Restrukturalizační fórum: COVID neměl na většinu firem drtivý dopad. Nové nebezpečí představují ceny energií a Green Deal.

Praha, 4. listopadu 2021 – V úterý 2. listopadu proběhl 9. ročník Restrukturalizačního fóra organizovaný asociací TMA ČR. Věnoval se problematice fungování a financování firem v období pandemie, dopadu vládních opatření na ekonomiku i nejnovější restrukturalizační legislativě. V úvodu se člen správní rady TMA ČR – Miroslav Singer – vyjádřil k vlivům inflace i cenám energií, jejichž dopad na ekonomiku může znamenat ohrožení existence řady firem. Přítomní zástupci českých bank se rovněž pozitivně vyjádřili k dopadu vládních covidových programů. Upozornili však na rizika spojená s jejich ukončením i na využívání postcovidových nástrojů ze strany dlouhodobě ziskových firem.

Continue reading „Restrukturalizační fórum: COVID neměl na většinu firem drtivý dopad. Nové nebezpečí představují ceny energií a Green Deal.“

Desítky až stovky firem by nemuselo končit v úpadku, chránit je má Systém včasných varovných signálů od VŠE

Praha, 26. října, 2021 – Při využití nových restrukturalizačních nástrojů by až 80 % firem, které žádaly dříve o moratorium podle Insolvenčního zákona, k tomuto kroku nemuselo přistoupit. Vyplývá to z názorů a dat expertů poradenské firmy PwC i VŠE v Praze, která vyvinula Systém varovných signálů predikující možné finanční obtíže firem. Ten má na základě dat z účetních závěrek management společností jednoduše a včas varovat, že firma není v optimální finanční kondici. Tématem preventivních restrukturalizací se bude 2. listopadu zabývat Restrukturalizační fórum 2021 organizované asociací TMA ČR.

Continue reading „Desítky až stovky firem by nemuselo končit v úpadku, chránit je má Systém včasných varovných signálů od VŠE“