Seminář Českého telekomunikačního úřadu k vypořádání připomínek k aukci volných kmitočtů

Praha, 21. června 2013. Český telekomunikační úřad uspořádal v pátek 21. června v rámci procesu vyhodnocení veřejné konzultace seminář k podmínkám aukce volných kmitočtů. Na seminář úřad pozval občany, instituce a organizace, které podaly připomínky, a dále zástupce odborné veřejnosti. (TZ)

ČTÚ zastoupený předsedou Rady ČTÚ Jaromírem Novákem a ředitelem sekce regulace a náměstkem předsedy Rady ČTÚ Markem Ebertem, spolu se zástupci poradenské společnosti, představil v prezentacích přístup ČTÚ k vypořádání podmínek a zdůvodnění jejich přijetí či odmítnutí. Všichni zúčastnění pak měli možnost vyjádřit své názory v následné diskusi.

Úřad omezil například možnost pro jakéhokoli zájemce získat více než dva kmitočtové bloky v nejcennějším pásmu 800 MHz (digitální dividenda) a změnil podmínky týkající se rozvojových kritérií tak, aby operátoři mohli pokrývat celé území ČR najednou. Naopak ponechal vyhrazení části pásma 800 MHz výhradně pro nové hráče a závazek stávajících operátorů vpustit nového držitele kmitočtových práv do sítě 2G/3G na základě povinnosti národního roamingu.

„Rychlý rozvoj nových 4G sítí a rozvoj konkurence je důležitým krokem pro hospodářský růst České republiky. Český telekomunikační úřad učiní maximum pro to, aby díky aukci měli občané ČR i firmy možnost využívat služeb sítí čtvrté generace co nejdříve,“ uvedl po semináři předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák. „Záměrem úřadu je v souladu s vládním usnesením podpořit konkurenci na trhu a vytvořit prostor pro čtvrtého plnohodnotného mobilního operátora, zajistit efektivní rozdělení kmitočtů a co nejrychlejší pokrytí Česka signálem 4G,“ dodal Ebert.

ČTÚ zveřejní tabulku vypořádání a prezentace z dnešního semináře v pondělí 24. června 2013.

.