KAKTUS Software rozšiřuje své aktivity otevřením vývojového centra v Hradci Králové

Společnost KAKTUS Software, jedna z předních společností na trhu informačních technologií, rozšířila svou působnost v České republice, když otevřela nové vývojové centrum v prostorách Technologického centra v Hradci Králové. Vedle hlavního sídla v Praze, které slouží jako administrativní a vývojová centrála pro všechny produkty KAKTUS Software, se hradecké centrum zaměřuje na vývoj helpdeskového systému.  (TZ)

„Stále větší poptávka po řešeních vyvíjených na zakázku nás přiměla posílit vývojové aktivity,“ řekl Dalibor Němec, výkonný ředitel společnosti KAKTUS Software. „Současný boom aplikací postavených na mobilních technologiích a podnikových řešení typu helpdesk pro nás znamenal rozšířit oblast vývoje o nové pracovníky. Východní Čechy jsou rozvíjející se technologický region se spoustou technických talentů, proto jsme se rozhodli zřídit pobočku v Hradci Králové.“

Aplikace HelpDesk od společnosti KAKTUS Software umožňuje přehledným a komfortním způsobem řešit požadavky a potřeby uživatelů na moderní IT systém. Řešení je postaveno jak pro platformu Microsoft SharePoint Server, tak i jako samostatné webové řešení na bázi MS SQL 2008. HelpDesk od KAKTUS Software je univerzální řešení, které lze využívat v různých oblastech a které bylo nasazeno již u celé řady zákazníků včetně například Ministerstva zdravotnictví ČR, Telefónica Czech Republic, Vysoké školy chemicko-technologické, AVE CZ odpadové hospodářství či společnosti HSI.

O KAKTUS Software

KAKTUS Software je jednou z předních společností na trhu informačních technologií, a to již od roku 1997. Dlouhodobě a cíleně se zaměřuje na poskytování komplexních služeb v oboru informačních technologií. Společnost se hlavně zaměřuje na vývoj systémů založených na internetových a intranetových technologiích. Veškerá činnost směřuje k jedinému cíli a tím je spokojený zákazník. Prostředkem k dosahování tohoto cíle je poskytování jedinečných a samozřejmě nejvhodnějších řešení pro každého individuálního zákazníka. To vše v duchu firemního sloganu „Jedinečná řešení pro jedinečné zákazníky“. K tomu KAKTUS Software využívá nejnovějších technologií dostupných na trhu IT. Díky těmto nástrojům dokáže snáze analyzovat, specifikovat a nalézat právě taková řešení, která se pak pro zákazníky stávají přínosem v podobě zvýšené výkonnosti, snížených nákladů, zvýšené konkurenceschopnosti a zvýšené kvality nabízených služeb. Zákazníci KAKTUS Software tvoří široké portfolio zahrnující nejen malé a střední podniky, ale také giganty z oborů telekomunikací, obchodu, pojišťovnictví, logistiky, dopravy a dalších odvětví. Více informací o společnosti lze nalézt na www.kaktus.cz.