Tři čtvrtiny velkých společností jsou přesvědčené, že rok 2021 bude pro oblast ESG stěžejní

Průzkum společnosti Grayling mezi 550 vedoucími manažery zjistil, že rok 2021 bude pro firmy klíčový vzhledem k následkům epidemie COVID-19 a blížící se klimatické konferenci COP26

Londýn, Velká Británie – 19. dubna 2021 – Podle dnes zveřejněného průzkumu budou hrát v roce 2021 témata spojená s ESG důležitější roli. Vyplývá to z názorů vedoucích pracovníků předních evropských firem.

Téměř polovina (45 %) všech dotázaných vedoucích pracovníků ve velkých firmách souhlasila s tím, že ESG (Environmental, Social and Corporate Governance – environmentální, sociální a podnikové řízení) bude hrát důležitější roli než v kterémkoliv předchozím roce. Dalších 28 % uvedlo, že ESG řízení bude pro firmy důležitější než ve většině předchozích let. 82 % respondentů také uvedlo, že rozhodnutí, která učiní v tomto roce, kdy se pandemie COVID-19 blíží ke konci a zároveň se uskuteční klimatická konference COP26, budou důležitější než ta z předchozích let.

Tato a další zjištění přináší nový průzkum globální komunikační agentury Grayling. Veškeré podrobnosti průzkumu shrnuje dokument Nová podoba kolektivismu: vstříc lepšímu podnikání. Ten také mapuje měnící se postoje velkých firem a jejich vedoucích pracovníků – od orientace pouze na zisk, typickou pro 70. a 80. léta, až po současný trend, kdy firmy stále více akceptují svoji širší roli ve společnosti. 

S ohledem na tento ideový posun jsou téměř dvě třetiny (63 %) dotázaných vedoucích pracovníků přesvědčeny, že firmy mají kolektivní odpovědnost za společnost, ve které působí. Z těch, kteří s touto myšlenkou kolektivní odpovědnosti souhlasili, uvedlo 94 %, že je to důležité z důvodu budoucí sociální prosperity země, ve které působí. Zároveň jich 85 % uvedlo, že je takové firemní nastavení důležité i z hlediska budoucí prosperity firmy.

„Tato zjištění potvrzují to, co již delší dobu pozorujeme – že firmy přehodnocují širší roli svých organizací ve společnosti. K tomu přispívají tři faktory – obavy ze změny klimatu a starost o životní prostředí; sociální nepokoje po celém světě a prostý fakt, že udržitelné podnikání je dobré podnikání,“ komentuje výsledky průzkumu Tom Nutt, vedoucí korporátní komunikace v Graylingu pro Velkou Británii a Evropu.

„Bez nadsázky lze říct, že minulý rok byl svými událostmi a jejich následky pro podnikání významný. Nepřinesl ani tak nové trendy, jako spíše urychlil ty stávající, jimž přidal na urgentnosti. Předpokládám, že tento pocit naléhavosti se bude prolínat celým letošním zasedáním COP26, což je bezesporu nejdůležitější konference OSN o změnách klimatu vůbec.“

Průzkum také podtrhl význam komunikace v souvislosti s problematikou udržitelnosti. Pro bezmála polovinu (43 %) řídicích pracovníků velkých firem představuje tato činnost nejvyšší prioritu, zatímco dalších 33 % uvádí, že to bude jedna z jejich tří hlavních priorit.

Velká část respondentů průzkumu ale zároveň očekává značné komplikace s komunikací o udržitelnosti. Především se obávají toho, že na úkor udržitelnosti bude veřejné debatě stále dominovat COVID-19 (26 %). Dalších 14 % vidí problém v politizaci této tématiky (14 %). Stejný podíl (14 %) dotázaných se domnívá, že limitující bude i tlak zákazníků, spotřebitelů nebo vlád na co nejrychlejší realizaci udržitelného podnikání.

Celý report je dostupný zde.

Poznámka pro editory

Terénní průzkum byl proveden společností Opinium Research ve dnech 3. – 8. února 2021. Opinium oslovilo 550 vedoucích pracovníků s rozhodovací pravomocí ze společností z celého světa.

O Graylingu

Grayling provozuje 26 kanceláří v 18 zemích Evropy. Grayling vytváří konverzaci, podporuje změny a chrání pověst klientů prostřednictvím kreativní komunikace. Grayling je součástí skupiny Huntsworth.