyznačena dispozice pro prioritní doručování (zkratka D+1), ale odesílatel nevylepí známky v odpovídající hodnotě, půjde o nedoplatek. Takovou zásilku pošta sice bude doručovat v prioritním režimu, ale nedoplatek bude vymáhat po adresátovi spolu s přirážkou za nedostatečně vyplacenou zásilku ve výši 17 Kč.

Monitorovací zpráva dále přináší přehled změn v digitálním vysílání a informuje o průběhu procesu přechodu na standard DVB-T2. Během ledna došlo k vypnutí 24 vysílačů DVB-T a naopak bylo zahájeno vysílání 16 vysílačů ve standardu DVB-T2.

Počet stížností, které přijal ČTÚ, klesá. Ve 4. čtvrtletí 2019 se úřad zabýval 442 stížnostmi, což je o 50 méně než v předcházejícím čtvrtletí. Lidé nejčastěji poukazovali na problematiku smluvních změn a ukončování smluv spolu se změnou operátora. Detailní statistiku řešených dotazů a stížností přináší příloha monitorovací zprávy.