Sdružení ambulantních specialistů ČR se dohodlo s Ministerstvem zdravotnictví na zvýšení kompenzací v rámci úhradové vyhlášky

Praha, 27. července 2020 – Sdružení ambulantních specialistů ČR (SAS ČR) reprezentované předsedou MUDr. Zorjanem Jojkem se s Ministerstvem zdravotnictví ČR dohodlo ve věci Kompenzační úhradové vyhlášky. Od 1. 7. platí: zvýšení základní hodnoty bodu v průměru z 1,07 Kč na 1,18 Kč, změna úhradového vzorce, náhrada za zrušené regulační poplatky z 35 Kč na 41 Kč a navýšení referenčního období ze 105 % na 130 % za předpis léků, zdravotnických prostředků, indukované péče, ZÚM a ZÚLP. Bez tohoto vstřícného přístupu Ministerstva zdravotnictví by se mnoho ambulancí dostalo na jaře 2021 do ekonomických problémů, muselo by ukončit své praxe a pacienti by zůstali „na ulici“. Continue reading „Sdružení ambulantních specialistů ČR se dohodlo s Ministerstvem zdravotnictví na zvýšení kompenzací v rámci úhradové vyhlášky“