Během pandemie přibylo odpadu. Se skládkami u popelnic a dražším svozem pomohou inteligentní technologie

Za minulý rok, kdy lidé tráví více času doma, vzrostla na území ČR produkce odpadu. To zvýšilo četnost svozů, které jsou navíc od ledna 2021, kdy začal platit nový odpadový zákon, dražší. Pro malé obce to představuje nemalou finanční zátěž. Proto se některé z nich rozhodly spořit náklady na svoz odpadů za pomocí inteligentních technologií v duchu „smart city“. 

Před více než rokem se většina lidských činností musela vlivem pandemie koronaviru přesunout do domácností. Lidé trávili více času doma, více vařili a více se objednávali zboží a potraviny přes internet. Podle dat společnosti AVE, která sváží odpad po celé republice, bylo loni svezeno o 16,5 tun odpadu více; celkem 464 925 tun. Meziroční nárůst směsného komunálního odpadu zachytily i Pražské služby, konkrétně šlo o nárůst 2200 tun. Tento trend Pražské služby evidují již několik let a nelze tedy jednoznačně říct, zda se na tom podepsala současná pandemie a s ní spojená opatření.  

Svoz odpadu musela města v lednu letošního roku kvůli novele odpadového zákona zdražit. Nové znění odpadového zákonu se tímto zásahem snaží přesvědčit Čechy, aby produkovali méně směsného odpadu a více toho recyklovaného. Bohužel to zatím má opačný dopad. U popelnic se začaly vytvářet malé skládky a podle dat Pražských služeb dokonce Pražané loni vytřídili méně odpadu – 23 947 tun papíru a 15 458 tun plastů. To představuje meziroční pokles o 755 tun v případě papíru, plastů skončilo ve žlutých nádobách o 218 tun méně. Naopak skla se ale sebralo o 8 tun více než v předcházejícím roce. Celkem v barevných nádobách na tříděný odpad skončilo 59 592 tun odpadu. To je o 719 tun méně než v roce 2019. 

„Vzrostlo množství odpadu odloženého mimo nádoby na tříděný odpad. Jsou to třeba tašky s PET láhvemi či kartonové krabice z e-shopů, pro které už nebyl prostor ve žluté nádobě,“ říká Radim Mana, tiskový mluvčí společnosti Pražské služby.

Inteligentní popelnice sama ví, kdy je čas svozu

Zdražení svozu odpadu a nárůst produkovaného odpadu se některá města a obce snaží řešit tím, že musely snížit frekvenci svozů odpadu. Jiné se rozhodly využít moderní technologie. Služby inteligentního odpadového hospodářství, které nabízí například společnost M2C, už využívá několik obcí. V praxi to funguje tak, že inteligentní senzory umístěné v kontejnerech monitorují za pomoci ultrazvuku jejich naplněnost a podle toho automaticky plánuje svozové trasy. Když je popelnice plná, sama upozorní řídicí systém, že brzy nastane čas svozu. Pracovník, který se stará o výsyp kontejnerů, má prostřednictvím tabletu přístup k důležitým informacím v reálném čase; aplikace mu rovněž automaticky vygeneruje celý plán svozu.

Smart senzory jsou schopny například v obcích navrhnout efektivnější plán svozu odpadu. Jejich hlavním předpokladem je na dálku získat informaci o naplněnosti kontejnerů, nastavit vhodnou frekvenci svozů a naplánovat je tak, aby se řidičům uvolnily kapacity i pro další klienty. Po implementaci smart senzorů je možnost upravit trasy a svozy tak, že se v obcích podaří snížit náklady a ušetřit časovou vytíženost vozidla až téměř o 60 %.