IBM představila inovační laboratoř zaměřenou na IT služby

Společnost IBM (NYSE: IBM) oznámila vytvoření Service Innovations Labs (SIL), nové globální laboratoře, ve které bude v počáteční fázi působit zhruba 200 technických odborníků. Laboratoř bude mít za cíl podpořit rozvoj a další expanzi analytických nástrojů pracujících v reálném čase a automatizaci softwaru jak v nabídce technologických služeb IBM, tak v rámci globálně poskytovaných služeb.  (TZ)

SIL výrazně rozšiřuje výzkumný program, který už téměř deset let využívá znalostí softwarových a průmyslových odborníků z IBM. Ti se v rámci SIL zaměří na vytváření aplikací softwarových služeb pro cloud computing, analytiku i mobilní použití. Na služby a analytické nástroje se aktuálně zaměřuje zhruba jedna třetina ze tří tisíc výzkumných pracovníků IBM po celém světě.

Výzkumní pracovníci, vývojáři a další techničtí odborníci IBM, kteří se budou podílet na SIL, mají bohaté zkušenosti v oblasti vědeckého výzkumu, vývoje počítačů, softwaru, zabezpečení i kompatibility. Věnují se také správě systémů, modelování a optimalizaci firemních procesů, data miningu, ukládání dat a dalším oblastem.

Projekt SIL zahrnuje primárně tyto oblasti:

  • Cloud computing – SIL bude vyvíjet nové cloudové služby i nové metody pro převedení tradičních výpočetních prostředků do prostředí cloudu.

  • Pokročilé analytické nástroje – SIL bude hledat nové způsoby, jak úzce integrovat analytické služby s obchodními postupy a vytvářet nové typy služeb a aplikací, které bude možné podstatně rychleji nabídnout klientům po celém světě.

  • Automatizace dodání služeb – SIL bude využívat takzvaný data mining a software pro analýzu v reálném čase. Na jejich základě vytvoří nové funkce dodávání služeb, které výrazně zkvalitní provoz datového centra, protože IT manažerům umožní lépe předvídat budoucí trendy a proaktivně na ně reagovat.

  • Mobilita podnikových aplikací – SIL využije stávajících technologií z osobních počítačů a vyvine vyspělou sadu pro mobilní výpočetní plaftormy. Klíčovými oblastmi jsou v tomto případě bezpečnost, snadné použití a snadný provoz podnikových aplikací na mobilních zařízeních.

Service Innovations Labs tak zapojí vědce a odborníky z výzkumných laboratoří IBM na několika kontinentech, včetně T. J. Watson Center v New Yorku, Almaden Center v San Jose a laboratoří v Číně, Izraeli, Indii, Japonsku, Švýcarsku a Brazílii.

Projekt Service Innovations Labs je největší investicí IBM do softwarového výzkumu za poslední dekádu a potvrzuje snahu společnosti o poskytování služeb s maximální přidanou hodnotou. Vědečtí pracovníci IBM se podíleli na více než tisícovce klientských IT projektů zaměřených na obchodní procesy a konzultace.

Rozšířenou verzi tiskové zprávy v angličtině naleznete zde.

###

IBM Announces Innovation Lab Dedicated to Computing Services

New Services Innovation Lab Extends IBM Leadership In Solving Client Problems and Creating New Opportunities

Armonk, New York – July 28, 2011: IBM (NYSE: IBM) today announced the creation of the Services Innovations Lab (SIL), a new global lab that will initially comprise approximately 200 technology experts hand-picked from around the company. The lab will accelerate  the expansion of real-time analytics and software automation in both IBM’s technology services offerings and its global services delivery capabilities.

The SIL significantly expands IBM’s nearly 10-year-old services research program by allocating services, research, software and industry experts from around the company to focus initially on the creation of services software applications for cloud computing, analytics and mobility.  Currently about one-third of IBM’s 3,000 researchers worldwide are focused on services and analytics.

“Our singular focus is to help our clients capitalize on technologies that solve problems and create new possibilities,” said Mike Daniels, senior vice president and group executive, IBM Services.  “Creation of the Services Innovation Lab demonstrates how we at IBM differentiate our capabilities vs. competition.  We harness the best of what IBM research and development can deliver in science and engineering to help our clients be more innovative.”

IBM researchers, developers and other technical experts who will participate in the SIL have an array of credentials, including: development and client experience in computer science, software, security and compliance, systems management, mathematics and business optimization, data mining, storage, computer systems, user interaction and cognitive sciences.

“The goal of the Services Innovation Lab is to create a research environment, which leverages new advances in services science, analytics and cloud computing, to create innovation that matters for our customers anywhere in the world, said Mahmoud  Naghshineh, Vice president and Director, IBM Services Innovation Lab. “Our efforts are focused on understanding the problems of service organizations from the perspectives of people, practices, information and technology to provide new opportunities for revenue, cost savings and to foster new innovation.”

The SIL will operate out of IBM Research’s Labs worldwide, including: the Thomas J. Watson Center in New York, IBM Research – Almaden in San Jose, California and labs in China, Israel, India, Japan, Switzerland and Brazil.  The initial focus of the SIL projects includes:

The initial focus of the SIL projects includes:

  1. Cloud Computing –- The SIL will create both new Cloud services and devise new methods for moving traditional computing environments to a Cloud-based model.  For example, one of the initial projects will be the creation of so-called dashboards that will enable an information technology (IT) professionals more effectively learn what is happening inside a datacenter, where to apply resources and improve productivity.

  • Advanced Analytics – The SIL will invent new ways to tightly integrate analytic services with business processes to create new types of services and applications that can be injected into client accounts more quickly.  One example already in the market is IBM’s Tax Collections Optimizer, which uses new IBM-patented analytics technology to help governments identify the most effective and efficient methods to collect taxes from delinquent debtors.

  • Service Delivery Automation –- The SIL will use data mining and real-time analytics software to create new delivery capabilities that will dramatically improve the operation of a data center by enabling IT management to become predictive and proactive.  For example, one project will more accurately predict if a data center will lose power. The new technologies will enable better monitoring and maintenance of data centers that will improve quality and reduce costs.

  • Enterprise Mobilization and Smarter Planet –-. Capitalizing on technologies used in personal computing, the SIL will develop a sophisticated set of technologies for the mobile computing marketplace.  Key areas of focus are security, ease of use and enabling enterprise applications on mobile devices. For example, the SIL will design a way to enable a mobile device to easily interface with enterprise customer reference systems or expense reporting applications.

The SIL is the latest example of the investments in research innovation and software capabilities that IBM has made over the past decade to create higher-value service offerings. IBM Research scientists have participated in more than 1,000 IT business process and consulting client services engagements.

With more than 15,000 services and software patents issued to IBM inventors in the last five years, patented services applications have played a major role in enabling IBM to deliver on its smarter planet vision – a world where technologies are increasingly interconnected, instrumented and intelligent — by quickly moving a first-of-a-kind invention into client engagements around the world, from smarter healthcare and smarter water management to smarter buildings and smarter crime prevention.