Projekt Sci-line rozšiřuje své služby pro ICT

Platforma Sci-line vznikla v roce 2008 pro komunikaci a vytváření obsahu v oblasti inovací, nových technologií a obecně R&D. Pomáhá komerčním firmám i akademickým institucím vytvářet mediální výstupy pro laickou i odbornou veřejnost. 

V měsíci dubnu zřizovatel Sci-line uzavřel dohodu o spolupráci s firmou Humusoft s.r.o., která je mimo jiné výhradním zástupcem švédské společnosti COMSOL AB pro Českou republiku a Slovensko a zajišťuje distribuci a uživatelskou podporu software pro modelování a simulaci fyzikálně-inženýrských úloh na bázi parciálních diferenciálních rovnic – COMSOL Multiphysics®.

„Pro mě je to fascinující nástroj, který třeba projektantům přináší nové možnosti projektování. Teplo, ztráty energie, přehřívání, nekomfortní prostředí i ekonomika staveb – to jsou problémy, které doposud architekti a projektanti řešili zdlouhavými a často aproximativními výpočty. Dnes je to v podstatě otázka vytvoření zadání počítači. Na druhé straně umí tento software namodelovat i optimální zásobník pro ukládání energie z obnovitelných zdrojů do křemičitého písku, což je řešení, které takto sofistikovaně ještě nikdo na světě nevytvářel,“ říká Leoš Kopecký, autor textů.      

Více zde.

COMSOL Multiphysics je určen k řešení inženýrských úloh pomocí metody konečných prvků. Uživatelé programu mají jedinečnou možnost názorně a jednoduše pronikat do podstaty fyzikálních procesů. Software lze s úspěchem používat v situacích, kdy je nutné do modelu zahrnout více fyzikálních procesů – jedná se pak o komplexní, tzv. multifyzikální úlohy. Tímto postupem je možné dosáhnout výrazně vyšší věrohodnosti modelovaného systému. Uživatel může do jedné úlohy zahrnout libovolný počet fyzikálních jevů, které chce brát při vytváření svého modelu v úvahu.

COMSOL Multiphysics je systém určený jak inženýrům a konstruktérům, tak i vědeckým pracovníkům, kterým jde o detailní pronikání do podstaty fyzikálních jevů. Součástí programu COMSOL Multiphysics a jeho rozšiřujících nadstaveb jsou předdefinované typové úlohy, které ulehčují uživateli práci při definování modelů. Jako příklad těchto úloh lze uvést proudění tekutin, přestup tepla, zatížení konstrukcí. Program obsahuje potřebné funkce k vytvoření a analýze modelu – počínaje od definování geometrie, zadání okrajových podmínek, vytvoření sítě, nastavení řešičů až po vizualizaci výsledků. Všechny tyto nezbytné nástroje naleznete v jádru COMSOL Multiphysics.

Více zde.