Gebrüder Weiss získal cenu za technologickou inovaci roku

Praha 11. října 2021 – Přechod od fyzického potvrzení o převzetí zásilky k elektronické formě přinesl Gebrüder Weiss zisk titulu „Technická a technologická inovace roku“ v odborné soutěži Log-In 2021. Využití elektronické formy dokumentace doručení zásilek přináší rychlejší procesy, vyšší efektivitu a zároveň nižší zátěž pro životní prostředí. „Prvenství v tak prestižní soutěži, kterou Log-In je, si velmi vážíme. Inovace posouvají celé odvětví logistiky stále dopředu a jsou jednou z důležitých komponent naší dlouhodobé strategie,“ říká Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR.

Technická a technologická inovace roku

Ocenění Log-In pro nejlepší inovace a inovátory českého logistického trhu za uplynulý rok byla zveřejněna a předána na Galavečeru logistických inovací v rámci tradiční české logistické konference EASTLOG. Logistické inovace byly dále rozděleny do tří kategorií a každá měla svého odborného garanta. V kategorii Technická a technologická inovace roku, kterou zaštítil prof. Vladimír Mařík z Českého vysokého učení technického, získal prvenství Gebrüder Weiss za svoji implementaci paperless procesu potvrzení o doručení zásilek. Navzdory komplikovanému období pandemie koronaviru a s ní spojených změn a omezení ve světové logistice se řadě společností podařilo implementovat inovace v mnoha oblastech logistické praxe a v dané kategorii tak bylo přihlášeno nejvíce soutěžních projektů v historii soutěže. 

„Soutěž Log-In je vždy přehlídkou toho nejlepšího, co se v České republice z oblasti logistických inovací v posledním roce objevilo. Je dobře, že celé logistické odvětví dokazuje svoji schopnost rychle reagovat na měnící se podmínky na trhu i stále se zvyšující očekávání zákazníků.  Všechny projekty v soutěži jsou velmi inspirativní a těší mne, že posouvají celý náš obor kupředu. V Gebrüder Weiss se přitom vždy soustředíme na to, aby naše služby přinášely našim klientům vedle spolehlivosti také konkurenční výhody,“ uvádí Jan Kodada. 

Zjednodušení procesů, vyšší efektivita a snížení zátěže životního prostředí

Podstatou inovace, ze kterou Gebrüder Weiss získal ocenění Log-In, je přechod na elektronické potvrzení o doručení zásilek sběrné služby. Jedním z hlavních přínosů využití elektronického POD (proof of delivery) je zjednodušení a zrychlení administrace celého přepravního procesu. Namísto dvou vyhotovení příslušného dokumentu postačí jediný elektronický, který je uložen v tzv. optickém archivu a zákazníci do něj mohou kdykoli nahlédnout prostřednictvím zákaznického portálu myGW. Dřívější postup, kdy se do archivu dostávalo fyzického potvrzení o doručení, vyžadoval delší čas pro zpracování a multiplikoval práci s jediným dokumentem. V současném plně elektronickém procesu dochází k potvrzení převzetí zboží prostřednictvím dotykového scanneru, který obsluhuje doručující řidič, a informace se tak přenáší efektivně a bez časové prodlevy. 

Elektronický systém umožňuje totéž, co je možno zaznamenat na papír. Od informací o stavu doručení, případném poškození každého nákladového kusu včetně pohodlného pořízení dokumentačních fotografií až po evidenci paletového konta. Všechna data se pak okamžitě přenáší do centrálního systému a z něj do portálu myGW. Zákazník má tedy k dispozici informace o průběhu doručení zásilky v reálném čase. Méně tištěných dokumentů přináší také úsporu papíru, což snižuje dopad činnosti Gebrüder Weiss na životní prostředí.

Implementace elektronického POD Gebrüder Weiss je vítězem soutěže LogIn v kategorii Technická a technologická inovace roku 2021. (zdroj: Gebrüder Weiss)

Obsah obrázku text, osoba, muž, stojící

Popis byl vytvořen automaticky

Předání cen za Technickou a technologickou inovaci roku 2021. Zleva: Prof. Ing. Vladimír Mařík, ČVUT, garant kategorie; Daniela Písařovicová, moderátorka slavnostního ceremoniálu; Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR. (zdroj: Gebrüder Weiss)

O společnosti

Firma Gebrüder Weiss zaměstnává více než 7400 zaměstnanců ve 170 vlastních pobočkách a patří k předním přepravcům a logistickým firmám v Evropě. Zastřešen společností Gebrüder Weiss Holding AG se sídlem v rakouském Lauterachu sdružuje tento podnik kromě svých hlavních obchodních divizí, jimiž jsou pozemní přeprava, letecká a námořní přeprava a logistika, též řadu vysoce specializovaných oborových řešení a dceřiných společností – mj. logistické poradenství x|vise, tectraxx (oborový specialista pro high-tech firmy), dicall (komunikační řešení, průzkum trhu, školení), Rail Cargo (železniční přeprava) a balíkovou službu Gebrüder Weiss Paketdienst, spolupodílník rakouské společnosti DPD. Toto propojení umožňuje koncernu reagovat rychle a flexibilně na požadavky zákazníků. Zásluhou velkého množství ekologických, ekonomických a sociálních opatření je tento rodinný podnik s historií v oblasti přepravy dlouhou více než 500 let považován i dnes za průkopníka v otázce udržitelného hospodaření.

V České republice společnost Gebrüder Weiss zaměstnává 366 zaměstnanců. Poskytuje tuzemské a mezinárodní pozemní přepravy, leteckou a námořní přepravu, skladovou logistiku a komplexní logistická řešení šitá na míru.