Vitesco Technologies představuje inovace v oblasti elektromobility

  • Společnost Vitesco Technologies představila na sympoziu EVS v Oslu novinky zaměřené na elektrifikaci
  • U své nejnovější generace elektrického pohonu uvádí alternativu, která se obejde bez permanentních magnetů, to znamená bez vzácných kovů
  • Řešení je navrženo speciálně pro budoucí elektrická vozidla s dlouhým dojezdem; pozornost bude věnována také technologiím, zvyšujícím účinnost elektrického pohonu

Praha, 23. června 2022. Společnost Vitesco Technologies představilo na mezinárodním sympoziu o elektromobilitě (EVS) v Oslu, inovace zaměřené na elektrifikaci vozidel. Společnost poprvé představila řešení pohonu, optimalizované pro budoucí elektromobily s delším dojezdem. Jde o tzv. externě buzený synchronní elektromotor EESM, k jehož výrobě nejsou zapotřebí vzácné kovy a který je speciálně konstruován pro větší dojezd a rychlejší jízdu po dálnicích.

Účinnost a udržitelnost jako hlavní požadavky

Dnešním standardem při elektrifikaci vozidel jsou trvale buzené elektrické motory PSM. Důvodem je vysoká účinnost těchto elektromotorů v městském provozu nebo při cestách na střední vzdálenosti. V rotoru motorů typu PSM se používají permanentní magnety na bázi vzácných kovů. Podmínky, za nichž jsou elektrické pohony používány, se však postupně mění. Dojezd bateriových elektromobilů se stále prodlužuje a na skutečně dlouhých cestách, ktetré zahrnují rychlou jízdu po dálnici, se stále výrazněji prosazují externě buzené synchronní stroje. Zejména při vysokých rychlostech se ukazují jako účinnější než PSM.

V těchto strojích se v rotoru namísto magnetů používají cívky. Kromě účinnosti při vysokých rychlostech se u těchto motorů stává výhodou i fakt, že není nutné brát ohled na ceny permanentních magnetů, jež se v současné době vyšplhaly na desetileté maximum. Uhlíková stopa tohoto pohonného systému se navíc snižuje o část, připadající na těžbu vzácných kovů, což může znamenat pozitivní dopad na udržitelnost výrobku během jeho životního cyklu.

Společnost Vitesco Technologies proto připravuje rozšíření portfolia, čímž zpřístupní technologii EESM pro svůj již úspěšný pohon náprav včetně výkonové elektroniky. Společnost získala s touto technologií dlouholeté zkušenosti, proto má v oblasti jejího vývoje a průmyslového nasazení určitý náskok.

Vitesco Technologies představilo i další systémy a řešení, které činí provoz elektromobilů efektivnějším. Patří sem:

  • možnosti správy pro monitorování stavu baterie a jejího nabití, což přispívá ke zvýšení bezpečnosti baterie a prodloužení její životnosti – systém chlazení pro větší dojezd a pohodlí a rychlejší nabíjení,
  • vysokonapěťová skříň jako ústřední elektronická jednotka pro technologii nabíjení elektromobilů i pro rozvod energie ve vozidle,
  • hlavní řídicí jednotka, která v podobě malého serveru zajišťuje vše, co elektromobil k jízdě potřebuje.

Thomas Stierle: „Systém řízení baterie funguje jako ústřední rozhraní mezi baterií a elektrickým pohonem. Navazuje spojení s vozidlem, monitoruje důležité funkce baterie a shromažďuje informace o stavu jejího nabití, což významně přispívá k efektivitě provozu. Zvyšuje tím také bezpečnost baterií a prodlužuje jejich životnost.“ Společnost Vitesco Technologies v této oblasti nedávno oznámila významnou zakázku.

Skleněný měnič s technologií měření s vysokým rozlišením

Další zajímavostí je vozidlo, které funguje jako pojízdná zkušebna. Zde lze funkci měniče sledovat v reálném čase – díky vysoce sofistikované měřicí technice. Z této „zkumavky“ jsou vybrané hodnoty jako proudové toky, účinnost a ztráty přenášeny do technologického cloudu Vitesco. Tato prezentace nabízí mimo jiné know-how v oblasti měřicí techniky z předchozího vývoje vysoce účinných měničů na bázi karbidu křemíku (SiC), jejichž sériovou výrobu zahájí společnost Vitesco Technologies v roce 2023.

Uvedená akce se etablovala jako prestižní událost v oblasti elektrifikace vozidel, zahrnující vše od mikromobility až po těžkou nákladní dopravu, systémy pro veřejnou, leteckou a námořní dopravu.


Vitesco Technologies je přední světovou společností, která vyvíjí a vyrábí nejmodernější technologie pohonu pro udržitelnou mobilitu. Svými chytrými systémovými řešeními a komponenty pro elektrické, hybridní a spalovací pohony přispívá Vitesco Technologies k čisté, efektivní a dostupné mobilitě. Výrobkové portfolio zahrnuje elektrické pohonné systémy, elektronické řídící jednotky, senzory a aktuátory a řešení pro zpětné odvádění výfukových plynů. Společnost Vitesco Technologies dosáhla v roce 2020 obratu 8 miliard eur a zaměstnává téměř 40 000 pracovníků v asi 50 lokalitách po celém světě. Sídlo společnosti Vitesco Technologies je v německém Regensburgu.