Svět musí jíst méně masa, uvádí zpráva OSN o změně klimatu

Nezisková organizace rozšiřující povědomí o potravinách reaguje na čerstvě zveřejněnou zprávu OSN o změně klimatu

Nejlepší světoví klimatologové a klimatoložky včera vydali svou nejnovější zprávu o zmírňování klimatických změn a kategoricky prohlásili, že snížení spotřeby masa je zásadním opatřením pro řešení klimatické krize.

Organizace zvyšující povědomí o potravinách, ProVeg International, z celého srdce vítá publikaci zprávy, kterou vydal Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu (IPCC), v níž se uvádí, že jedním z největších individuálních příspěvků ke snížení emisí je přijetí udržitelné a zdravé stravy, která zahrnuje snížení příjmu masa a mléčných výrobků prostřednictvím rostlinné stravy.

„Je příjemné slyšet, že IPCC vyzval ke změnám ve stravování, zejména ke snížení spotřeby masa, aby se snížily emise metanu. Globální vědecká komunita uznávající obrovský dopad, který má živočišné zemědělství na klima, je krokem správným směrem,“ řekl Raphael Podselver, vedoucí advokacie OSN v ProVeg.

ProVeg vede kampaň pod hlavičkou „Změň stravu, ne klima“, aby upozornila na environmentální dopad chovu zvířat na životní prostředí a letos také představila Radu mládeže. Organizace přinese toto poselství spolu s mladými klimatickými aktivistkami a aktivisty na konferenci OSN o změně klimatu COP27 v Egyptě v listopadu 2022, kde se dohodnou další kroky v boji proti změně klimatu.

„Vliv živočišné výroby na klima a naši planetu je čím dál častěji uznávám významnými institucemi. Doufáme, že i nová česká vláda se postaví ke Green Dealu čelem a přijme opatření, která jsou zcela nezbytná pro potravinovou soběstačnost a obyvatelnost světa, nejen pro budoucí generace,“ říká Eva Hemmerová, komunikační manažerka ProVeg Česko.

Nevládní organizace i korporace oslavují doporučení týkající se omezení masa a přechodu k rostlinnější stravě. Během COP26 byl silně kritizován globální metanový závazek, protože neupřesnil, které přímé akce vedou ke snížení emisí metanu. V reakci na to velký hráč potravinářského průmyslu, Upfield, zveřejnil své emise metanu a ukázal, že přechod na rostlinnou stravu může snížit vaše emise související s potravinami o 50 %.

Sally Smith, globální ředitelka pro udržitelnost a ESG společnosti Upfield, v komentáři ke zprávě IPCC uvedla: „Na COP26 začala důležitá diskuse o tom, jak naléhavě musíme řešit metan prostřednictvím fosilních paliv, zatímco metan v potravinářství a zemědělství nebyl téměř zmíněn. Minulý týden společnost Upfield zveřejnila svou vlastní metanovou stopu, aby vytvořila precedens pro transparentnost metanu v potravinářském sektoru. Jsme rádi, že se můžeme připojit k důležitému rozhovoru tím, že ukážeme transparentnost metanové stopy, a doufáme, že to inspiruje ty, kteří tvoří politiku, ale také podnikatelskou komunitu, aby udělali více – a rychle.“

Globální potravinový systém je zodpovědný za zhruba jednu třetinu celosvětových emisí skleníkových plynů.1 2 3 Největší podíl mají na svědomí potraviny živočišného původu.4 5 Výzkum publikovaný v časopise Nature Food například zjistil, že globální emise plynů z potravin živočišného původu jsou dvakrát vyšší než z potravin rostlinného původu a jsou zodpovědné za přibližně 20 % globálních emisí.6

Pro více informací kontaktujte:

Eva Hemmerová, komunikační manažerka ProVeg Česko
eva.hemmerova@proveg.com

Zpráva Upfield o metanu – „Upfield vyzývá potravinářský sektor, aby se vyjasnil ohledně emisí metanu“

O ProVeg International 

ProVeg International je organizace zvyšující povědomí o potravinách, která pracuje na transformaci globálního potravinového systému nahrazením živočišných produktů rostlinnými a kultivovanými alternativami. ProVeg spolupracuje s rozhodovacími orgány, společnostmi, investory, médii a širokou veřejností, aby pomohla světu přejít na společnost a ekonomiku, které jsou méně závislé na živočišném zemědělství a udržitelnější pro všechny lidi, zvířata a naši planetu. ProVeg má pobočky v devíti zemích na čtyřech kontinentech a je aktivní po celém světě. ProVeg má status stálého pozorovatele u UNFCCC, zvláštní poradní status u ECOSOC, je akreditována pro UNEA a obdržela cenu OSN Momentum for Change.

O Zprávě OSN o změně klimatu (IPCC report)

Tato nejnovější zpráva IPCC byla sestavena pracovní skupinou III (WGIII) a je třetí kapitolou šestého kola hodnocení (AR6) IPCC. První kapitola, publikovaná v srpnu 2021, se zabývala příčinami změny klimatu, zatímco druhá kapitola, publikovaná začátkem tohoto roku, se zabývala dopady klimatické krize.

IPCC, založený v roce 1988, poskytuje pravidelné vědecké analýzy o tom, jak změna klimatu ovlivňuje životy lidí. Zprávy umožňují vládám činit informovaná rozhodnutí o nejnovějších vědeckých poznatcích.

Hodnocení IPCC zatím velmi jasně ukázalo, že člověkem způsobená změna klimatu je rozšířená, rychlá a zesiluje se a představuje hrozbu pro blaho lidí a všech ostatních druhů. IPCC dále varoval, že jakékoli další zpoždění v koordinované globální akci zmešká rychle se uzavírající okno k zajištění životaschopné budoucnosti.

Celý příběh šestého kola hodnocení bude shromážděn v souhrnné zprávě, která by měla být vydána později v roce 2022.

______________________________

1 Crippa, M., E. Solazzo, D. Guizzardi, et al. (2021): Food systems are responsible for a third of global anthropogenic GHG emissions. Nature Food 2(3), 198–209. doi:10.1038/s43016-021-00225-9

2 Xu, X., P. Sharma, S. Shu, et al. (2021): Global greenhouse gas emissions from animal-based foods are twice those of plant-based foods. Nature Food 2(9), 724–732. doi:10.1038/s43016-021-00358-x

3 IPCC  (2019): Summary for Policymakers. In: Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change,desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems [P.R. Shukla, J. Skea, E. Calvo Buendia, V. Masson-Delmotte, H.- O. Pörtner, D. C. Roberts, P. Zhai,R. Slade, S. Connors, R. van Diemen, M. Ferrat, E. Haughey, S. Luz, S. Neogi, M. Pathak, J. Petzold, J. Portugal Pereira, P. Vyas, E. Huntley, K. Kissick, M. Belkacemi, J. Malley, (eds.)].

4 Xu, X., P. Sharma, S. Shu, et al. (2021): Global greenhouse gas emissions from animal-based foods are twice those of plant-based foods. Nature Food 2(9), 724–732. doi:10.1038/s43016-021-00358-x

5 Poore, J. & T. Nemecek (2018): Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Science 360(6392), 987–992. doi:10.1126/science.aaq0216

6 Xu, X., P. Sharma, S. Shu, et al. (2021): Global greenhouse gas emissions from animal-based foods are twice those of plant-based foods. Nature Food 2(9), 724–732. doi:10.1038/s43016-021-00358-x