OpenOne pomohlo Středisku služeb zákazníkům E.ON v období migrace na vyšší verzi zákaznického informačního systému

Společnost OpenOne rozšířilo své řešení OneSolution ve Středisku služeb zákazníkům společnosti E.ON, které potřebovalo vyřešit situaci, kdy nemělo po dobu pěti týdnů díky migraci na vyšší verzi k dispozici všechny funkcionality zákaznického informačního systému (ZIS). Původní verze ZIS neumožňovala v tomto období plně dokončovat zpracování požadavků  zákazníků kontaktujících společnost E.ON. (TZ)

Management Střediska  služeb zákazníkům hledal řešení, které by umožnilo velmi jednoduché zadávání informací o přijatých požadavcích v době migrace a následně umožnilo operátorům rovnoměrně distribuovat tyto požadavky dle jejich typu, fakturačního cyklu a data a času pořízení k jejich dokončení v nové verzi ZIS. A zároveň poskytovalo online detailní přehled o množství a stavu zpracování a sledovalo výkon jednotlivců, týmů a oddělení. Zákaznické požadavky v době migrace byly vyřizovány v původním ZIS a do nové verze ZIS domigrovány, bylo však potřeba, aby pracovníci E.ON domigrovaná data v nové verzi zákaznického informačního systému dokončovali.

Společnost E.ON se rozhodla využít řešení tzv. Jednotné fronty požadavků od společnosti OpenOne, které bylo a je ve Středisku služeb zákazníkům již využíváno.  Řešení OneSolution bylo doplněno o odpovídající scénáře pro jednoduché zadávání zákaznických požadavků, přicházejících do společnosti E.ON z příchozích hovorů, e-mailů i dokumentů. A zároveň nastaveno tak, aby přidělovalo požadavky na dokončování procesů v novém zákaznickém informačním systému podle pravidel a principů požadovaných ze strany společnosti E.ON.

Připravené řešení během provozu umožňuje měnit způsob přidělování požadavků, automaticky vyřazuje úkoly, které již byly operátorem zpracovány a označeny jako dokončené a podporuje i tzv. přivlastňování požadavku a jeho dokončení později.

„Středisko služeb zákazníkům společnosti E.ON získalo jednoduchý, intuitivní a efektivní nástroj pro zaznamenání k následné zpracování požadavků zákazníků,“ říká Martin Kočí, Sales and Marketing Director společnosti OpenOne, a dodává: „nástroj  lze kdykoliv v budoucnu opět použít pro případ jakékoliv nedostupnosti některého z primárních informačních systémů společnosti.“

O společnosti OpenOne a.s.

Společnost působí na trhu od roku 2001 a v současnosti je plně stabilizovanou firmou s řadou úspěšných konzultačních i implementačních projektů. Společnost OpenOne se zaměřuje na konzultační a poradenskou činnost v oblasti optimalizace procesů zákaznické obsluhy a na implementace aplikačních řešení podporují procesy hromadné obsluhy klientů a zákazníků (typicky Komunikační, Kontaktní a Call centra). Mezi nejvýznamnější zákazníky OpenOne patří Česká pojišťovna, Telefónica O2 Czech Republic, společnost RWE Energy, společnost E.ON Česká republika, Raiffeisenbank, společnost Provident Financial, skupina ČEZ, UniCredit Bank Czech Republic, Generali Pojišťovna, T-Systems, Pražská energetika, UNIQA pojišťovna, MetLife Amcico a společnost ESSOX.