V případě ekonomických problémů začnou Češi nejvíce šetřit na oblečení, dovolených a zábavě

Hradec Králové, 6. června 2022 – Výhledy české ekonomiky nejsou příznivé. Dozvuky pandemie, válka na Ukrajině, inflace, problémy v dodavatelských řetězcích – všechny tyto problémy způsobí, že lidé budou hledat řešení, jak se s vyššími náklady vyrovnat. Jako první možnost úspor nákladů v případě ztráty zaměstnání nebo jiných ekonomických problémů uvádí nejvíce Čechů omezení výdajů na oblečení (56 %). Častěji by přitom na oděvech šetřily ženy (59 %), než muži (52 %). Výsledky průzkumu společnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků, přitom do značné míry odpovídají zjištěním z předcházejícího roku. Také o rok dříve následovalo po šetření na oblečení omezení výdajů na dovolenou a zábavu či kulturu (v obou případech 54 %). Respondenti průzkumu mohli vždy označit více možností úspor.

Až v poslední řadě se v případě finančních problémů snaží Češi ušetřit na výdajích na vzdělávání a zájmové kroužky svých dětí. Tuto možnost zvolilo necelých 8 % respondentů, častěji muži než ženy. O rok dříve šlo o necelých 9 % dotazovaných. Jen 15 % Čechů by omezilo svůj komfort a využívalo pro cestování častěji hromadnou dopravu namísto vlastního auta a každý pátý (20 %) z respondentů by šetřil na výdajích spojených se zdravím, jako jsou léky, vitamíny, masáže či rehabilitace. 

Češi si v případě výpadků příjmů nejčastěji odepřou nákupy, služby a zážitky, které nejsou nezbytně nutné. Současně je důležité i zjištění, že naprosto minimální podíl z respondentů našeho průzkumu by svoji nepříznivou finanční situaci řešilo půjčkou od rodiny, přátel nebo finančních institucí. Jen 12 % z dotazovaných by ale v takové situaci informovalo své věřitele, aby se pokusili dojednat úpravu splátek svých závazků. Přitom by mělo jít o jeden z prvních kroků, kterým lze zabránit ještě daleko zásadnějším finančním problémům,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Téměř polovina (49 %) žen, ale jen 39 % mužů by ve finanční nouzi začala kupovat jen nejnutnější potraviny. Muži by zase častěji (43 %) než ženy (35 %) využili naspořené peníze. Kulturu i dovolenou by si nejčastěji odpustili mladí lidé, ale méně už bezdětní Češi. Nejvíce se na svoje úspory spoléhají lidé zaměstnaní v sektoru bankovnictví a pojišťovnictví a dále v oblasti IT a telekomunikací. Nejmenší možnost využití úspor mají zaměstnanci v oboru zemědělství a lesnictví a dále ve zdravotnictví.

Největší tendenci se při nedostatku financí neomezovat, ale půjčit si od rodiny nebo známých mají nezaměstnaní a ženy v domácnosti. U lidí bez příjmů ale takové řešení nepochybně vhodné není. Podíl nezaměstnaných, kteří by řešili svoje finanční problémy půjčkou, se ale oproti předchozímu průzkumu snížil,“ dodává Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

O společnosti KRUK
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů. Více informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.