Pacienty drtí doplatky na léky

Praha, 12. 7. 2022 – Hodnota léků, které Češi dostali od lékařů na předpis v roce 2021, činila
78 miliard Kč. Na doplatcích za tyto léky pacienti zaplatili celkem 5,8 miliard. Z nejnovějšího výzkumu společnosti Marketing Insight vyplynulo, že 80 % doplatků nad 300 Kč tvoří pouze 22 léků. „Výzkum zároveň ukazuje, jak mohou doplatky na léky ovlivňovat správné užívání léků pacienty (tzv. compliance) a tedy i účinnost léčby,“ říká René Henc, analytik a ředitel pro výzkum společnosti Marketing Insight. 

Šetření společnosti Marketing Insight jednoznačně ukazuje, že vliv doplatků na užívání léků je značný. „Nejhůře jsou vnímány tzv. vysoké doplatky, které se pohybují v řádu stovek korun za jednu položku. Do této kategorie patří zejména tzv. glutidy (speciální léky na cukrovku), ale také venofarmaka (léky na posílení žilních stěn) a chondroprotektiva (léky na chronická degenerativní onemocnění kloubů),“ vysvětluje René Henc z Marketing Insight. 

Podle údajů SÚKL vydaly v loňském roce veřejné lékárny léky na předpis v hodnotě 41 miliard Kč, což představuje 144 milionů jednotlivých balení preskripčních léků. Jedná se celkem o 7 783 lékárenských položek, přičemž průměrná hodnota 1 léku je 284 Kč. Průměrná hodnota doplatku pak činí 40 Kč. „Alarmující je však fakt, že celou čtvrtinu celkového objemu doplatků, tedy 1,3 miliard Kč, tvoří pouhých 22 léků. Jde o léky na zánětlivá autoimunitní onemocnění střev, jako je Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida, dále tzv. glutidy, které se používají u pacientů s cukrovkou, nebo například lék Betmiga, který se používá na inkontinenci, a především venofarmaka, kterých je na počet vydaných balení drtivě nejvíc,“ doplňuje René Henc. Podle výzkumu pak právě glutidy a venofarmakum Detralex tvoří celkem 6 léků, které v této kategorii „výšedoplatkových“ léků s doplatkem nad 300 Kč představují 80 % všech doplatků.

SÚKL_Report LEK 13: Reálně vydané léky a reálně zaplacené doplatky za léky v českých lékárnách, leden 2022, seřazeno dle největšího objemu doplatků.

Správné užívání léků pacienty (tzv. compliance) je pak dle výzkumu společnosti Marketing Insight významně ovlivněno právě jejich nákladností, tedy zmíněnými doplatky. „Ceny jsou pacienty u všech sledovaných lékových kategorií s doplatky konzistentně vnímány jako vysoké a obvykle pacientům způsobují i značnou finanční zátěž,“ vysvětluje René Henc. 

Obrázek 1: Vnímání doplatků pacienty u vybraných kategorií doplatkových léků.

Ve snaze ušetřit neužívají pacienti léky správně

Šetření zjistilo, že u nejčastějších „výšedoplatkových“ léků pacienti často omezují správné dávkování, hlavní motivací je pak samozřejmě snaha ušetřit. „U těchto léků tvoří značnou část uživatelů senioři, pro které představuje doplácení významnou finanční zátěž. Nepravidelnost užívání léků, jejich vynechávání a nesprávné dávkování má pak samozřejmě za následek zhoršování zdravotního stavu a protahování zdravotních obtíží,“ doplňuje PharmDr. Renata Venhodová z lékárny Magistra s tím, že drtivá většina pacientů napříč všemi sledovanými kategoriemi léků by jednoznačně uvítala případné kroky ze strany lékáren, které by vedly ke snížení cen, například proaktivní nabídku levnějších alternativ předepsaných léků

Obrázek 2: Nesprávné užívání léků (tzv. Non- compliance) u vybraných kategorií doplatkových léků.

Příkladem může být lék Detralex, který se používá k léčbě chronické žilní nedostatečnosti. „Zjistili jsme, že v současné době až třetina pacientů vykazuje znaky „NON-compliance“, tedy že si bez předešlé konzultace s lékařem snižují dávky nebo zkracují dobu užívání předepsaných léků. Hlavním důvodem je snaha ušetřit,“ upozorňuje René Henc, podle kterého je výše doplatku pacienty vnímána jako velmi vysoká a znamená pro ně finanční zátěž. „V tomto případě by pacientům mohla finančně ulevit generická substituce novým lékem Devenal, který obsahuje totožné účinné látky, ale doplatek na něj je oproti Detralexu poloviční,“ vysvětluje PharmDr. Renata Venhodová z lékárny Magistra. 

Nejistá budoucnost českých pacientů

Výhled do budoucna se v důsledku objektivních faktorů, jako je makroekonomická situace a zejména inflace, možné přímé i nepřímé dopady ruské invaze, ale i subjektivních faktorů jednotlivých pacientů jeví jako negativní. Lze očekávat, že snaha, ale i nutnost ušetřit se bude do budoucna nadále zvyšovat. „Výzvou pro nadcházející období bude z pohledu starších pacientů otázka zachování záchranné sítě tzv. započitatelných doplatků pro pacienty nad 65 let, resp. 70 let, která i v minulých letech do značné míry tlumila dopad vysokých doplatků pro tuto nejzranitelnější skupinu lidí, ale také právě zmíněné generické substituce, které mohou pacientům pomoci,“ uzavírá René Henc. 

O výzkumu

Výzkum společnosti Marketing Insight byl vypracován primárně na základě dat z Analýzy lékové compliance z ledna 2022. V rámci výzkumného projektu bylo dotázáno 1 409 pacientů sledovaných lékových kategorií. K analýze byla využita také veřejně dostupná data Státního ústavu pro kontrolu léčiv.