10 tisíc firem dostává obsílku kvůli softwarovému pirátství

Firmy podezřelé z možného užívání nelegálního softwaru obdrží v těchto dnech obsílku. Letošní novinka – trestní odpovědnost firem – umožní pirátství ve firmách účinněji postihovat.  Průměrná finanční kompenzace za pirátství se vyšplhala na 286 tisíc korun. Za posledních pět let vzrostla průměrná výše odškodnění o 86 tisíc korun. (TZ)

  • V Česku se užívá pirátsky 35 % softwaru.
  • Průměrná výše kompenzace určené poškozeným výrobcům softwaru se letos zvýší o zhruba 10 procent na 286 tisíc korun.
  • Kvůli pirátství tak tuzemské softwarové firmy přicházejí ročně o tržby v hodnotě 3,8 miliardy korun.
  • Zdroje oznámení pirátství: firmy stěžující si na nekalou konkurenci (50 %), zaměstnanci (40 %) a ostatní (10 %).
  • Důvody pro oznámení pirátství ve firmě: pomsta zaměstnavateli (71 %) a nesouhlasný postoj k pirátství (29 %).

PRAHA, 23. května 2012 — V těchto dnech obdrží 10 tisíc tuzemských firem poštovní obsílku s upozorněním na možné užívání nelegálního softwaru. Protipirátská organizace BSA (Business Software Alliance) se na firmy obrací s výzvou, aby provedly kontrolu legálnosti softwaru užívaného při podnikání.

„Zaměřujeme se na firmy, u kterých je podezření, že mají nainstalovaný nelegální software. Vycházíme částečně z oznámení, která jsme obdrželi většinou z anonymních zdrojů. S firmami proto zahajujeme proceduru směřující k nápravě,“ vysvětluje Jan Hlaváč, tiskový mluvčí protipirátské organizace BSA.

Část obeslaných firem spadá do kategorie společností, u kterých je podle analýzy BSA vysoké riziko softwarového pirátství: „Například v nabídkách práce vyžadují od uchazečů znalosti různých programů – kancelářský software, konstrukční či grafické programy konkrétních značek –, ale dotčení výrobci softwaru nevidují u těchto firem žádné licence či jen malé množství. Je tedy velmi pravděpodobné, že tyto firmy užívají počítačové programy pirátsky,“ vysvětluje Jan Hlaváč. Nejčastěji jde o společnosti s méně než 100 zaměstnanci ve výrobní oblasti, službách či administrativě.

Pokud vedení firem na výzvu nebude reagovat, může to být v případě soudního řešení pirátství pro management přitěžující: „Manažeři se pak mohou těžko vymlouvat na to, že o softwarovém pirátství nevěděli, že k němu docházelo bez jejich vědomí či přičinění,“ dodává Hlaváč. Kromě dopisu se bude BSA snažit situaci řešit i osobním jednáním s managementem.

Trestní odpovědnost firem zamezí výmluvám

Právní experti BSA odhadují, že letos průměrná výše odškodnění poroste rychleji než dříve. „Letos je už v platnosti zákon o trestní odpovědnosti firem. Ten umožňuje stíhat za pirátství nejen konkrétní osoby, ale nově i celou firmu! To určitě zlepší pozici poškozených výrobců softwaru,“ upozorňuje Jan Hlaváč.

Dříve totiž bylo nutné dokazovat vinu, tedy šíření či napomáhání šíření nelegálního softwaru, konkrétním osobám, což ztěžovalo pozici poškozených v soudním řízení. „Většinou se navzájem obviňují správci IT a vrcholový management firmy,“ říká Hlaváč. Nyní je nově možné kromě konkrétních osob stíhat i firmu jakožto právnickou osobu. „Pokud se nepodaří najít konkrétního viníka, statutární zástupci se již nebudou moci vymlouvat na to, že o pirátství nic nevěděli,“ varuje Jan Hlaváč.

Pokud bude letos firma stíhána za užívání nelegálního softwaru, zaplatí poškozeným výrobcům softwaru v průměru 286 tisíc korun. „Průměrná výše kompenzace poškozeným softwarovým firmám se letos zvýšila o 10 procent. Nejvyšší kompenzace se pohybovaly mezi 500 a 700 tisíci korun,“ říká Jan Hlaváč, tiskový mluvčí organizace BSA, která se zaměřuje na potírání softwarového pirátství.

Nejvíce pirátů je mezi malými a středně velkými firmami

BSA registruje nejvíce případů pirátství mezi firmami, v nichž pracuje deset až sto zaměstnanců. Co do odvětví převažují společnosti z oblasti výroby, logistiky, inženýringu, designu a grafiky. „Větší firmy se sto a více zaměstnanci si legálnost softwaru pečlivě hlídají. Menší firmy často nemají systémové řešení, jak si legálnost softwaru uhlídat,“ uzavírá Jan Hlaváč, tiskový mluvčí protipirátské organizace BSA.

Mezi nejčastěji užívaný nelegální software ve firmách patří operační systémy a kancelářské aplikace (Microsoft), antivirové programy (Symantec), software pro grafiky (Adobe) a projektanty (Autodesk).

O organizaci BSA (Business Software Alliance)

Business Software Alliance (www.bsa.org) je přední celosvětovou organizací, která se zabývá prosazováním bezpečného a legálního digitálního světa. BSA sdružuje téměř 100 předních technologických společností, které ročně investují miliardy dolarů do vývoje softwarových řešení, jež podporují ekonomický rozvoj, inovace a zlepšují moderní způsob života. BSA rozšiřuje možnosti digitálního světa a buduje důvěru v nové technologie prostřednictvím řady aktivit. Mezi klíčové patří budování vztahů na úrovni vlád jednotlivých států, podpora vymáhání práva k softwaru a vzdělávací aktivity. Mezi tuzemské členy BSA patří společnosti: Acronis, Adobe, Apple, Asseco Poland S.A., Autodesk, Bentley Systems, CNC, DBA Lab S.p.A., Microsoft, Siemens, Symantec, Tekla and The MathWorks.