Změna ve vedení Fairtrade Česko a Slovensko. Novým ředitelem je Lubomír Kadaně

Praha, 8. října:  Organizaci Fairtrade Česko a Slovensko nově povede Lubomír Kadaně. Přináší s sebou zkušenosti z operativy, obchodu i marketingu, v minulosti pracoval například v ZOO Praha, kde se zabýval fundraisingem a projekty na ochranu ohrožených druhů zvířat. 

Ve Fairtrade Česko a Slovensko bude Lubomír Kadaně zodpovídat za řízení celého týmu, reprezentaci Fairtrade, šíření myšlenky spravedlivého obchodu a rozvoj spolupráce s Fairtrade International. „Fairtrade Česko a Slovensko přibližuje lidem v ČR situaci pěstitelů v zemích globálního Jihu, povzbuzuje zájem o to, za jakých okolností vznikají produkty naší denní spotřeby a vede nás k tomu, abychom každodenním nákupním rozhodováním sami přispěli ke zlepšení života lidí v Africe, Asii a Latinské Americe,“ vysvětluje L. Kadaně, co ho přivedlo k zájmu o práci ve Fairtrade. “Spojení obchodu, etiky a udržitelnosti je ohromně silná kombinace, ze které mají výhody všichni, kteří jsou součástí řetězce, včetně přírody – což je pro mě také podstatné téma,” dodává. V čele Fairtrade Česko a Slovensko střídá Hanu Malíkovou, která odchází na mateřskou dovolenou. 

Lubomír Kadaně je absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, oboru estetika. Během let 2018 až 2020 získával v ZOO Praha zkušenosti s fundraisingem a s projekty na ochranu ohrožených druhů zvířat v jejich přirozeném prostředí, z předchozího působení má obchodní zkušenosti v oblasti B2B a řízení a rozvoje zahraniční sítě. Vedl marketingový i obchodní tým KOUKAAM Distribution a.s. a předtím působil v oddělení reklamy Českomoravské stavební spořitelny. Prošel tak úspěšně korporátní společností i firmou rodinného typu. 

Systém Fairtrade a známka FAIRTRADE

Známka FAIRTRADE označuje výrobky, které splňují sociální, ekonomické a environmentální standardy nastavené mezinárodní organizací Fairtrade International. Zákazníky informuje o tom, že pěstitelé dostali za svou práci spravedlivou a stabilní výkupní cenu, která pokrývá náklady na udržitelné pěstování. Nákupem výrobků s označením FAIRTRADE tak zákazníci přispívají ke zlepšování životních podmínek drobných pěstitelů v zemích globálního Jihu (takzvaných rozvojových zemích). Kromě odpovídající výkupní ceny dostávají pěstitelé zapojení do systému Fairtrade ještě fairtradový příplatek, který mohou použít k investicím do rozvoje svých farem a svých komunit, a to na základě demokratického rozhodování členů komunity. 

Fairtrade Česko a Slovensko, z.s., je platformou organizací občanské společnosti, které se zabývají etikou obchodu, globálním rozvojem, udržitelnou spotřebou, ochranou životního prostředí a lidských práv. Již od roku 2004 pracujeme na zvyšování informovanosti o principech a smyslu systému Fairtrade. V České republice a na Slovensku zastupujeme globální organizaci Fairtrade International, jsme garantem vysoké kvality a důvěryhodnosti ochranné známky FAIRTRADE. Monitorujeme český a slovenský trh s fairtradovými výrobky a podporou uvědomělé spotřeby napomáháme k tomu, aby se fairtradové výrobky v co nejvyšší míře dostávaly do obchodní sítě v ČR a na Slovensku. Vedle spolupráce s obchodníky působíme také na širokou veřejnost, a to prostřednictvím aktivit, na kterých se podílíme, jako jsou kampaně Fairtradová města, Fairtradové školy nebo happening Férová snídaně. Více na www.fairtrade.cz.