UniCredit se stala členem Net-Zero Banking Alliance zřízené OSN

Milán, 22. října – Skupina UniCredit se v souladu se svým závazkem v oblasti pozitivního dopadu
na klima v buducnosti stala členem Net-Zero Banking Alliance (NZBA), tedy celosvětové aliance bank působících v oblasti průmyslu zřízené OSN, která je odhodlaná sladit úvěrová a investiční portfolia s cílem dosáhnout nulové bilance emisí do roku 2050 nebo dříve, a to v souladu s nejambicióznějšími cíli stanovenými Pařížskou dohodou o změně klimatu.

Aliance má více než 76 členů z 35 zemí a zastupuje bankovní aktiva dosahující hodnoty 54 biliónů dolarů, které představují více než třetinu bankovních aktiv na celém světě. Aliance představuje rozhodující krok v mobilizaci finančního sektoru v oblasti klimatu. Zohledňuje zásadní úlohu bank při podpoře přechodu reálné ekonomiky na nulovou bilanci emisí v celosvětovém měřítku, zahrnující provozní i přiřaditelné emise.

Členové aliance se zavázali:

o   stanovit předběžné cíle založené na scénářích pro rok 2030 nebo ještě dříve pro prioritní sektory

o   upřednostnit oblasti s nejvýznamnějším dopadem, tj. odvětví produkující nejvíce skleníkových plynů a emisí

o   každoročně zveřejňovat emise a emisní náročnost

o   zohledňovat nejlepší dostupné vědecké poznatky

o   stanovit první cíle do 18 měsíců od připojení se k alianci a následně každoročně předkládat zprávy

o   informovat o plnění strategie transformace, kterou komise přezkoumala.

Alianci NZBA zřídila finanční iniciativa Programu OSN pro životní prostředí (UNEP FI) a představuje bankovní prvek aliance Glasgow Financial Alliance for Net Zero, jejímž předsedou je Mark Carney, vyslanec OSN specializovaný v oblasti klimatických opatření a financí s ohledem na COP26.

Skupina UniCredit je hrdá na to, že se může připojit k předním partnerům v bankovním průmyslu a společně s nimi usilovat o dosažení nulové bilance emisí do roku 2050. Těšíme se na spolupráci s našimi klienty, které bychom rádi podpořili v jejich transformačních plánech, a urychlili tak činnosti v oblasti klimatu. Další informace o naší strategii v oblasti ESG budou zveřejněny na následujícím dni pro investory jako součást nového obchodního plánu pro skupinu.

Andrea Orcel, generální ředitel skupiny UniCredit, uvedl: „Skupina UniCredit je hrdá na to, že se stala členem aliance Net-Zero Banking Alliance a zavazuje ke sladění svých úvěrových a investičních portfolií s cílem dosáhnout nulové bilance emisí do roku 2050. Tato událost je důležitým milníkem na naší cestě k udržitelnější budoucnosti a je nezbytnou aktivitou, jejíž cílem je upření pozornosti na problematiku a dosáhnout značného pokroku v této oblasti.“

„Jsme tu, abychom podpořili naše klienty v jakýchkoli náročných situacích, mezi které patří i přizpůsobení neustále se měnicímu se světu. V krátkodobém horizontu to bude znamenat spolupráci se společnostmi, které mohou být pouze na začátku své cesty k udržitelnosti. Učiníme tak, pokud – a pouze pokud – věříme, že tato cesta je realistická a v konečném důsledku prospěšná pro všechny zúčastněné strany, včetně životního prostředí. V opačném případě by konání bylo nezodpovědné a mohlo by poškodit nejen zákazníky a klienty, kterým naše služby poskytujeme, ale i náš závazek posilovat postavení společností v rámci celé Evropy.“

„Zaměřujeme se na zajištění pozitivního a udržitelného přechodu na zelenou energii, která bude škodit jak planetě, tak její obyvatele co nejméně. Naše členství v alianci Net-Zero Banking Alliance představuje závazek pomáhat společnosti uskutečnit tuto změnu. Není to nic, co by se mohlo změnit ze dne na den, ale věřím, že rok 2050 je tím správným cílem, ke kterému se naše odvětví zavázalo, a těším se na změny, které v budoucnu nastanou.“

O alianci:

Aliance Net-Zero Banking Alliance působící v oblasti průmyslu a zřízená OSN spojuje více než 50 bank, které představují více než třetinu celosvětových bankovních aktiv a jsou odhodlané sladit úvěrová a investiční portfolia s cílem dosáhnout nulové bilance emisí do roku 2050. Tento ambiciózní závazek, který propojuje krátkodobá opatření s odpovědností, umožňuje bankám pomocí rozsáhlých vědeckých směrnic stanovit střednědobý cíl do roku 2030 nebo ještě dříve. Aliance bude posilovat, urychlovat a podporovat implementaci strategií v oblasti eliminace uhlíkových emisí tím, že poskytne mezinárodně koherentní rámec a směrnice, podle kterých bude pracovat, a to i pomocí výměny zkušeností mezi průkopnickými bankami. Aliance zohledňuje zásadní úlohu bank v podpoře přechodu reálné ekonomiky na nulovou bilanci emisí v celosvětovém měřítku.

www.unepfi.org/net-zero-banking

O skupině UniCredit

UniCredit je jednoduchou úspěšnou celoevropskou komerční bankou s plnohodnotným korporátním a investičním bankovnictvím, která přináší svou unikátní obchodní síť v západní, střední a východní Evropě své rozsáhlé klientské základně. UniCredit nabízí lokální i mezinárodní odbornost svým klientům prostřednictvím bezkonkurenčního přístupu k předním bankám na svých 13 hlavních trzích napříč svou evropskou bankovní sítí: Itálie, Německo, Rakousko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko.