Software AG představuje řešení iKnow pro vylepšení dodavatelsko-odběratelského řetězce

Darmstadt / Praha, 22. května 2012. Software AG dnes představila iKnow – řešení pro zpřehlednění objednávkového procesu. iKnow poskytuje účastníkům procesu informace a kontext pro efektivní podchycení kritických odchylek v dodavatelsko-odběratelském řetězci. Toto řešení se skládá jak ze software, tak služeb, a může být nasazeno do osmi týdnů od zahájení projektu. Software AG představuje balíček na konferenci Gartner Supply Chain Executive Conference, která se koná v Palm Desert v severoamerické Kalifornii od 21. do 23. května. (TZ)

Organizace, které mají sofistikovaný dodavatelsko-odběratelský řetězec, disponují také technickými řešeními, které se zaměřují na velmi specifické části celého řetězce. Jsou nasazovány business intelligence (BI) nástroje a tzn. control towers (kontrolní věže) pro zobrazení metrik, ale zřídkakdy tato řešení nabízí přehled o skutečném průběhu procesu (jak každý jednotlivý proces v reálném čase funguje). Možná tato řešení pracují s velkými objemy dat, ale nabízí pramalý vhled do procesů s velmi malou přesností a kontextovou relevancí nabízených informací, které by mohly zlepšit výkonnost procesů nebo nějak ovlivnit jeho výsledky. Z toho vyplývá, že dokážete „najít“, ale nedokážete „znát“.

„Naše řešení iKnow mění pravidla hry. Dodáváme nástroj, který umožní organizací rozumět a poradit si s anomáliemi dodavatelsko-odběratelského řetězce v reálném čase. Takové organizace jsou schopny reagovat správným způsobem v pravý čas,“ říká Dave Brooks, Senior Director of Strategic Business Solutions v Software AG. „iKnow nabízí informace v kontextu. Například víte, zda objednávka, která se kdesi „zasekla“, pochází od velkého nebo od malého strategického zákazníka. Takto vybaveni pak určíte, jakým způsobem a kdo bude reagovat. To vede k pozitivnější a předvídatelnější spolupráci s vašimi partnery.“

iKnow je balíček software a služeb, který poskytuje jak dostatek informací, tak kontext pro přeměnu znalostí na činy. Řešení obsahuje nadefinované body procesu pro monitoring, klíčové indikátory výkonnosti (KPI), systém varování, přednastavené dashboardy a služby, které jsou nutné pro jejich nasazení. Je vystavěno na osvědčené technologii od Software AG a na zkušenostech zákazníků, kteří ji využívají. Lze jej využít k zevrubné analýze dodavatelsko-odběratelského procesu a slouží jako platforma pro správu a ladění výkonnosti procesů v celé jejich šíři. Jde o první řešení iKnow, které se zaměřuje na přehled stavu objednávek napříč objednávkovým procesem, přičemž využívá best practices zkušeností z projektů stávajících zákazníků Software AG, kteří již podobně optimalizují svůj dodavatelsko-odběratelský řetězec.

„Zaměřujeme se na objednávkový proces, který je u řady zákazníků kritický, protože je pevně svázán se spokojeností zákazníků,“ říká Brooks. „Další řešení budou navržena pro jiné dodavatelsko-odběratelské procesy a budou vyvíjena v Software AG společně s vývojáři, kteří jsou součástí ekosystému kolem vznikajícího iKnow frameworku.“

V jádru řešení iKnow jsou šablony procesní inteligence, tzv. Snap-in Process Intelligence Template (SNIPIT). Jde o sondy, které jsou nasaditelné na specifické „mikro“ procesy a které obsahují nadefinované body pro monitoring a na míru nastavený systém výstrah včetně scénáře řešení. Aby se pokryly rozličné potřeby, je možné do řešení iKnow přidat (snap-in) několik takových šablon SNIPIT. Každá z těchto šablon poskytuje specifický vhled do procesu a umožňuje vyvolat okamžitou reakci s odhalením kořenové příčiny problému.

Pro více informací o řešení iKnow v angličtině navštivte: www.knowyoursupplychain.com

# #

O SOFTWARE AG

Software AG je přední světový dodavatel řešení pro Business Process Excellence. Již 40 let přichází s inovativními řešeními, mezi nimiž je i první vysoce výkonná transakční databáze Adabas, první platforma pro analýzu podnikových procesů ARIS nebo první B2B server a na SOA založená integrační platforma webMethods.

Naše jedinečnost spočívá v tom, že nabízíme nejjednodušší a nejsnáze ovladatelná end-to-end řešení pro řízení podnikových procesů (business process management, BPM), navíc s nejnižšími náklady na pořízení a provoz. Naše značky, špičky ve svém oboru – ARIS, webMethods, Adabas, Natural a IDS Scheer Consulting – představují jedinečné portfolio, které zahrnuje procesní strategii, navrhování, integraci a měření procesů; na SOA založenou integraci a data management; implementaci procesně řízeného SAP; konzultační služby a servis v oblasti strategických procesů.

Software AG dosáhla v roce 2011 obratu 1,1 miliardy euro (IFRS, neauditováno) a dnes má víc než 5 500 zaměstnanců, kteří se starají o více než 10 000 společností a veřejných institucí v 70 zemích světa. Naše komplexní softwarová řešení a služby umožňují společnostem dosahovat rychleji trvalých podnikatelských výsledků. Vedení společnosti sídlí v Německu, společnost je registrovaná na Frankfurtské burze (TecDAX, ISIN DE 0003304002 / SOW).

Software AG – Get There Faster

Podrobnější tiskové informace včetně databáze obrazových a multimediálních materiálů jsou dostupné na adrese www.softwareag.com/press.

Sledujte nás na Twitteru 
Software AG Germany | Software AG USA