Časovaná bomba: nájemníci nebudou mít na doplatky za energie

Praha, 20. dubna 2022 – V posledních měsících dramaticky rostoucí ceny energií budou mít zásadní dopad i na nájemní bydlení. Velká část majitelů těchto nemovitostí má totiž energie napsané přímo na sebe a svým nájemníkům nezměnila výši záloh. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, roční nedoplatky přitom mohou za současné situace i v menším bytě snadno dosáhnout desítek tisíc korun, což může zkomplikovat situaci nájemců a následně i pronajímatelů.

Continue reading „Časovaná bomba: nájemníci nebudou mít na doplatky za energie“

Předmanželské smlouvy uzavírá téměř čtvrtina českých párů, podíl ale po několika letech poprvé klesl

Praha, 4. dubna 2022 – Za loňský rok uzavřelo v České republice tzv. předmanželskou nebo manželskou smlouvu 23 % párů. Podíl tak poklesl z 23,3 % v roce 2020, kdy stejně jako v předchozích letech zájem o uzavření předmanželských nebo manželských smluv stále rostl – o rok dříve v roce 2019 tyto smlouvy uzavřelo 20 % párů. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, tak i přes aktuální mírný pokles čísla ukazují, že se Češi naučili být více opatrní a řeší i právní ochranu majetku. Výhoda předmanželských smluv se přitom nemusí ukázat jen u rozvodu – ochrání například i v případě, kdy jeden z manželů podniká, což může být zejména v současné turbulentní době zásadní.

Continue reading „Předmanželské smlouvy uzavírá téměř čtvrtina českých párů, podíl ale po několika letech poprvé klesl“

Dědictví: tragická nehoda změní i způsob vypořádání majetku

Praha, 8. března 2022 – Tragická událost má na každého bezpochyby zásadní dopad. Jen na silnicích u nás loni podle policejních dat zemřelo 470 lidí. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, tak poněkud překvapivě může mít taková nehoda zásadní dopad i na způsob řešení dědictví. Pokud zůstavitel nezanechá závěť, bude totiž jeho pozůstalost rozdělena podle zákona. A tak například když při autonehodě zemře jeden člen rodiny a druhý „až“ při převozu do nemocnice, běží dvě navazující dědická řízení, která absolutně změní vypořádání majetku. Klíčové je totiž i pořadí, ve kterém osoby zemřou.

Continue reading „Dědictví: tragická nehoda změní i způsob vypořádání majetku“

Dědíte nemovitost? Kdokoliv si může zjistit nejen vaše osobní údaje, ale i co dalšího jste v rámci dědictví získali

Praha, 3. února 2022 – Pokud je součástí dědictví nemovitost, což je velmi častý případ, jsou detailní informace o pozůstalosti obsažené v dědickém usnesení uloženy na katastru. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, tak tyto informace zdaleka nezahrnují právě jen detaily o nemovitosti, ale o všem, co bylo předmětem dědického řízení – například o zůstatku na účtu, obrazech a dalších sběratelských předmětech, autech nebo podílech ve firmách. A to vše s informacemi o jejich hodnotě a kdo a co přesně zdědil včetně veškerých osobních údajů. Vzhledem k tomu, že je katastr veřejný, katastrální úřad informace zpřístupní každému, kdo o to požádá. Příklady z praxe přitom ukazují, že bez právní ochrany nabytého majetku to může vést i k jeho ztrátě či znehodnocení.

Continue reading „Dědíte nemovitost? Kdokoliv si může zjistit nejen vaše osobní údaje, ale i co dalšího jste v rámci dědictví získali“

Pozor na splatnost provize realitní kanceláři, o peníze je možné přijít

Praha, 4. ledna 2022 – Realitní kancelář by správně měla mít nárok na provizi až ve chvíli, kdy je celá nemovitostní transakce zdárně dokončena. Tedy když je kupující zapsán v katastru nemovitostí a prodávající obdrží peníze. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, často je ale provize vázána na podpis kupní smlouvy. Takový termín je podle něj opravdu předčasný a prodávající – který provizi obvykle platí – by mohl o své peníze přijít. Podpis kupní smlouvy totiž ještě neznamená, že se prodej nemovitosti úspěšně vždy dokončí.

Continue reading „Pozor na splatnost provize realitní kanceláři, o peníze je možné přijít“

Dědictví může být bez závěti zablokováno i na řadu let. Jaké jsou nejčastější důvody?

Praha, 16. prosince 2021 – Bez závěti je pozůstalost rozdělena podle zákona. V takovém případě, kdy zůstavitel neprojevil svou pravou vůli, není výjimkou, že může dědické řízení trvat i několik let. Podle advokáta Pavla Strnada z AK Polverini Strnad nejvíce zdržují spory mezi dědici, množství majetku, který se rozděluje, a složitost jeho struktury. Největší problém nastává, když je součástí pozůstalosti nemovitost v zahraničí.

Continue reading „Dědictví může být bez závěti zablokováno i na řadu let. Jaké jsou nejčastější důvody?“

Kdy dědí prarodiče rodičů? Přehled dědických tříd

raha, 4. listopadu 2021 – Způsob řešení dědictví je nedílnou součástí právní ochrany majetku a péče o majetek obecně. Pokud zůstavitel nezanechá závěť, bude totiž jeho pozůstalost rozdělena podle zákona. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, tak v takovém případě zůstavitel neprojeví svou pravou vůli, a zvyšuje se tak riziko sporů mezi dědici. Navíc se dědictví může přesunout k nečekaným příbuzným – klidně až o tři generace k prarodičům rodičů zůstavitele.

Continue reading „Kdy dědí prarodiče rodičů? Přehled dědických tříd“

AK Polverini Strnad ve spolupráci s AK SEDLAKOVA LEGAL pomohly s právním nastavením při generační inovaci software pro podporu správy rádiového spektra

V souvislosti se snahou o postupnou digitalizaci státní správy (zejména z hlediska propojení s budoucím webovým portálem) byl stávající zastaralý systém pro podporu správy rádiového spektra zásadní překážkou úspěšné digitalizace státní správy v této oblasti. Realizací nového systému by mělo dojít k vytvoření moderního, efektivního a přívětivého pracovního prostředí s výrazně rozšířenými možnostmi jej customizovat podle potřeb jeho uživatelů. Stávající systém mj. neumožňuje integraci s dalšími informačnímu systémy ČTÚ, zabezpečujícími související agendy a podpůrné funkcionality (spisová služba, účetní systém, katalog subjektů a další). V budoucnu je v plánu i integrace s webovým portálem pro příjem a odbavení požadavků/žádostí žadatelů (veřejnosti) souvisejících s problematikou individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

Continue reading „AK Polverini Strnad ve spolupráci s AK SEDLAKOVA LEGAL pomohly s právním nastavením při generační inovaci software pro podporu správy rádiového spektra“

Jakou úschovu peněz při nákupu nemovitosti využít? Rizika jsou rozdílná

Praha, 20. října 2021 – Poptávka po nemovitostech je enormní a kupující se často předhánějí, proč by měli svůj vysněný byt či chalupu získat právě oni. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, pořizují tak často nemovitosti bez řádného prověření, navíc nemyslí na správnou úschovu peněz při kupním procesu. Ne všechny „bezpečné“ způsoby úschovy – tedy u notáře, v bance, nebo u advokáta – totiž mají stejnou míru rizika. Například pokud advokát uložené peníze úmyslně zpronevěří, zpravidla se na to nevztahuje pojistné plnění jeho povinné pojistky.

Continue reading „Jakou úschovu peněz při nákupu nemovitosti využít? Rizika jsou rozdílná“

Manželství bez předmanželské smlouvy je sázka o polovinu majetku, doplatit na to mohou i děti

Praha, 21. září 2021 – Společné jmění manželů vzniká automaticky ze zákona uzavřením manželství. Při jeho vypořádání soudem – například v případě rozvodu – pak zásadně platí, že manželé mají na jmění stejný podíl. Proto je důležité v rámci právní ochrany majetku uzavřít ještě před svatbou předmanželskou smlouvu. V České republice to tak dělá již téměř čtvrtina snoubenců. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, pandemie názor na využívání těchto smluv výrazně mění – nejen díky hrozícímu nárůstu počtu rozvodů po dlouhodobém soužití párů v karanténách, ale i jako důsledek omezení podnikání a rizik dopadu krachu firmy na společnou rodinu.

Continue reading „Manželství bez předmanželské smlouvy je sázka o polovinu majetku, doplatit na to mohou i děti“