AbbVie dokončuje transformační akvizici společnosti Allergan

  • Vytváří biofarmaceutickou společnost s vedoucí pozicí v klíčových terapeutických oblastech, jako jsou imunologie, hematoonkologie a neurovědy, a divizí Allergan Aesthetics.  
  • Disponuje širokým portfoliem přípravků již uvedených na trh a ve vývoji, které zajistí dlouhodobý udržitelný růst.
  • Poskytuje okamžitý rozsah a ziskovost růstové platformy AbbVie (kromě léku Humira).
  • Jmenuje Thomase C. Freymana do svého představenstva.

Praha, 14. května 2020 – AbbVie, globální biofarmaceutická společnost zaměřená na výzkum a vývoj, oznámila, že 8. května dokončila akvizici společnosti Allergan plc poté, co obdržela schválení od všech vládních regulačních orgánů, jak vyžaduje akviziční smlouva, a také schválení irským vrchním soudem. 

„Jsme velmi potěšeni, že jsme dosáhli tohoto důležitého milníku pro společnost, její zaměstnance, akcionáře a pacienty, kterým pomáháme“, řekl Richard A. Gonzalez, předseda představenstva a generální ředitel společnosti AbbVie. „Naši noví kolegové ze společnosti Allergan, stejně jako naši vlastní zaměstnanci, by měli být oceněni za veškeré úsilí, které vedlo k dosažení tohoto přelomového okamžiku pro naši společnost. AbbVie bude nyní dobře diverzifikovaným lídrem v mnoha důležitých terapeutických oblastech, a to nejen díky přípravkům, které jsou již na trhu zavedené, ale i těm ve vývoji. Naše finanční síla nám umožní pokračovat v investicích do nejmodernější vědy a v hledání medicínských řešení pro uspokojení dosud nenaplněných potřeb pacientů, kteří se na nás spoléhají. Jsem na obě společnosti hrdý a těším se na další příležitosti v budoucnu.”

MUDr. Branislav Trutz, generální ředitel AbbVie Česká republika a Slovensko, k tomu dodává: „Pro AbbVie je období integrace opravdu výjimečné. Jsme nadšení z možností, které nyní máme díky širokému a diverzifikovanému portfoliu před sebou a které nám poskytují příležitost změnit mnoho dalších lidských životů k lepšímu. Těšíme se proto na naši společnou úspěšnou budoucnost.“

Stabilní postavení společnosti pro dlouhodobý růst v klíčových terapeutických oblastech

Tato akvizice významně rozšiřuje a diverzifikuje výnosovou základnu AbbVie a doplňuje stávající vedoucí postavení společnosti v oblasti imunologie s lékem Humira® a nedávno uvedenými přípravky SkyriziTM a RinvoqTM a v hematoonkologii s léky Imbruvica® a Venclyxto®. Allergan poskytuje nové příležitosti pro růst v neurologii s přípravky Botox® Therapeutics, Vraylar® a UbrelvyTM a globální obchodní aktivity v estetické medicíně s předními značkami včetně Botox® a Juvederm®. 

Toto diverzifikované portfolio produktů již uvedených na trh podpoří současnou růstovou platformu AbbVie (s výjimkou léku Humira) k dosažení tržeb ve výši přibližně 30 miliard USD za celý rok 2020 s kombinovanými výnosy přibližně 50 miliard USD. Pro společnost bude rovněž znamenat posílení dlouhodobého potenciálu růstu, rostoucí dividendy a investice do inovací ve všech terapeutických oblastech. Společnost očekává rychlé umořování navýšeného dluhu pomocí zvýšeného provozního peněžního toku. 

V souvislosti s uzavřením akvizice zvolilo představenstvo AbbVie Thomase C. Freymana, bývalého výkonného viceprezidenta a finančního ředitele společnosti Abbott, do představenstva AbbVie. T. C.  Freyman nyní působil v představenstvu společnosti Allergan.

Finanční podmínky

V souladu s podmínkami transakční smlouvy obdrží akcionáři společnosti Allergan 0,8660 akcie skupiny AbbVie a 120,30 USD v hotovosti za každou akcii společnosti Allergan v celkové protihodnotě 193,23 USD za akcii společnosti Allergan (na základě uzavírací ceny kmenových akcií skupiny AbbVie ze dne 7. května 2020 ve výši 84,22 USD). Kmenové akcie společnosti Allergan se přestaly obchodovat na newyorské burze k 8. 5. 2020.

O AbbVie

Posláním společnosti AbbVie je vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pomáhají řešit současné závažné zdravotní problémy i budoucí zdravotní výzvy. Usilujeme o vytváření významného přínosu pro kvalitu života pacientů v klíčových terapeutických oblastech – imunologii, onkologii, neurovědách, péči o oči, virologii, zdraví žen a gastroenterologii, a také s produkty a službami v rámci portfolia společnosti Allergan Aesthetics. Více informací o AbbVie najdete na: www.abbvie.com, Twitteru, Facebooku, Instagramu, YouTube a LinkedIn.