Revoluce v celoživotním vzdělávání lékařů. Viatris se stal generálním partnerem Vzdělávacího portálu České lékařské komory

PRAHA 20. července 2021 – V září 2020 spustila Česká lékařská komora vzdělávací portál, který má za úkol usnadnit lékařům proces celoživotního vzdělávání (CŽV) a získání diplomu CŽV. Generálním partnerem celého projektu se stala nová globální zdravotnická firma Viatris. Systém celoživotního vzdělávání lékařů se tak přesouvá ze šuplíků a papírů do přehledné digitální podoby. Hlavním cílem projektu je vytvořit lékařům přehledné prostředí, které jim poskytne kompletní přehled o všech absolvovaných, ale i nadcházejících vzdělávacích aktivitách a dá jim možnost se plnohodnotně vzdělávat online. Právě kontinuální vzdělávání lékařů je klíčem k tomu, aby byly v praxi stále využívány nejmodernější postupy, a tak se pacientům dostávalo co nejlepší dostupné péče. 

Continue reading „Revoluce v celoživotním vzdělávání lékařů. Viatris se stal generálním partnerem Vzdělávacího portálu České lékařské komory“

Viatris Inc. přichází na trh jako zdravotnická společnost nového druhu, která je připravena plnit vyvíjející se potřeby světa v oblasti zdravotní péče

Sloučení společností Mylan a Upjohn, divize společnosti Pfizer, se zaměřením na přístup a lepší zdraví pacientů

Continue reading „Viatris Inc. přichází na trh jako zdravotnická společnost nového druhu, která je připravena plnit vyvíjející se potřeby světa v oblasti zdravotní péče“