Internet v mobilu využívá až 2/3 českých studentů. Nejčastěji pro vyhledávání informací, návštěvu sociálních sítí a e-mailu.

Až 65% studentů středních a vysokých škol využívá internet v mobilu. Tato fakta přinesl průzkum virtuálního operátora Studentfone, který byl realizován na 844 studentech z celé České republiky. Nejvíce studenti internet v mobilu využívají k vyhledávání informací, surfování po sociálních sítích nebo kontrolování e-mailu. Hlavní problém vidí převážně v jeho vysoké ceně a nedostatečné rychlosti připojení. (TZ)

Mobilní internet se stal s příchodem chytrých mobilů standartním vybavením téměř každého Čecha a převážně pak mladých lidí a studentů. Potvrdil to průzkum nového virtuálního operátora Studentfone, v němž 68 % vysokoškoláků a 61 % středoškoláků přiznalo, že jsou na internetu denně.  Mladí lidé k surfování využívají chytré telefony a tablety. Smartphone vlastní celých 69 % dotázaných vysokoškoláků a 75 % středoškoláků. Rozmáhá se i používání tabletů, které využívá celá jedna čtvrtina středoškoláků, vysokoškoláci potvrdili jejich používání v 18 %.

Výzkum odhalil nečekaně velké rozdíly ve využívání mobilního internetu. Zatímco 77 % studentů má internet v mobilu hlavně pro zábavu, studentky uvedly tento důvod pouze v 18 %. Shodují se však v tom, co je na internetu v mobilu nejvíce štve. Obě skupiny potvrdily, že je to jeho vysoká cena, což uvedlo 56 % dotázaných. Dále pak malá rychlost připojení (54 %) a špatná dostupnost internetu.

Studenti a sociální sítě

V neposlední řadě se průzkum Studenfone věnoval i sociálním sítím. Za nejoblíbenější v něm byl označen Facebook, který uvedlo 78,7 % respondentů. Zbylá procenta pak připadla sociálním sítím Google+ (11 %), Instagram (5,3 %), či Twitter (5 %), které zaznamenaly u mladé skupiny uživatelů menší oblibu. I přesto, že Facebook jasně obsadil první místo, potvrdilo se, že studenti mají své účty umístěny na mnoha dalších sociálních sítích, které rádi využívají

Pořadí sociálních sítí dle umístění účtů

  1. Facebook (93,4 %) 4. Instagram (14,2 %)

  2. Google+ (42,7 %) 5. Foursquare (4,5 %)

  3. Twitter (16, 7 %) 6. Linkedin (1,3 %)

Není pochyb o tom, že návštěvu sociálních sítí přes mobilní internet upřednostňuje především mladší generace. Tento generační rozdíl potvrdil i průzkum. Téměř polovina studentů (47,5 %) uvedla, že jejich rodiče to považují za ztrátu času a naopak 32,3 % tímto způsobem sociální sítě navštěvuje.