Do čela Jipky a Tutoru nastoupila Lucie Málková

Lucie Málková se stala novou ředitelkou jazykové školy Jipka a vzdělávací společnosti Tutor, která pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám nebo k maturitě. Jipka i Tutor spadají do největší české vzdělávací skupiny Edua Group. Jedním z hlavních cílů nové ředitelky bude v obou firmách nadále rozšiřovat nabídku online kurzů.

Lucie Málková začínala v jazykové škole Jipka doslova od píky, což jí přináší výhodu detailní znalosti všech procesů a veškerého fungování firmy. Od roku 2016 ve zmíněné jazykové škole působila jako lektorka německého jazyka a koordinátorka skupinové výuky. Postupně se stala vedoucí jazykového vzdělávání Jipky a nakonec i vedoucí přípravných kurzů Tutoru. Pak už následovalo povýšení na současnou pozici ředitelky.

Své priority na nové pozici nastínila Lucie Málková následovně: „Chtěla bych se hodně soustředit na online výuku. V obou firmách jsme ji shodou okolností spustili již několik měsíců před koronavirovou krizí a díky tomu jsme pak mohli doslova během týdne překlopit všechny prezenční kurzy do onlinu. K našim kurzům se tak nyní nedostanou jenom lidé z velkých měst, ale doslova každý z celého Česka, kdo má internetové připojení. Koronavirová krize nám paradoxně pomohla zlomit počáteční nedůvěru některých klientů k tomuto formátu. Mnozí našli v online výuce zalíbení a chtějí v ní pokračovat. Přesto však budeme stále věnovat pozornost i prezenčním kurzům.“

„Co se týče výuky jazyků v Jipce, priorita pro mě je, aby se studenti v našich kurzech i nadále nebáli mluvit a učili se jazyk používat skutečně v každodenních situacích. Ostatně zájem o tento způsob výuky potvrzuje, že nám neustále vzrůstá poptávka po konverzačních kurzech. Studenti mají možnost konverzovat s rodilým mluvčím u piva či vína nebo si cizí jazyk zdokonalovat třeba pomocí speciálních aplikací využívajících zahraniční filmy. Věřím, že to pro ně takto je nejen zábavnější, ale i efektivnější než jen klasické drilování gramatiky,” dodala Málková.

Při vedení lidí vnímá nová ředitelka jako klíčovou věc otevřenou komunikaci, upřímnost a do jisté míry i kamarádský přístup. Nepatří podle svých slov k přísným šéfkám, ale když nastane problém, nemá problém si o něm s dotyčným podřízeným z očí do očí promluvit.

Lucie Málková vystudovala český a německý jazyk se zaměřením na vzdělávání na Karlově univerzitě v Praze. K jejím koníčkům patří tanec, kolečkové brusle nebo lyže. Během koronavirových opatření také po několika letech začala pro odreagování znovu jezdit na kole. Jejím hlavním mottem je „Když není práce protkaná láskou, je zbytečná.“

Poznámky pro editory:

Tutor, s.r.o.: zaměřuje se na vzdělávací expertizu, metodiku a na pořádání přípravných kurzů k maturitě, k přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy a na pomaturitní jazykové studium. Organizuje prezenční a on-line kurzy. Pro svou přípravu si Tutor za dobu jeho fungování od roku 2000 vybralo už 100 tisíc studentů. 93 % z nich úspěšně zvládlo přijímací zkoušku. Je součástí největší české vzdělávací skupiny EDUA Group.

Jipka moje jazykovka, s.r.o.: výuce jazyků se věnuje už od roku 1998. V rámci svých kurzů vyučuje 53 cizích řečí. Vedle angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny nebo španělštiny třeba i polštinu, japonštinu nebo řečtinu. Na základě zpětných vazeb od svých klientů začala Jipka vypisovat například speciální konverzační kurzy, jako např. Chat ‚n‘ a Beer, z jehož názvu je patrné, že se cizí jazyky učí v méně formálním prostředí. Jako doplněk k výuce Jipka také připravuje pro některé kurzy výuku pomocí různých aplikací, kdy se studenti budou učit cizímu jazyku pomocí cizojazyčných filmů.

Vedle skupinové výuky poskytuje Jipka i výuku individuální, dále jazykové pomaturitní studium nebo oblíbené jazykové tábory pro děti. Věnuje se také překladům a tlumočení. Jipka svými kurzy pokrývá velmi širokou věkovou skupinu – jejímu nejmladšímu studentovi je pět let, ten nejstarší už překročil devadesátku. Stejně jako společnost Tutor je i Jipka součástí největší české vzdělávací skupiny EDUA Group.

EDUA Group, s.r.o.: EDUA Group je největší soukromá vzdělávací skupina v České republice. Kromě společností Jipka a Tutor zahrnuje například ještě společnost James Cook Languages specializovanou na firemní jazykovou výuku, společnost TopVision zaměřenou na vzdělávání pro manažery a další firemní kurzy nebo společnost Digiskills věnující se digitálním inovacím.