Asociace public relations vystavuje červenou kartu Jiřímu Ovčáčkovi

Praha, 18. října 2021 – APRA (Asociace public relations) se zásadně distancuje od způsobu výkonu práce tiskového mluvčího tak, jak tuto roli naplňuje tiskový mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. Otevřeným dopisem zformulovala principy, které Jiří Ovčáček porušuje a vyzvala profesionály v oboru public relations, aby se připojili k veřejnému vymezení vůči jeho práci a společně mu tak vystavili červenou kartu.

APRA jako profesní organizace kultivující trh a obor public relations se zásadně distancujeme od způsobu výkonu práce tiskového mluvčího tak, jak tuto roli naplňuje tiskový mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. „V aktuální situaci, kdy je na jeho způsob práce oprávněně upřena mimořádná pozornost, obor dehonestuje neprofesionálním a neetickým výkonem funkce tiskového mluvčího prezidenta republiky,“ upřesňuje důvody veřejné výzvy Rostislav Starý, člen výkonné rady APRA 

Podle APRA Jiří Ovčáček se dlouhodobě proviňuje vůči mnoha etickým principům práce profesionála v komunikaci a public relations. Zásadní principy uvádí mj. Helsinská deklarace formulovaná respektovanou mezinárodní organizací International Communications Consultancy Organization (ICCO). Ta v deseti bodech stanovuje principy práce PR profesionála. Jiří Ovčáček porušuje přinejmenším pět z nich:

  1. Komunikovat pravdivě a transparentně – Jiří Ovčáček byl v průběhu své role tiskového mluvčího prezidenta opakovaně usvědčen ze lži. Dlouhodobě se navíc vyjadřuje tak, že není zřejmé, zda jde o názor jeho nebo prezidenta republiky, který jen tlumočí. Vlastní názory by přitom v roli tiskového mluvčího prezidenta republiky a na kanálech pro tyto účely zřízených prezentovat vůbec neměl. 
  2. Přispívat k reputaci oboru PR – Jiří Ovčáček obor komunikace dlouhodobě dehonestuje a vytváří dojem, že tato práce nepodléhá žádným profesním ani etickým principům. Opak je pravdou. Tento obor s více než stoletou tradicí a všechny profesionální subjekty v něm podléhají standardům formulovaným mj. ve Stockholmské chartě, Helsinské deklaraci a dalších profesních kodexech. Na jejich dodržování a rozvoj oboru dohlíží řada národních i mezinárodních organizací, které usilují o to, aby profesionálové v komunikaci jednali eticky a společensky odpovědně.
  3. Nikdy nepřispívat k rozšiřování fake news – pomineme-li obavu, že Jiří Ovčáček fake news sám i vytváří, tak nedostatečnou komunikací a jinotaji nepochybně dává zcela zbytečně prostor pro spekulace a jejich šíření veřejným prostorem
  4. Nedopouštět se diskriminace nebo nepřátelského jednání vůči některým osobám či komunitám – Jiří Ovčáček z pozice tiskového mluvčí opakovaně uráží nejen např. novináře, ale záměrně nálepkuje i část veřejnosti a ostouzí občany této země. V roli tiskového mluvčí prezidenta republiky je to něco naprosto nepřijatelného.
  5. Být si vědom síly sociálních médií a využívat je zodpovědně – Jiří Ovčáček dlouhodobě využívá twitterový účet vázaný na pozici tiskového mluvčího prezidenta republiky k dalšímu štěpení společnosti, útokům vůči části veřejnosti a v poslední době i sdílení bezobsažných a nepochopitelných emotivních příspěvků.

Komunikace a public relations je důležitý obor, který je vyučován na univerzitách po celém světě a který za více než sto let své existence jasně ukotvil zásady, jak má být vykonáván. Kromě zásadního porušování etických principů vzbuzují kroky Jiřího Ovčáčka i otázky o jeho celkové způsobilosti vykonávat svoji práci. 

„Jako občané České republiky a profesionálové z oboru považujeme jeho setrvání ve veřejně placené roli za neúnosné a zcela se od jeho práce distancujeme,“ doplňuje výzvu Rostislav Starý. 

Profesionálové z oboru public relations se mohou k veřejné výzvě připojit na webových stránkách APRA.

O Asociaci public relations (APRA)

APRA (Asociace public relations) je dobrovolné sdružení PR agentur a firemních komunikačních oddělení působících na území České republiky. Vznikla jako odborné sdružení, jehož prvořadým posláním je prezentovat obor PR zejména odborné a klientské veřejnosti, všestranně kultivovat činnost agentur, prosazovat tzv. nejlepší praxi, vytvářet prostor k široké profesní diskuzi a budovat dobré jméno oboru. APRA zároveň garantuje kvalitu nabízených služeb členských agentur prostřednictvím certifikace. Asociace dbá na dodržování etických pravidel dle Stockholmské charty a aktuálně sdružuje 17 českých i zahraničních PR agentur působících na českém trhu.