Atos implementoval jeden z největších evropských SAP S/4HANA projektů ve zdravotnictví

Vídeň, Praha, 30. června 2022 – Osm vídeňských klinik, devět zařízení sociálních služeb, terapeutické centrum a jejich 30 tisíc zaměstnanců může nyní používat jednotný a moderní systém. Jeden z největších evropských SAP projektů v sektoru zdravotnictví úspěšně zrealizovala společnost Atos. Cílem megaprojektu One.ERP, který byl zahájen v roce 2016 a je považován za jeden z největších evropských projektů SAP ve zdravotnictví, bylo implementovat standardizovaný systém SAP S/4HANA, optimalizovat procesy a sloučit řadu systémů Vídeňských klinik (WKL) a Všeobecné nemocnice města Vídně (AKH).

Konkrétně projekt One.ERP sloučil dva různé samostatné systémy SAP ERP do jednoho harmonizovaného systému. Systémy SAP IS-H (SAP pro zdravotnictví), kterých se projekt týká, zajišťují klíčové procesy nemocnic a jsou propojené s mnoha dalšími prostředími. Díky vysokému stupni standardizované automatizace bylo možné nejen výrazně zlepšit možnosti řízení, ale díky implementaci mobilního řešení SAP FIORI se výrazně zlepšila i uživatelská zkušenost. Celý systém je v ostrém provozu od ledna 2021 a po pouhých šesti měsících byla úspěšně dokončena i fáze HyperCare. Od té doby se Atos stará o průběžnou údržbu a přizpůsobování systému.

Mnoho modulů SAP ve hře

Po úvodním plánování v roce 2016 byla na konci roku 2017 společnost Atos se svým strategickým partnerem CGM (cgm.com) pověřena realizací projektu. Společnost Atos řídila celý životní cyklus projektu: od analýzy přes implementaci a uvedení do provozu po fázi HyperCare. Jako expert na digitalizaci byla odpovědná za celý přechod. Byly implementovány všechny moduly SAP včetně řízení lékáren (APM) a řízení stravování (VPM).

Bezproblémovou implementaci zajišťovalo více než 400 pracovníků

Celkem se na realizaci projektu One.ERP, který se týkal 23 oddělení nejrůznějšího odborného zaměření, podílelo více než 400 pracovníků na straně klienta i dodavatele, včetně zahraničních. Celý projekt byl rozdělen do 13 dílčích projektů, přičemž k jeho náročnosti přispěla standardizace rozhraní pro více než 100 externích aplikací.

Díky implementaci inovativního účetního systému nákladových jednotek pro nemocnice má nyní WiGeV k dispozici vysoce účinný nástroj řízení, který je unikátní v evropském měřítku, ale zároveň se jedná o vysoce profesionální standard široce užívaný jinde ve světě.

Po ukončení zkušebního provozu nyní vysoce výkonné, moderní IT řešení zajišťuje vysokou úroveň efektivity prostřednictvím mobilních logistických procesů a usnadňuje spolupráci různých divizí a oddělení společnosti. Procesy pro prezentaci stavu aktiv, financí a zisku vedle standardizace zajišťují také bezpečnost a možnost rozvoje do budoucna. Společnost Atos se bude i nadále starat o údržbu a inovace systému a umožňovat společnosti pružně a rychle reagovat na budoucí změny.

Společnost WiGeV se na nás obrátila s velkou výzvou: úkolem bylo harmonizovat množství systémů a spojit je do nového velkého celku,“ ředitel rakouské pobočky společnosti Atos Johann Martin Schachner popisuje mimořádný rozsah projektu. „Velmi nás těší, jak dobře vše nyní zapadá do sebe a všechny systémy fungují ve vzájemném souladu v rámci One.ERP. Došlo k výraznému snížení pracovní zátěže pro management i pro zaměstnance,“ dodává Schachner.

„Projekt byl pod značným časovým tlakem kvůli své značné komplikovanosti spolu s plánovaným využitím nové technologie S/4HANA a velmi ambiciózním harmonogramem. Museli jsme provést složitý proces harmonizace mezi vídeňskými klinikami AKH a WSK. Předcházející fáze komplexní analýzy, komplexní migrace kmenových dat a dokumentů v postupných krocích, stejně jako enormní objem vývoje a zajištění kvality kvůli rozsáhlému existujícímu Z-programingu byly stejně náročné pro náš interní tým SAP i pro našeho implementačního partnera pro SAP, společnost Atos. Pouze díky rozsáhlým zkušenostem a dokonalé koordinaci konzultantů SAP byl projekt úspěšně realizován,“ chválí úspěšnou implementaci One.ERP Herwig Wetzlinger, zástupce generálního ředitele Vídeňské asociace zdravotní péče.

****

O Atos

Atos je globálním lídrem v digitální transformaci se 111 000 zaměstnanci a s ročním obratem ve výši více než 11 miliard EUR. Skupina, která je evropskou jedničkou v oblasti kybernetické bezpečnosti, poskytování cloudových služeb a výpočetní techniky s vysokým výkonem, poskytuje end-to-end řešení na míru pro všechna průmyslová odvětví v 71 zemích. Společnost Atos, průkopník v oblasti dekarbonizačních služeb a produktů, se zavázala poskytovat svým zákazníkům bezpečná a dekarbonizovaná digitální řešení. Atos je SE (Societas Europaea), kótovaná na Euronext Paris a zahrnutá v akciových indexech CAC 40 ESG a Next 20 v Paříži.

Cílem společnosti Atos je napomáhat ve vytváření budoucnosti informačních technologií. Svými odbornými znalostmi a službami podporuje rozvoj vědomostí, vzdělávání a výzkumu multikulturním přístupem a přispívá k rozvoji vědeckotechnické excelence. Atos na celém světě umožňuje svým zákazníkům a zaměstnancům, jakož i členům společností, aby žili, pracovali a rozvíjeli se udržitelně v bezpečném informačním prostoru.

O Atos Česká republika

Atos působí na českém trhu od 1. září 2011 v návaznosti na provedenou akvizici společnosti Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. Má více než 300 zaměstnanců ve čtyřech pobočkách napříč republikou a v roce 2020 vygeneroval tržby v objemu 63 milionů EUR.