Velká Británie představila strategii kybernetické bezpečnosti – komentář společnosti Symantec

Britská vláda představila dlouho očekávanou strategii kybernetické bezpečnosti s názvem „Ochrana a podpora Velké Británie v digitálním světě“. Dokument určuje, jak bude Velká Británie podporovat hospodářský růst, chránit národní bezpečnost a každodenní život občanů vybudováním důvěryhodnějšího a odolnějšího kybernetického prostředí. (TZ)

Více informací najdete na oficiální stránce úřadu vlády: http://www.cabinetoffice.gov.uk/resource-library/cyber-security-strategy.

Symantec samozřejmě vítá, že se britská vláda i nadále aktivně soustředí na ochranu proti kybernetickým hrozbám. Strategie znovu potvrzuje závazek britské vlády řešit tento složitý problém a zlepšit i mezinárodní spolupráci. Internet hraje klíčovou roli ve veřejném i soukromém životě občanů a zvyšuje se propojení mezi jednotlivci, organizacemi i jednotlivými přístroji. Navíc v době ekonomické nestability je pro další růst důležité vnímat propojení bezpečnosti a ekonomiky. Strategie se zaměřuje na podporu podniků a inovace a změnu myšlení v oblasti zabezpečení kybernetického prostředí.

Symantec detekuje každý den přibližně 144 000 škodlivých souborů, což je více než 4,3 milionu každý měsíc. Hrozby jsou stále více cílené a zaměřené na osobní i obchodní informace, s kterými lze obchodovat v podzemní ekonomice. Tento problém nelze ignorovat. Symantec proto podporuje vytvoření bezpečného kyberprostoru.

Nadějným bodem strategie je i partnerství mezi veřejnými a soukromými institucemi, což je důležité zejména pro subjekty kritické infrastruktury, ale lze tento model aplikovat i v ostatních oblastech. Včasné předávání informací umožňuje subjektům lépe se připravit na potenciální útoky. Důraz by i nadále měl být kladen také na vzdělávání a osvětu.

Symantec podporuje kroky uvedené ve strategii, které posilují pozici agentur bojujících proti počítačové kriminalitě a chránících národní infrastruktury. Podle Symantecu každá strategie národní bezpečnosti musí obsahovat i strategii kybernetické obrany, což je přesně důvod, proč je tato strategie tak důležitá.

„Se zvyšující se intenzitou a závažností kybernetických útoků je načase přikročit k aktivní obraně. Zajistit plynulý chod své kritické infrastruktury se po Německu rozhodla i Velká Británie a je velmi pravděpodobné, že brzy je budou následovat další země,“ říká Jakub Jiříček, bezpečnostní expert společnosti Symantec.