Pokračování těžby na dole Turów do roku 2044 posoudily polské úřady kladně. Greenpeace se obrátí na soud

Praha/Varšava – 10. října 2022: Polské Generální ředitelství ochrany životního prostředí vydalo v závěru minulého týdne kladné rozhodnutí pro další těžbu na dole Turów až do roku 2044, a uzavřelo tak proces posuzování vlivu dolu na životní prostředí (EIA). Rozhodnutí již v minulosti vydal regionální úřad spolu s doložkou okamžité vykonatelnosti, kterou v únoru letošního roku zrušil polský soud, čímž bylo i povolení EIA zrušeno. Polské úřady se tak musely znovu zabývat připomínkami veřejnosti. Jen z české strany přišlo zhruba 5000 připomínek proti prodloužení těžby, negativní stanovisko k záměru vydala i česká vláda. Greenpeace se kvůli kladnému stanovisku polských úřadů k další těžbě obrátí na soud.

Nikol Krejčová, koordinátorka uhelné kampaně Greenpeace Česko, říká:

„Polské úřady opět rozhodly, že vliv dolu Turów na životní prostředí není tak velký, aby další těžba nemohla probíhat. Důl přitom způsobuje škody, které jsou nenahraditelné. Těžba probíhá na úkor zásob české vody, zdraví a kvality života českých, německých i polských obyvatel i globálního klimatu. Ani ztráta české vody není ve skutečnosti dostatečně kompenzovaná. Miliarda korun, kterou Polsko poslalo České republice, nestačí ani na výstavbu potřebných vodovodů pro místní obyvatele, natož aby řešila mizející vodu v krajině. Podzemní stěna, jejíž výstavbou česká vláda obhajovala česko-polskou dohodu, odtok vody nedokáže zastavit, což jsme tvrdili ještě v době, než byla dohoda podepsána. Potvrdila to nedávno končící ministryně životního prostředí Anna Hubáčková i měření, která prokazují další úbytek vody.“ 

Na rozhodnutí o EIA navazuje řízení o povolení těžby, které chce těžební společnost PGE získat do roku 2044. I zde se dá očekávat vstřícný postoj polských úřadů. Podle organizace Greenpeace je však současná těžba na dole Turów stále ilegální a nové povolení na tom nic nemění. Polské úřady dlouhodobě neberou v úvahu, že vliv těžby je významný a způsobuje nenahraditelné a významné  škody. Důl Turów způsobuje mimo jiné ztrátu vody z českého a německého území, poklesy terénu a s nimi spojené škody na nemovitostech či hluk, který se násobí přibližováním dolu k lidským sídlům. 

Samotné řízení EIA je podle Greenpeace stále v rozporu s evropskou i polskou legislativou. Nikdy v něm nebyly dostatečně zohledněny připomínky veřejnosti, které poukazovaly na negativní dopady těžby, a celý proces vychází z neaktuálních dat. Počítá například se zastaralým odhadem pro odtok vody z českého území, který realita již dávno předčila. [1] Polské úřady tímto postupem porušují evropskou směrnici o procesu EIA, a dochází tak k dalšímu porušování evropského práva. 

Česká republika uzavřením smlouvy s Polskem o další těžbě v dole Turów porušování práva kryje. Dohodu o dole Turów Greenpeace kritizuje již od začátku její přípravy. Smlouva podle organizace nezajišťuje ochranu vod, které jsou těžbou narušovány a odtékají na polské území, a nijak neomezuje těžbu ani prostorově, ani časově. Hlavní náplní smlouvy je sběr dat a finanční kompenzace zhruba ve výši miliardy korun, což ale nebude stačit na stavbu krizové infrastruktury, tedy trubek vedoucích pitnou vodou pro místní obyvatele. Podmínky ve smlouvě jsou podle Greenpeace slabé a v podstatě nevymahatelné.

Continue reading „Pokračování těžby na dole Turów do roku 2044 posoudily polské úřady kladně. Greenpeace se obrátí na soud“

Plán vlády na zdanění energetických firem zatím selhává. Hrozí, že si korporace nechají nadměrné zisky za rok 2022

Praha – 7. října 2022: Organizace Greenpeace vítá odhodlání vlády zdanit nadměrné zisky energetických korporací, které v současné krizi nadměrně vydělávají na vysokých cenách energií, ale plán představený včera odpoledne ministrem financí Zbyňkem Stanjurou hodnotí jako naprosto nedostatečný. 

Continue reading „Plán vlády na zdanění energetických firem zatím selhává. Hrozí, že si korporace nechají nadměrné zisky za rok 2022“

Greenpeace kritizuje návrh pokácet 30 000 stromů v bučinách, které má od začátku letošního roku chránit smluvní ochrana

Praha/Horní Jiřetín – 4. října 2022: Ústecký krajský úřad právě teď rozhoduje o návrhu lesního hospodářského plánu na území starých bukových lesů u Horního Jiřetína, vyjádřit by se k němu měl v příštích týdnech. Vlastník lesa nyní chce v evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří pokácet zhruba 30 tisíc starých buků, organizace Greenpeace tento plán kritizuje.

Continue reading „Greenpeace kritizuje návrh pokácet 30 000 stromů v bučinách, které má od začátku letošního roku chránit smluvní ochrana“

EU má shodu na zastropování zisků energetických firem. Ochranu před neúnosnými cenami musí nyní dotáhnout vlády

30. září 2022 – Evropští energetičtí ministři a ministryně dnes schválili plán Evropské komise na zastropování zisků energetických firem ve znění, které v minulých dnech uniklo do médií. Evropská komise navrhla pro elektřinu z obnovitelných zdrojů, jádra a hnědého uhlí zastropovat cenu pro výrobce na 180 eur za MWh, vše nad tuto část mají získávat členské státy na pomoc lidem. Vedle toho by fosilní korporace odevzdávaly tzv. “solidární příspěvek” z nadměrných zisků z obchodování s černým uhlím, plynem a ropou – ten by měl činit minimálně 33 % ze zisku vyššího než 120 % průměrného zisku za uplynulé čtyři roky. 

Continue reading „EU má shodu na zastropování zisků energetických firem. Ochranu před neúnosnými cenami musí nyní dotáhnout vlády“

Téměř 80 procent lidí podporuje zdanění nadměrných zisků energetických firem. Je třeba, aby ministři států EU zítra našli shodu

čtvrtek 29. září 2022 – 78 procent respondentů a respondentek průzkumu veřejného mínění agentury OMG je pro, aby stát zdanil zvýšené zisky energetických firem a peníze využil na kompenzaci vysokých účtů za energie. Pouze 13,6 procent lidí je proti [1]. České sociální a ekologické organizace, které spojily síly v rámci kampaně Energie lidem!, podporují zastropování výrobních cen i důkladné zdanění nadměrných zisků. Ministr Jozef Síkela by se měl zítra na Radě EU pro energetiku domluvit se svými kolegy z dalších států EU na konkrétním řešení, aby domácnosti i firmy měly větší jistotu. Získané peníze by podle sociálních a ekologických organizací měly být využity na zastropování cen pro spotřebitele, které plánuje česká vláda. 

Continue reading „Téměř 80 procent lidí podporuje zdanění nadměrných zisků energetických firem. Je třeba, aby ministři států EU zítra našli shodu“

Evropská komise vybere přes 140 miliard eur ze zisků energetickych firem na pomoc s účty

středa 14. září 2022 – Předsedkyně Evropské komise Ursula von den Leyen dnes představila cíl evropského zastropování cen elektřiny z neplynových zdrojů, které by mělo přinést 140 miliard eur (v přepočtu přes 3,4 bilionu korun) [1]. Návrh samotného plánu již včera unikl na veřejnost a informovala o něm média. Ekologické organizace považují evropský přístup za slučitelný s domácím řešením cenových stropů pro drobné odběratele, kterému návrh Evropské komise zajistí financování. Upozorňují však, že ani evropské, ani české řešení samo o sobě nezajistí ochranu před energetickou chudobou, neboť i zastropované ceny budou několikanásobně vyšší, než před začátkem zdražování na podzim minulého roku. Stropy také nezajistí systémovou prevenci energetické chudoby. K tomu je potřeba zpřístupnit lidem zateplování domů a vlastní či komunitní zdroje čisté energie.

Continue reading „Evropská komise vybere přes 140 miliard eur ze zisků energetickych firem na pomoc s účty“

Už žádná sója a palmový olej z pralesa. Evropský parlament podpořil silný zákon proti odlesňování

Praha/Brusel – 13. září 2022: Evropský parlament dnes přijal zásadní zákon EU proti celosvětovému odlesňování, který zakazuje prodávat v EU výrobky a komodity spojené s ničením lesů a porušováním lidských práv. Napravil tak selhání členských států, které návrh zákona výrazně oslabily. Finální znění zákona vzejde z tzv. trialogu mezi Evropským parlamentem a Komisí, který povede v rámci českého předsednictví MInisterstvo zemědělství. 

Continue reading „Už žádná sója a palmový olej z pralesa. Evropský parlament podpořil silný zákon proti odlesňování“

Zastropování cen energii je přiměřené. Vláda však nyní musí přijít s plánem na pomoc zranitelným a odbrzdit rozvoj čistých a levných zdrojů

úterý 13. září 2022 – Česká vláda včera představila návrh na snížení cen elektřiny a plynu pro domácnosti, obce a malé firmy. Zastropování na úrovni 6 korun za kWh silové elektřiny a 3 koruny u zemního plynu je podle ekologických organizací Greenpeace ČR a Hnutí DUHA přiměřené, jde o výrazné snížení cen pro koncové spotřebitele, které zároveň nebude odrazovat od úsporných opatření. 

Continue reading „Zastropování cen energii je přiměřené. Vláda však nyní musí přijít s plánem na pomoc zranitelným a odbrzdit rozvoj čistých a levných zdrojů“

Funkční řešení snížení cen energií musí cílit na ohrožené a motivovat k úsporám a čisté energii

pondělí 12. září 2022 – Česká vláda dnes představí návrh na snížení cen elektřiny pro spotřebitele. Ceny energií jsou neúnosné pro domácnosti i firmy. Ekologické organizace upozorňují, že aby bylo řešení funkční, musí se strop či kompenzace vztahovat na základní spotřebu (nižší než v minulosti) a snížit cenu elektřiny tak, aby to lidem pomohlo a zároveň zůstala motivace ke snižování odběru. Řešení však nutně musí zohlednit zranitelné odběratele, které vysoké ceny ohrožují kvůli nízkým příjmům či z jiného sociálního důvodu a poskytnut jim cíleně ještě vyšší pomoc. Souběžně by měla vláda odstranit překážky, které brání tomu, aby i nízkopříjmové domácnosti využívaly lokální obnovitelné zdroje a zateplovaly domy.

Continue reading „Funkční řešení snížení cen energií musí cílit na ohrožené a motivovat k úsporám a čisté energii“

Zisky z elektráren mají jít lidem. Státy musí pomoci zranitelným a srazit závislost na plynu

Praha/Brusel – 9. září 2022: Energetičtí ministři a ministryně států EU se shodli na celoevropském zásahu do trhu s elektřinou, který bude spočívat v odvodu zisků z výroby elektřiny v levnějších zdrojích (zejména jaderné a obnovitelné, ale i uhelné) a jejich využití na pomoc lidem s vysokými účty za elektřinu, kterou na neúnosnou úroveň zdražuje drahý zemní plyn a nejistota ohledně jeho dodávek. Nyní je klíčové, aby Česko využilo peníze dobře a zaměřilo nejvyšší pomoc nejohroženějším. Musí také více pomoci lidem se zvládnutím cen plynu na vytápění. Zároveň je nutné zrychlit energetické renovace domů, rozvoj domácích obnovitelných zdrojů a umožnit lidem sdílení čisté a levné energie.   

Řešení navazuje na dřívější návrh Evropské komise [1], který počítá s tím, že pro každý zdroj energie by se stanovila nejvyšší možná cena, za níž by mohl prodávat, a částky nad tímto stropem by se odevzdávaly do fondu, z něhož by pak byly placeny kompenzace spotřebitelům za drahou elektřinu. 

Výhodou tohoto řešení je podle ekologických organizací, že cena elektřiny bude nadále motivovat k úsporám a nahrazování lokálními obnovitelnými zdroji, k čemuž mohou být využity i zaslané peníze. Kompenzace lidem a firmám je však nutné nastavit tak, aby nezvýhodňovaly vyšší spotřebu. Zároveň je nutné, aby kompenzace byly cílené a nejvíce se dostalo na ty, co mají nejnižší příjmy a jsou nejvíce ohroženi energetickou chudobou. Nutnost peníze přerozdělovat a závislost na správném nastavcení je zároveň největší slabina tohoto řešení. [2]

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHa, říká: 

“Evropské řešení je základ, abychom energetickou krizi zvládli. Přesun peněz za elektřinu z domácností, firem či obcí k výrobcům není udržitelný. Využití zisků je cestou, jak vysoké ceny zvládnout. Ale je na České republice, jestli dokáže správně zacílit pomoc, aby se nejvíce dostalo nejpotřebnějším. A zároveň je jasné, že jde o krizové řešení a kupujeme si čas, který musíme maximálně využít pro zateplování domů, instalaci solárních panelů či rozvoj komunitní energetiky, aby lidé, firmy i obce mohli zásadně snížit svoji závislost na nevyzpytatelném energetickém trhu.”

Jaroslav Bican, koordinátor energetické kampaně Greenpeace, uvádí: 

“Dosavadní shodu evropských politiků je třeba ocenit, zároveň však bude záležet na tom, jak bude vypadat konkrétní pomoc a zda skutečně doputuje k těm nejvíce ohroženým skupinám obyvatel. Současně nesmíme zapomínat na dlouhodobá řešení. Energetický systém je dnes uzpůsoben na míru velkým centrálním fosilním zdrojům, současná krize přitom odkryla jeho slabá místa. Zárukou energetické bezpečnosti a levné energie tak do budoucna může být množství malých obnovitelných zdrojů a systémy komunitní energetiky, které zajistí co největší lokální energetickou soběstačnost.” 

Continue reading „Zisky z elektráren mají jít lidem. Státy musí pomoci zranitelným a srazit závislost na plynu“