Během covidu byl v PR největší zájem o media relations

Letos PR agentury očekávají růst především u content marketingu

Praha, 27. října 2021 – Čisté příjmy PR agentur činily loni bezmála 665 milionů korun. Oproti obratu 707 milionů korun za rok 2019 tak v roce pandemie klesly příjmy očištěné od nákladů třetích stran o 5 %. Letos agentury předpokládají opětovný růst. Z hlediska typu nabízených služeb byl největší zájem o media relations, poroste význam content marketingu. Vyplývá to z tradičního oborového průzkumu, který zpracovala společnost STEM/MARK mezi členskými agenturami Asociace public relations (APRA). Ty tvoří zhruba 70 % tuzemského trhu.

_______________________________________________________________________

Největší část z celkového objemu zakázek PR agentur tvořily media relations (30 %), následované produktovým PR (14 %) a oblastí digitálních a sociálních médií (12 %). Největší růst zájmu se v roce 2021 očekává u content marketingu. Trendy lze spatřovat také v konzultačních službách či v oblasti sociálních médií.

Polovina agentur v průzkumu odpověděla, že jim v roce poznamenaném pandemií vzrostly příjmy do 10 %, více než desetiprocentní nárůst pak zaznamenalo 6 % oslovených společností. Stejné nebo nižší příjmy loni evidovalo 44 % tuzemských PR agentur. Co se týče očekávání pro letošní rok, polovina oslovených agentur je optimistická a myslí si, že bude lepší než rok 2020.

„Loňský rok poznamenaný pandemií přinesl do prostředí public relations řadu výzev v souvislosti s celkovou hospodářskou situací. Za pozitivní jev považuji, že se v PR agenturách nesnižovaly platy ani personální stavy a projevila se klesající fluktuace zaměstnanců. Průměrná doba působení zaměstnance v agentuře přesahuje tři roky, což je pro mne důkazem atraktivity našeho oboru a stability zaměstnavatelů,“ uvedl Petr Lesenský, člen výkonné rady APRA.

Za největší výzvy pro letošní rok považují PR agentury právě nábor zaměstnanců a snahu o jejich dlouhodobé udržení. K nejčastěji zmiňovaným výzvám se řadí rovněž tlak na udržení odpovídajících marží či odolávání tlaku médií na monetizaci obsahu (viz Tabulka 1 níže).

Klienti PR agentur se nejčastěji rekrutovali z oblasti průmyslu a energetiky (20 %), spotřebního zboží a služeb (14 %) a z IT a technologií (14 %). V meziročním srovnání přibylo agentur, které pracují pro státní správu (v roce 2020 to bylo 69 %, v roce 2019 jen 56 %).

Tabulka 1

Výzvy pro PR firmy na místním trhuPodíl agentur, které vybraly příslušnou možnost (2020)Podíl agentur, které vybraly příslušnou možnost (2019)
Nábor zaměstnanců63 %25 %
Udržení zaměstnanců50 %25 %
Tlak na udržení odpovídajících marží agentury u jednotlivých projektů38 %38 %
Zvýšený tlak médií na monetizaci obsahu25 %25 %
Konkurence jiných marketingových disciplín19 %19 %
Klienti nejsou ochotni investovat dostatečné finanční prostředky19 %25 %
Digital a nové technologie13 %25 %
Profesní rozvoj13 %6 %
Nedostatek klientů s porozuměním PR13 %6 %
Klienti jsou zaměřeni příliš krátkodobě13 %6 %
Neschopnost efektivně měřit dopad PR13 %0 %
Přesun PR aktivit od agentur do in-house prostředí6 %25 %
Ekonomické podmínky obecně6 %38 %
Klienti, kteří se starají sami o své PR na juniorní úrovni0 %13 %
Korupce médií0 %6 %

Tabulka 2

Zdroje talentůPodíl agentur, které vybraly příslušnou možnost (2020)Podíl agentur, které vybraly příslušnou možnost (2019)
Konkurenční agentury88 %75 %
Absolventské programy63 %50 %
Žurnalistika44 %44 %
In-house komunikační oddělení25 %25 %
Reklama a marketing13 %13 %
Ostatní odborné služby (např. právo nebo manažerské poradenství)6 %6 %
Výzkum a analytika0 %0 %

Tabulka 3

Výzvy spojené se získáváním talentůPodíl agentur, které vybraly příslušnou možnost (2020)Podíl agentur, které vybraly příslušnou možnost (2019)
Udržení klíčových talentů63 %44 %
Najímání mid-level zaměstnanců50 %25 %
Najímání seniorních lidí44 %50 %
Školení/rozvoj junior a mid-level zaměstnanců25 %31 %
Najímání junior zaměstnanců19 %0 %
Motivace mladších manažerů13 %19 %
Najít lidi z netradičního prostředí13 %0 %
Motivování vedoucích pracovníků13 %13 %
Personální poradenství0 %6 %

Zdroj: Průzkum STEM/MARK pro APRA 2020, 2019

Data se týkají agentur sdružených v APRA, které dohromady reprezentují 70 % českého trhu public relations.

O Asociaci public relations (APRA)

APRA (Asociace public relations) je dobrovolné sdružení PR agentur působících na území České republiky. Vznikla jako odborné sdružení, jehož prvořadým posláním je prezentovat obor PR zejména odborné a klientské veřejnosti, všestranně kultivovat činnost agentur, prosazovat tzv. nejlepší praxi, vytvářet prostor k široké profesní diskuzi a budovat dobré jméno oboru. APRA zároveň garantuje kvalitu nabízených služeb členských agentur prostřednictvím certifikace. Asociace dbá na dodržování etických pravidel dle Stockholmské charty a aktuálně sdružuje 18 českých i zahraničních PR agentur působících na českém trhu.