Úspory má 7 z 10 českých domácností a Češi mají naspořeno více než před rokem

Nejvíce českých domácností má úspory do výše tříměsíčního příjmu

24. ledna 2022 – Úspory na nečekané výdaje nebo pro případ zhoršení své ekonomické situace má 71 % českých domácností. Ještě před rokem mělo naspořeno 73 % domácností. Výrazně více domácností má ale úspory vyšší než dříve. Zatímco v roce 2020 mělo úspory ve výši měsíčního příjmu 21 % českých domácností, v roce 2021 šlo o 16 % domácností. Pokud jde o úspory ve výši 3měsíčního příjmu, zatímco v roce 2020 je mělo 27 % českých domácností, loni necelých 24 % domácností. Prakticky stejně domácností, než o rok dříve má také úspory ve výši 6měsíčního příjmu (21 % oproti 20 %) a ročního příjmu (19 % oproti 18 %). Průzkum, který pro společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků, vypracovala agentura STEM/MARK, také ukazuje, že více než každá pátá (21 %) domácnost si s úsporami vystačí na více než jeden rok (z toho téměř 7 % dokonce na více než 3 roky). O rok dříve mělo tak velké úspory jen necelých 15 % českých domácností.

V porovnání s předchozím rokem se více rozevírá rozdíl mezi ženami a muži. Zatímco v průzkumu z roku 2020 uvádělo úspory 75 % mužů a 71 % žen, v loňském roce zůstal podíl mužů s úsporami stejný, ale u žen klesl na 67 %. Výši úspor v porovnání se svým příjmem ale uvádějí muži i ženy velmi podobnou. 

„Ukazuje se, že rodiny s menšími úsporami měly v loňském roce menší příležitost odkládat si peníze, zatímco situace domácností s největšími úsporami se výrazně zlepšila. Oproti předchozímu roku je větší podíl lidí bez úspor ve věkových kategoriích 25 až 44 let a 55 až 64 let. Lidé bez úspor nebo s úspory do výše měsíčního příjmu by měli co nejrychleji omezit své náklady a začít přemýšlet, jak sehnat další zdroj příjmů nebo jak rozložit závazky na delší časové období. V letošním roce lze s jistotou počítat se zdražováním potravin a blíží se vyúčtování energií, které pro mnohé domácnosti bude velkým výdajem. Pokud jsou již lidé v situaci, kdy nezvládají splácet svoje závazky, základem je vždy komunikace s věřitelem a realistický pohled na vlastní finanční možnosti“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Nejčastěji si spoří lidé s vyšším vzděláním, kteří mají zpravidla také nejvyšší úspory v poměru ke svému měsíčnímu příjmu. Úspory mají častěji lidé žijící v manželském nebo partnerském svazku a bezdětné domácnosti. 

„Stejně jako v předchozím průzkumu je i nyní překvapivé, že nejčastěji si spoří studenti a až teprve poté podnikatelé a zaměstnanci. Oproti předchozímu roku se více než zdvojnásobil (na 67 %) podíl nezaměstnaných lidí s úsporami, a naopak je výrazně více lidí na rodičovské dovolené, kteří žádné úspory nemají (46 %),“ doplňuje Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Nejčastěji si spoří lidé pracující v oboru IT a zaměstnanci v oblasti finančních a pojišťovacích služeb – v obou případech má úspory více než 92 % lidí z těchto oborů. Ale zatímco v roce 2020 měli zaměstnanci z oboru IT výrazně nejvyšší úspory, nyní mají našetřeno nejvíce lidé pracující ve finančních službách a pojišťovnictví. 

Oproti výsledkům předchozího průzkumu je zajímavým posunem výrazné zvýšení podílu domácností, které sice jsou ve velmi špatné finanční situaci, ale přesto uvádějí, že mají alespoň nějaké úspory. Výrazně méně úspor mají nyní domácnosti, které mají současně nějaké závazky po splatnosti. 

O společnosti KRUK
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů. Více informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.