Thein Industry je nově členem vodíkové platformy HYTEP

Investiční skupina Thein Tomáše Budníka se stala členem České vodíkové technologické platformy HYTEP. Thein vstoupil do oblasti vodíkových technologií koncem loňského roku skrze svou průmyslově zaměřenou odnož Thein Industry, která má vedle dalších svých aktivit také ambice dodávat řešení a integrovat vodíkové technologie zejména pro železniční a silniční dopravu a energetiku.  

Skupina investuje do vodíkových technologií skrze fond Thein Private Equity SICAV, podfond Industry, jehož cílem jsou mimo jiné právě investice do technologií udržitelné energetiky korespondující s aktivitami skupiny v oblasti vodíkové dopravy.

„Jsem rád, že jsme se stali členy platformy, která dlouhodobě usiluje o zavádění vodíkových technologií do praxe. Chceme využít sdílení know-how všech členů a věřím, že i my budeme prospěšní u dalšího rozvoje technologií, které přispívají k dlouhodobé udržitelnosti životního prostředí i energetické nezávislosti na fosilních palivech,“ říká Tomáš Budník, zakladatel a majitel skupiny Thein.

Platforma HYTEP již více než 15 let podporuje rozvoj vodíkového hospodářství v ČR a propojuje v něm působící subjekty s cílem vzájemné informovanosti a kooperace. Členstvím se Thein Industry stane součástí klíčových aktivit vedoucích k vývoji českého vodíkového hospodářství a integrované skupiny organizací aktivně zainteresované ve vývoji vodíkových technologií.