AT Computers proškolila své zaměstnance díky grantu z Evropské unie

Společnost AT Computers v uplynulých dvou letech poskytla svým zaměstnancům v rámci projektu Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců AT Computers, a.s. v době ekonomické krize možnost zvýšení kvalifikace a odborných teoretických i praktických znalostí. Tento projekt podpořila Evropská unie a na jeho realizaci poskytla AT Computers grant z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. (TZ)

Do projektu byla po zvážení priorit, rozsahu a organizační náročnosti zařazena více než polovina zaměstnanců společnosti. Jednotlivá školení byla zaměřena na konkrétní dovednosti, které nejvíce souvisí s náplní práce lidí zastávajících určité pozice – lidé z výkonného managementu prošli například tréninky manažerských dovedností, řízení firmy nebo řízení lidských zdrojů, produktoví manažeři se zaměřili například na strategii nákupu, efektivní obchod přes telefon nebo komunikaci v konfliktních situacích.

„Možnost dalšího vzdělávání vnímáme jako cenný benefit, který můžeme našim zaměstnancům nabídnout. Takto získané znalosti jsou přínosem pro každého z nich osobně, ale také pro naši společnost jako celek. Průběžné vzdělávání našich lidí se totiž odráží nejen na dalších úspěších firmy, ale také na dalším uplatnění jich samotných. Ti, kteří na sobě pracují, mají nepochybně blíže ke kariérnímu růstu a k vyšším postům v našem managementu,“ řekl Martin Wanke, marketingový ředitel AT Computers.

Projekt Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců AT Computers, a.s. v době ekonomické krize probíhá od 1. září 2009 do 31. srpna 2011. V rámci něho bylo proškoleno celkem 127 zaměstnanců firmy. Jednotlivá školení realizovala společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING.

O projektu

Projekt Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců AT Computers, a.s. v době ekonomické krize (s registračním číslem CZ.1.04/1.1.02/35.00087) je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

O společnosti AT Computers

AT Computers je jednou z největších velkoobchodních firem působících v oblasti IT na území České republiky a Slovenska s ročním obratem 8,7 mld. Kč. Zároveň je největším českým výrobcem osobních počítačů. Více informací najdete na www.atcomp.cz.