Školy zasáhla obří kovidová vlna. Všechny hodnoty jsou na historických maximech

Počty dětí a žáků pozitivně testovaných na covid-19 jsou aktuálně nejvyšší za celou dobu epidemie, a to u všech věkových kategorií včetně dětí v mateřských školách. Ukazují to grafy, které pro Pedagogickou komoru zpracoval datový analytik M. Bauer na základě dat ÚZIS a ČSÚ.

Continue reading „Školy zasáhla obří kovidová vlna. Všechny hodnoty jsou na historických maximech“

ÚZIS: Počet dětí v nemocnicích kvůli nákaze COVID-19 prudce roste

Datový analytik M. Bauer zpracoval pro Pedagogickou komoru, z. s., týdenní údaje, které zveřejňuje Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, do přehledných grafů. Z dat ÚZIS vyplývá, že v průběhu února 2021 došlo k prudkému nárůstu počtu dětí pozitivně testovaných na koronavirus a bohužel vzrostl i počet hospitalizovaných kvůli nákaze COVID-19. Aktuální počty dětí, které skončily kvůli koronaviru v nemocnici, jsou nejvyšší za celou dobu epidemie od jara 2020, a to ve všech věkových kategoriích.  Za tři únorové týdny vzrostl počet hospitalizovaných do 19 let o 84 % (přesné údaje za poslední týden nejsou zatím k dispozici).

Continue reading „ÚZIS: Počet dětí v nemocnicích kvůli nákaze COVID-19 prudce roste“

Koronavirus se nově šíří především mezi dětmi a žáky

Počet dětí a žáků nakažených koronavirem, kteří navštěvují otevřené školy (mateřské školy, 1. a 2. ročník ZŠ) prudce roste. Aktuálně je o 38 % vyšší, než činí průměr ČR za všechny věkové kategorie. Zároveň je nejvyšší za celou dobu epidemie (od jara 2020).

Continue reading „Koronavirus se nově šíří především mezi dětmi a žáky“

Pedagogická komora protestuje proti nekoncepčním škrtům ve vyučovacích předmětech na druhém stupni ZŠ

Ředitelé škol byli na nový text RVP ZV upozorněni prostřednictvím datové schránky dne 1. 2. 2021. Část změn je účinná již od 1. února 2021 (kapitola 11). Ostatní změny jsou pro školy dobrovolné od 1. 9. 2021. Povinně musí školy přejít na nový RVP ZV ve všech ročnících od 1. září 2023 (1. stupeň ZŠ), respektive od 1. září 2024 (2. stupeň ZŠ).

Continue reading „Pedagogická komora protestuje proti nekoncepčním škrtům ve vyučovacích předmětech na druhém stupni ZŠ“

Pedagogická komora žádá poslance o navýšení školského rozpočtu. Je třeba vyřešit škrt ve výši 1,2 miliardy korun na platy asistentů pedagoga

Vedení Pedagogické komory, z. s., podporuje poslanecké pozměňovací návrhy, které dodatečně navyšují rozpočet pro školství na rok 2021. Jedná se o finance pro vysoké školy, na platy asistentů pedagoga, ONIV nebo protidrogovou prevenci. Návrhy některých poslanců na škrty v rozpočtové kapitole MŠMT nebo přesuny peněz uvnitř  kapitoly 333 naopak prezident Pedagogické komory Radek Sárközi zcela odmítá. 

Continue reading „Pedagogická komora žádá poslance o navýšení školského rozpočtu. Je třeba vyřešit škrt ve výši 1,2 miliardy korun na platy asistentů pedagoga“

Pedagogická komora: Vyjádření k dnešnímu otevření středních škol

Způsob, jakým jsou otevírány střední školy, považuji za nedomyšlený.
Pedagogická komora navrhovala, aby se školy otevíraly postupně po celých
stupních. Nejprve by se měl otevřít celý první stupeň základních škol.
Pokud se epidemická situace zlepší, po 14 dnech by se měl otevřít celý
druhý stupeň ZŠ. A ža po dalších 14 dnech střední školy. (Viz přiložený
alternativní návrh PES zpracovaný Pedagogickou komorou.)

Continue reading „Pedagogická komora: Vyjádření k dnešnímu otevření středních škol“

Ředitelé škol obdrželi v noci manuál k další etapě otvírání škol 25.11. a 30.11.

Ředitelé škol obdrželi v průběhu noci ze čtvrka na pátek prostřednictvím datových schránek manuál z MŠMT k další etapě otevírání škol 25.11. a 30.11.2020. Závazné bude ale až to, co z manuálu se nakonec objeví přímo v textu příslušného nového krizového opatření vlády. Celý text manuálu je dostupný přímo na webu MŠMT ke koronaviru zde: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf

Continue reading „Ředitelé škol obdrželi v noci manuál k další etapě otvírání škol 25.11. a 30.11.“

Výzva politikům k zastavení legislativních změn ve školství

Vedení Pedagogické komory, z. s., vyzývá premiéra, ministra školství i další členy vlády, poslance a senátory, aby neschvalovali žádné legislativní změny v oblasti školství s výjimkou těch, které přímo souvisí s opatřeními z důvodu koronavirové pandemie.

Continue reading „Výzva politikům k zastavení legislativních změn ve školství“