Český telekomunikační úřad v roce 2012

Praha 18. 1. 2012. Příprava a provedení aukce na volné kmitočty pro mobilní služby nové generace, výkon rozšířených kompetencí při ochraně spotřebitele či pokračování III. cyklu analýz relevantních trhů v oblasti elektronických komunikací. To jsou jen některé z hlavních úkolů, které letos stojí před Českým telekomunikačním úřadem. V minulých dnech je schválila jeho Rada. (TZ)

Členové Rady ČTÚ se shodli na tom, že největší pozornost a očekávání budou upřeny na aukci volných kmitočtů. Ta má za cílpřispět k rozvoji konkurence a zajistit v relativně krátké době pro občany a podnikatele v České republice špičkové služby mobilního broadbandu, především vysokorychlostní mobilní internet. Podle uvažovaných rozvojových kritérií by do tří let měl mobilní broadband na základě technologie 4G pokrýt většinu území ČR a být dostupný pro více jak 90 % obyvatel ČR. Jednorázové mimořádné příjmy z aukce, které připadnou státnímu rozpočtu, se odhadují na jednotky miliard Kč. Budoucí, už pravidelné příjmy státního rozpočtu za využívání rádiových kmitočtů se pak mají pohybovat v řádu desítek až stovek miliónů Kč ročně.

Podle Rady ČTÚ nadále zůstává jedním z nejdůležitějších úkolů ochrana spotřebitele. Úřad bude podle nově schválených kompetencí mimo jiné provádět dozor nad zajištěním informovanosti zákazníků, kontrolu náležitostí smluvních podmínek, kontrolu obchodních praktik při poskytování služeb elektronických komunikací, dbát na transparentnost podmínek služeb, jejich cen a tarifů. V této souvislosti ČTÚ také zahájí proces akreditací internetových provozovatelů cenových kalkulaček, podle nichž by se veřejnost měla lépe orientovat v tarifech telekomunikačních služeb.

Trvale sledovanými hlavními úkoly jsou i monitoring a analýzy relevantních trhů a s nimi související hodnocení vývoje cen služeb elektronických komunikací. V této oblasti ČTÚ, kromě přijímání opatření na podporu konkurence, zveřejní na svých internetových stránkách cenový barometr vývoje cen klíčových služeb na trhu.

Mezi hlavní úkoly se dále řadí správa rádiového spektra včetně jeho inventarizace pro potřeby evropské harmonizace a implementace novely zákona o elektronických komunikacích a připravované novely zákona o poštovních službách do činnosti ČTÚ, které zahrnou aktualizaci a vydání nových vyhlášek. Hlavní úkoly pak mimo jiné zahrnují i dohled nad trhem poštovních služeb a aktualizaci systému pravidelného hodnocení jejich kvality. Úřad také připraví závěrečné vyhodnocení přechodu na zemské digitální televizní vysílání.